; ----------- ----------------

100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar.

deliman Kişisel İleti Gönder (Çevrimdışı) 17 Kasım 2008, 18:01:59

100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar.


uses crt;
   var
   on,i,a,b,c:integer;
   begin
   clrscr;
   for i:=100 to 999 do begin
   a:=i div 100;
   a:=a*a*a;
   on:=i mod 100;
   b:=on div 10;
   b:=b*b*b;
c:=on mod 10;
c:=on mod 10;
c:=c*c*c;
if(a+b+c=i)then
writeln(‘mükemmel sayi:’,i);
end;
readln;
end.


Kullanıcılar şunlara da baktı.


 
Etiket:
100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar.

100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar. » 100’den 999’a kadar olan mükemmel sayılar. uses crt;    var    on,i,a,b,c:integer;    begin    clrscr;    for i:=100 to 999 do begin    a:=i div

Google Etiketleri