Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı

Eşref19.08.2014 - 03:29
Amaç : İngilizler, Mondros ateşkes antlaşmasının 7. maddesini göstererek Samsun taraflarına yoğunlaşmışlar ve buralarda karışıklık olduğunu iddia ederek, Osmanlı devletinden buraların kontrol edilmesini istemişlerdir. Buradaki Pontusçu Rumlar Türk köylerini basarak katliamlar yapıyor ,Türkler de kendilerini savunmaya çalışıyorlardı.

Öte yandan,her yandan düşmanla çevrilmiş bulunan İstanbul’da Kurtuluş savaşı başlatmanın imkansız olduğuna inanan Mustafa Kemal ,Anadolu’ya geçmenin yollarını arıyordu.

Sultan Vahdettin Mustafa Kemal’i ,Samsun’daki durumu incelemek üzere geniş yetkiler vererek 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a yolladı.(30 Nisan 1919).16 Mayıs 1919’da ,17 kişilik kurmay heyetiyle beraber Bandırma vapuruyla İstanbul’dan yola çıktı.(Mustafa Kemal’in seçilmesinin iki önemli sebebi vardır:İlki, Osmanlı hükümetine de karşı olan İttihatçılarla ters düşmesi;ikincisi,O’nun İstanbul’dan uzaklaştırılmak istenmesidir) M.Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı tarih,milli kurtuluş hareketinin de başladığı tarihtir.”Ya İstiklal(bağımsızlık) ya ölüm “parolasıyla görevine başladı.

Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak görevleri;

a)Görev bölgesindeki ordunun terhisini sağlamak
b)Güvenliği sağlamak
c)Halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak.(Mustafa Kemal tam tersinin yapacak,ordunun terhisine engel olmaya ve silah ve cephanelerin teslim edilmemesine çalışacaktır.)

Yapılanlar

1-   Samsun’da güvenliği sağladı
2-   15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir ve 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat (Cebasoy) paşalarla kurtuluş mücadelesi için görüş birliğine varıldı .25 Mayıs’ta Havza’ya geçti. Oradan 28 Mayıs’ta Halkın gösteriler düzenleyerek, düşman saldırılarını protesto etmesini sağladı 30 Mayıs’ta Havza’da ilk mitingini yaptı.

Not:Havza Genelgesi,milli bilincin uyandırılması yolunda Türk milletine yönelik ilk beyannamedir.

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919)

* Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü çıkartılan bir fermanla Samsun’a hareket eder.
* 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal’in yapma­sı istenilen işler.
Doğu Karadeniz’de asayişi ve güvenliği sağlamak
Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
Halkın elinde bulunan silah ve cephanelerin toplanması
Halka silah satan kişileri ve kurumları belirlemek, bu faaliyet­leri yasaklamak ve bu kuruluşları ortadan kaldırmak.

*Samsun’a 19 Mayıs 1919′da çıkan Mustafa Kemal görevi ge­reği burada bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra bir ra­por hazırlayarak telgrafla İstanbul’a iletir. Bu raporda;
Bölgedeki karışıklıkların sebebi Rumlardır. Eğer Rumlar siya­si emellerinden vazgeçerlerse bölgede huzur ve asayiş kendiliğinden sağlanır.

Türklüğün yabancı mandası ve kontrolüne tahammülü yoktur.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali haksızdır, işgal geçicidir.
Türk Milleti milli hakimiyet ve Milli bağımsızlık arzusundadır.
Mustafa Kemal 25 Mayıs 1919′da Havza’ya geçerek burada 28 Mayıs 1919′da bir bildiri yayınlamıştır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/ataturkun-samsuna-cikisi-t43378.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı
Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2