Canlıların Çeşitliliği

Eşref10.10.2015 - 02:16
Konuya başlamadan önce kısa notlar verelim:

Şimdi en ilkel canlılar olan prokaryot hücrelilerden konumuza başlayalım.

A)Prokaryot Canlılar

1) Bakteriler

Bu canlılar tabiatta en geniş yayılışı olan canlılardır. Diğer canlıların yaşayabildiği ortamlarda yaşayabildikleri gibi hiçbir canlının yaşayamadığı; okyanus dipleri, yanardağlar, buzullar, tuzlu ve sodalı sular, havasız ortamlar vs. gibi ortamlarda yaşayan türleri vardır. Bakterilerin çekirdekleri ve zarlarla çevrili organları yoktur. Bütün bakterilerde hücre zarının dış kısmında bulunan hücre çeperi vardır. Ancak bu çeper bitkilerinki gibi selüloz yapılı değildir. Peptidoglikan yapılıdırlar. Hücre çeperinin dışında ise hücrenin koruyucu özelliğini üstlenen kapsül bulunmaktadır.

Bakterilerin Üremesi:

Bakteriler uygun ortam buldukları anda eşeysiz olarak ürerler. Optimum (uygun) hayat koşullarında her 20 dakikada periyodik olarak bölünürler. Ancak kısa zamanda ortamdaki besin mikatarının azalması nedeniyle bölünme  yavaşlar.
Bakterilerin üremeleri esnasında kalıtsal çeşitlilik görülmez sadece birey sayısında artış görülür.  Bakterilerde eşeyli üreme konjugasyon ile sağlanır.  Konjugasyon aynı tür iki bakteriden birinin diğerine DNA aktarmasıdır. Bu sırada bakteriler birbirlerine  pilluslar ile tutunur ve arada sitoplazmik bir köprü kurulur. Daha sonra DNa aktarılır ve köprü aradan kalkar.

ENDOSPOR: Bakterilerin ekstrem (kötü hayat) şartlarında kalmalarını sağlayan özel yapılardır.

Not: 2000 yılında tuzların arasında 259 milyon yıl kalmış bir endosporun canlandırılması sağlanmıştır.

BESLENME ŞEKİLLERINE GÖRE

a) Ototrof (ücretici) Baktriler
*Fotoototrof Bakteriler: Fotosentez yaparlar. Klorofil bulundururlar fakat kloroplastları yoktur.
*Kemoototrof Bakteriler:
Enerji kaynağı olarak kimyasal maddeleri kullanırlar. Klorofilleri yoktur. Kimyasal maddelerin oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan enerjiyi kullanırlar.
b) Tüketici (Heterotrof) Bakteriler
I. ayrıştırıcı (saprofit) bakteriler
II. Simbiyotik (Ortak yaşayan) Bakteriler

*Mutaalist b. : karşılıklı yarar sağlayan bakterilerdir.
*Kommensal b. : Ortak olduğu türe zarar ya da yarar vermez.
*Parazitler: Ortak yaşadığı türe zarar verirler.

SOLUNUM ŞEKİLLERİNE GÖRE

a) Zorunlu Aerob B. : Her zaman oksijenli solunum yaparlar. Oksijensiz ortamlarda yaşayamazlar. Mitokondri bulundurmazlar.
b) Zorunlu Anaerob B. :
Her zaman oksijensiz solunum yaparlar. Oksijen zehir wtkisi yaptığı için oksijenli ortamlarda yaşayamazlar.
c) Geçici Aerob B. : Oksijensiz solunum yapmalarına rağmen oksijenli ortamda yaşayabilir ve geçici olarak oksijenli solunum yapar.
d) Geçici Anaerob B. : Oksijenli solunum yaparlar. Ancak oksijensiz ortamda da yaşayabilirler. Geçici olsa da oksijensiz solunum yaparlar.

Linkback: https://www.buyuknet.com/canlilarin-cesitliligi-t45272.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Canlıların Çeşitliliği
Canlıların Çeşitliliği
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2