Dinden çıkaran cümleler

Eşref19.03.2010 - 19:29
1- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;

“ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.Allah yanılır e pişman olur demek,

3- Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul edenler

4- Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) , küfürdedir.

5- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek,

6- Allah görmez , görülmez demek,

7- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere denir. ),

8- Allah’ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,

9- Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek,

10- Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,

11- Allah görmez , duymaz gibi Allah’ın basar , semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek ,

12- Fiili kul yaratır demek ,

13- Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür , söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.

14- Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek,

15- Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.

16- Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.

17- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek ,

18- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),

19- Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak ,

20- Allah’tan gayrıya secde etmek,

21- Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,

22- Kainat namütenahi diyenler,

23- Allah’a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,

24- Allah’ın birliğini kabul etmeyenler,

25- Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,

26- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.

27- Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek,

28- Müslümana kafir demek,

29- İmanda şüphe etmek,

30- İnşa müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur ),

31- Helali haram, haramı helal kabul etmek ,

32- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,

33- İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz ),

34- Kafirlerin bayramını kutlamak,

35- Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek,

36- Haramdan sevap ummak,

37- Emri bil marufu inkar etmek,

38- Kelimei küfrü işitip gülmek,

39- İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. ),

40- Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )

41- Kurana çöl kanunu demek,

42- Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek ,

43- Nefsinin küfrüne razı olmak,

44- Çağıran kimseye lebbeyk demek,

45- Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak,

46- İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . ) ,

47- Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum, hurilerle yatıyorum derse küfürdür, dinden çıkar.

48- Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse,

49- Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için ) ,

50- Allah yok olanı bilmez derse,

51- Allah’ı rüyamda gördüm derse,

52- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse,

53- Gaybı biliyorum derse,

54- Bu adam hastalıktan ölür derse,

55- Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse,

56- Fala doğru derse, kahini tasdik etse,

57- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse,

58- “Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse,

59- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti derse,

60- Falanca benim yanımda kafir gibidir derse,

61- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,

62- Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),

63- Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek,

64- Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek,

65- Alimlerin ağzına küfretmek,

66- Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek,

67- Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese,

68- Yemeğe küfretmek,

69- Filan kişi benden daha kafirdir demek,

70- Zalime adil demek,

71- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden birini olsun beğenmemek,

72- Peygambere sövmek,

73- Ben resulüm demek,

74- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,

75- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,

76- Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek,

77- “Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek,

78- Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa kesmem dese,

79- Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek,

80- Münkir , nekir yada herhangi bir meleğe sövmek ,

81- Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek,

82- Sahabeye küfretmek,

83- Sensiz cennete girmem demek,

84- Cennet istemem , Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli),

85- Ezanı alaya alanlar,

86- Herhangi bir ayeti inkar etmek,

87- Kuran’la dalga geçen yada hor gören,

88- Helal ye denildiğinde , haram daha iyi ve daha tatlıdır demek,

89- Livata ve zina helaldir demek,

90- “ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek,

91- Hileyle kazanılan parayı , helalmiş gibi bereketli olsun demek,

92- “Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde , “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek,

93- Kıyametten korkmam demek,

94- İlim öğren denince , ilim karın doyurmaz demek,

95- Müslümana lanet senin müslümanlığına demek,

96- Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek,

97- Kabir sualini ve azabını inkar etmek,

98- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek,

99- Evliya enbiyadan üstündür demek,

100- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,

101- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .),

102- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,

103- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,

104- Kuranı , mescidi, kabeyi, hürmet gereken yerleri alaya almak,

105- Kuranı müzikle okumak,

106- Kurana şiir demek,

107- Sayarken bir yerine bismillah, iki, üç diye saymak,

108- Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek, ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )

109- Namaz kıl denilince , bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek ),

110- Namaz kıl denilince , sen kıldın da ne oldu demek,

111- Ezan yada kuran okunurken , ne bet şey demek,

112- Ramazan geldiğinde , yine ağır misafir geldi demek ,

113- Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek,

114- Namaz bana farz değil demek,

115- Sadece ramazanda kılıp , 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek,

116- Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek,

117- Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek,

118- Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek,

119- Bıyık kesmek , sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek,

120- Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek,

121- Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek,

122- Kafir cennetlikmi cehennemlik mi bilinmez demek,

123- Alime , fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek ,

124- “ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek,

125- Müslümanın ağzına küfür etmek ,

126- Filan müslüman kafir olarak ölsün ,kafir olsun demek, ( kafire derse birşey olmaz )

127- Bir kimse , müslümana “La ilahe ill de” derde , o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz),

128- Ben kafir olacağım diyen,

129- Birisine küfür kelimesi tavsiye eden,

130- Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense , o da “ iyi yapıyorum “ dese ,

131- Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense, kafir olur ve dinden çıkar.Bu sözleri söyleyenler dinden çıkar ve nikahı düşer . tevbe edip nikahını tazelemelidir. Bu konularda bilmemek yeterli mazeret değildir . İman edenler bunları iyi bilmek zorundadır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/dinden-cikaran-cumleler-t21578.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Dinden çıkaran cümleler
Dinden çıkaran cümleler
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2