Kalkandere SOSYAL HAYAT

Kalkandere'deki sosyal hayatı köy ve şehirdeki sosyal hayat diye iki kısma ayırmak gerekirse de, köydeki sosyal hayat ile şehirdeki sosyal hayat arasında fazlaca bir farklılık yoktur.

         Kalkandere'nin 9000'i aşan merkez nüfusu ile ilk bakışta şehirleşme bakımından orta büyüklükte bir ilçe olduğu zannedilir.Fakat belediye sınırları içerisinde bulunan mahallelerin, ilçe merkezine uzaklıkları bakımından bazı köylerden pek farkı  yoktur.

        Büyük şehirlerdeki gibi Kalkandere'nin apartman hayatından bahsetmek pek mümkün değildir. Sıkı komşuluk ilişkileri vardır. Sosyal normların geçerli olduğu Kalkandere'de çevrenin darlığı nedeniyle insanlar her gün yüz yüzedirler.

       Sosyal ilişkilerin en çok kurulduğu, sohbetlerin koyulaştığı kahvehaneler, çayhaneler hiçbir yerde görülmeyen bir özellik arz eder.Oyun oynanan kahvehaneler binaların üst katlarında sokaktan görülmeyecek yüksekliktedir. Oyunsuz kahvehaneler binaların alt katlarında dükkanlarla yan yanadır.

       Tarımla ilgili faaliyetler, bölgeye hakim çay ürününün bakım ve hasat dönemine uygun olarak günlük, aylık ve mevsimlik çalışma düzeni şeklindedir. Bu zamanlarda Kalkandere'de sosyal bir hareketlilik oluşur. Çay hasadının başladığı mayıs ayında nüfusta bir artış, çevrede bir canlanma olur. Kış mevsiminde ıssızlığa terk edilen evler baharla birlikte şenlenir.

       Çay hasadına bağlı olarak Kalkandere'den büyük şehirlere yılda üç,dört kez iç göçler olur. Büyük şehirlere yapılan bu göçün neticesinde ilçenin nüfusu her gün daha da azalmaktadır.

        Çayın hasat edildiği yaz aylarında yediden yetmişe herkes yağmur çamur demeden çay bahçelerinde çalışır. Kadınlar diğer işleri de yaptıklarından en fazla onlar ezilir. Bu durumun seferberlikte (Birinci Dünya Savaşında) erkek çocukların askere gidip şehit olması nedeniyle erkek nüfusun azalması sonucu, kalan erkek çocukların erginleşip evlenmesi ve ocağı şen tutmaları için kadınların onlara özel bir ihtimam göstererek, yük taşıma dahil bütün işleri üstlenmelerinden kaynaklandığını seferberlik gelini olan yaşlı kadınlar ifade etmektedirler. Seferberlik öncesi (1914) bütün işleri erkekler yapardı.Kadınlar yalnız tarlaya yemek götürmek içim giderdi. Daha sonra bu durum yaygınlaştı.

         Karadeniz insanının hasletlerinden olan çalışkanlık, beceriklilik Kalkandere'lide de kendisini gösterir.Gerektiğinde de yolunu, okulunu, camisini ve hatta tek başına fabrikasını da yapar. Kalkandere sosyal yardımlaşma ve dayanışma bakımından örnek gösterilecek seviyededir. Özellikle hayır kurumlarına yaptığı yardımlar takdire şayandır.

          Kalkandere'li yatırımlarını genellikle büyük şehirlere yapmaktadır. Fakat Kalkandere'yi de unutmaz. Ata yadigarı sayılan araziler satılmaz, terk edilmez inancı hakimdir. Bunun için de Kalkandere'de arazi satma olayına pek rastlanmaz.

         Kalkandere'de köyler dahil evler çok katlı ve modern görünüşlüdür. Bunun bazı sebepleri vardır. Birincisi arazinin çok yetersiz ve engebeli olması ev yapabilecek müsait arsanın bulunmaması. İkincisi ise aile yapısından kaynaklanmaktadır. Kalkandere insanı gelecek nesilleri de düşünür, onlar için de yatırımlar yapar, her oğluna bir kat düşecek şekilde evleri inşa ederler.

        Aile yapısı itibarı ile; henüz modern aileye tam geçiş yapmamış, baba hukukunun ve otoritesinin hakim olduğu babaerkil aile düzeni hakimdir. Aile ve akrabalık bağları son derece sağlamdır. Bu nedenle Kalkandere'de akrabalık her türlü görüşün üzerinde yerini korumaktadır.

         Ailede mirasın paylaşılması genellikle erkek çocuklar arasında olur. Kız evlatlar mirastan pay almazlar. Bu husus gelenek halini almış sosyal bir realite olarak devam etmektedir. Ancak kız evlatların mirastan pay alma haklarının olduğu herkesçe kabul edilir.

           Gelenek, görenek, örf ve adetlerine bağlı, yardım sever, misafirperver Kalkandere'linin sosyal hayat içerisinde, hayat standardı bakımından hizmetlerden aldığı pay, başta eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri olmak üzere, çevre yörelerde kıyaslandığında yeterli değildir.


Linkback: https://www.buyuknet.com/kalkandere-sosyal-hayat-t20921.0.html

 
Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Kalkandere SOSYAL HAYAT
Kalkandere SOSYAL HAYAT
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2

Bu içeriği nasıl geliştireceğinizi yazın...

Türkiyenin başkenti neresidir. Eksik harfi tamamlayın.:


Kalkandere SOSYAL HAYAT

Kalkandere SOSYAL HAYAT »Kalkandere'deki sosyal hayatı köy ve şehirdeki sosyal hayat diye iki kısma ayırmak gerekirse de, köydeki sosyal hayat ile şehirdeki sosyal