Kira Sözleşmesi Örneği-Hukuk

Eşref02.02.2011 - 07:14
Kira Sözleşmesi Örneği-Hukuk


KİRA SÖZLEŞMESİ
MADDE-1) TARAFLAR:

Bu sözleşme .................................................. ..............................adresindeki .................................................. .(KİRALAYAN) ile .................................................. .............. .......................... ......................... .................................................. adresinde faaliyet gösteren ......................... ..................... ....................... .......................... (KİRACI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE-2) KONU :

Kiracının talep ettiği ve Kiralayanın kendi depolarında kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edeceği ................. seri numaralı ...... ................... kaynak makinesinin ücret karşılığı kiralanmasıdır.

MADDE-3) ÜCRET :
İşbu sözleşmenin bedeli kira konusu kaynak makinesinin kiracıya teslim edildiği günden itibaren her gün için ................. Tl. (USD) ve + % 15 KDV. dır.

MADDE-4) MALIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

4.1)Makine işbu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiralayanın deposunda kiracı veya yetkili temsilcisine teslim edilecektir.

4.2) Ödeme makinenin kiracıya tesliminde peşin olarak yapılacaktır. Ancak peşin yapılmayan kiralamalarda ödemenin ne zaman yapılacağı belirlenmelidir. Buna göre vadesinde ödenmeyen kira alacaklarına hiçbir ihtara gerek olmadan aylık % 10 gecikme bedeli ilave edilerek tahsil edileceği hususunu kiracı taraf peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE-5) SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI VE FESHİ:

Sözleşme aşağıdaki şartların oluşması hallerinde sona erer.

5.1.) Kiracının bu sözleşmeye uygun olarak tüm kira bedellerini ödeyerek makineyi kiralayana teslim aldığı gibi kiralayanın deposunda teslimi ile sona erer.
5.2.) Kiracının makinenin satış ücretini peşin olarak ödemesi.

MADDE -6) KİRA MÜDDETİ :

6.1) Kira müddeti ........... ay (veya gün) dır. Ancak kiracı makineyi süre bitiminde aldığı gibi teslim etmez ise, geciken her gün için ............. Tl. (USD) kira bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı makineyi bu süre zarfında kullanmadığından bahisle, kira bedeli ödemekten kaçınamaz.
SAYFA İKİ (2)

MADDE -7) ÖZEL HÜKÜMLER :

7.1) Makine kiracıya teslim edildikten sonra meydana gelecek her türlü bakım onarım ve hasardan sorumludur. Makinenin ziyası halinde kiracı hiçbir ihtara gerek kalmadan makinenin bedelini kiralayana 10 gün içinde def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracının bu parayı geç ödemesi halinde de aylık % 10 gecikme bedeli ödeyeceğini de kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda ..........................................İcra daireleri ile mahkemeleri yetkilidir.KİRACI KİRALAYAN

.........................................

Linkback: https://www.buyuknet.com/kira-sozlesmesi-ornegihukuk-t32835.0.html

Etiket:
Kira Sözleşmesi Örneği-Hukuk 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Kira Sözleşmesi Örneği-Hukuk
Kira Sözleşmesi Örneği-Hukuk
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2