KPSS Coğrafya Türkiye'nin Çevre Sorunları

Buyuknet01.02.2011 - 21:18 |

KPSS Coğrafya Türkiye'nin Çevre Sorunları
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SORUNLARI

Son 50 yıl içinde sanayileşmiş Batı ülkelerinde de görüldüğü gibi, ülkemizde 1970'lerden sonrs başlayan sanayileşmenin getirdiği kirlilik bir çevre sorunu olarak yaşanmaya başlamıştır. Ancak ülke mizdeki asıl çevre sorunu arazi bozulmasıdır. Bı da toprakların aşınması, toprakların tamamer aşındırıldığı sahalarda anakayanın ortaya çıkma sidir. Buna kısaca erozyon da denir. Dolayısıyla ül kemiz arazilerindeki topraklarının aşınması, bunla rın denizlere ve göllerimize ya da barajlarımıza ta sınması, buna dayanarak tarım topraklarının ya vaş yavaş ortadan kalkmasıdır.

Doğal ortamı bozarak değiştiren ve doğal den geyi altüst eden ana çevre sorunlarımızı başlıkla hâlinde şöyle sıralayabiliriz:
Doğal ortamın dengesinin bozulması verozyon olayı yani, yanlış arazi kullanımı bitki örtüsünün tahribi,Hava kirliliği,Akarsu, göl, gölet ve denizlerimizde oluşa su kirliliği, Toprak kirliliği, Kentlerde katı atık problemi ve gürültü kirlil ğidir. Bu amaçlarla, ülkemizde 1991'de Çevre B; kanlığı kurulmuştur.
Linkback: https://www.buyuknet.com/kpss-cografya-turkiyenin-cevre-sorunlari-t32773.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
KPSS Coğrafya Türkiye'nin Çevre Sorunları
KPSS Coğrafya Türkiye'nin Çevre Sorunları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2