MEB'in Yeni Uygulaması OGES Oges SonuÇ Belgesi

Buyuknet12.10.2010 - 03:44 |
öğrenci seçme - yerleştirme ile devlet parasız yatılılık ve burslulukla (8’inci sınıf)ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) 08 Haziran 2008 Pazar günü saat 10.00’da tüm il merkezleri ile bazı ilçelerde yapılacaktır. Ayrıca yurt dışında Lefkoşa Trablusgarp Riyad Medine Cidde Bakü ve Aşgabat’ta Türkiye saati ile eş zamanlı olarak saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.
2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı başvuruları 10- 28 Mart 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Polis Koleji Aday Tespit Sınavına vemerkezî sistem sınavı ile öğrenci alan özel okullara girmek isteyen adayların OKS’ye başvuru yapmaları zorunludur.
Açık İlköğretim Okulu öğrencileri; “başvuru ve kayıt-kabul şartlarını” taşıdıkları okullar için okul müdürlüğüne dilekçeyle OKS başvurusunda bulunabilecektir. Başvurularıyla ilgili tüm sorumluluk adayların kendisine ait olacaktır.
Başvuruların 2008 OKS e-başvuru kılavuzuna uygun olarak doğru ve zamanında yapılmasından ADAYIN VELİSİveOKUL MÜDÜRLÜĞÜsorumlu olacaktır. Veli yaptığı başvuru ile e-başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçları sadece 2008–2009 öğretim yılı için geçerlidir.
Bu kılavuza konu olan bütün ortaöğretim kurumlarının adları kontenjanları ile diğer bilgiler “Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda” yer alacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Başvuru Şartı

2007–2008 öğretim yılında ilköğretim okulu 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Başvuru yapılacak okulun kayıt- kabul şartlarını taşımak.


Özel Başvuru Şartları

Fen Liseleri

Resmî Fen Liseleri
İlköğretim öğrencilerinden 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az “orta” ve bu derslerin yılsonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az “4.00” olan adaylar resmi fen liselerine başvurabilir.
6 ve 7’nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavın yapıldığı yıl 8’inci sınıf öğrenimini yurtiçinde yapan adaylarda yukarıdaki başvuru şartı aranmaz.
Ancak 6 veya 7’nci sınıflardan herhangi birini yurtiçinde okuyan adaylarda yukarıdaki başvuru şartı sadece o sınıf için aranır.

Özel Fen Liseleri
Merkezî sistemle öğrenci alan özel fen liselerinin başvuru şartları resmi fen liselerinin başvuru şartları ile aynı olup bu okullarla ilgili bilgilerhttp://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Liseleri
İlköğretim öğrencilerinden 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notu en az “3.00” ve bu derslerin yılsonu notlarının aritmetik ortalaması en az “4.00” olanlar başvurabilirler.
6 ve 7’nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavın yapıldığı yıl 8’inci sınıf öğrenimini yurtiçinde yapan adaylarda yukarıdaki başvuru şartı aranmaz.
Ancak 6 veya 7’nci sınıflardan herhangi birini yurtiçinde okuyan adaylarda yukarıdaki başvuru şartı sadece o sınıf için aranır.

Anadolu Liseleri
Anadolu liselerinegenel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır.
Anadolu Lisesi programı uygulayan ve sınavla öğrenci alan özel öğretim kurumları ile ilgili bilgilerhttp://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “özel okullar başvuru kılavuzu’nda” açıklanmaktadır.

Anadolu Teknik Liseleri Anadolu Meslek Liseleri Adalet Meslek Liseleri Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri ile Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; adayın sağlığının girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması.
Anadolu meslek liselerinin Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanının Ayakkabı Modelistliği Dalı Saraciye Modelistliği Dalı Grafik ve Fotoğraf Alanı İnşaat Teknolojisi Alanının Restorasyon Dalı Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Sanat ve Tasarım Alanı ile Radyo Televizyon Alanının Grafik Animasyon Dalı’nda okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6 ve 7’nci sınıflarda resim dersinin yılsonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması.
Anadolu Meslek Liselerinin Denizcilikle İlgili Meslek Alanları

Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel olan hastalığının bulunmaması.
Adayların sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığı Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak “Gemi Adamları Sağlık Raporu” ile belgelendirilmesi.
Erkek adayların 1.55 metre kız adayların 1.50 metreden kısa olmaması.
Mülâkat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması.
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Anadolu İletişim Meslek Liseleri ile Anadolu Meslek/Anadolu Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Eğlence Hizmetleri Alanı Gıda Teknolojisi Alanı Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında; sağlığı ve fizikî durumunun iletişime turizm eğitimine eğlence hizmetlerinde seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde toplu beslenme yapılan kurum mutfaklarında büro hizmetlerinde gıda kontrol ve analizleri laboratuvarlarında görev yapmaya uygun olması.
Mülakat sınavına girmesi ve başarılı olması.
Anadolu Öğretmen Liseleri
Adayın;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
6’ncı 7’nci ve 8’inci sınıfta sınıf tekrar etmemiş olması.
Evli olmaması.
Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8’inci sınıf şube öğretmenler kurulunca Ek–1’deki “Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formuna” göre aday gösterilmiş olması.
Öğretmenler kurulu toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgi 8/k maddesinde yer almaktadır.

Anadolu İmam-Hatip Liseleri

Anadolu imam-hatip liseleriningenel başvuru şartları dışında özel başvuru şartları bulunmamaktadır.

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
Sağlığı girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması (Kekemelik şaşılık görme yetersizliği ortopedik yetersizlik bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder). Öğrencilerin özür durumları okula kayıtlarında “Kontenjan belirleme kayıt – kabul ve nakil komisyonu” tarafından tespit edildiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılmaz.
3. OKUL TANITIM BİLGİLERİ

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı kapsamındaki okullarla ilgili tanıtıcı bilgiler http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde “Okul Tanıtım Bilgileri” linkinde yayımlanmaktadır.

4. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

—Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na(OKS)
—Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (8’inci sınıf)(DPY-B)
—Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’na başvuracak adaylar 20 (yirmi)YTL sınav ücretini 10- 28 Mart 2008 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracaktır. Adaylar belirtilen üç sınav için tek ücret yatıracaktır.
Yurt dışından OKS’ ye başvuracak adaylar sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5495221–5001 nolu hesaba yatıracaktır.
Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası adı soyadı bulunacaktır.
Adaylar ayrıca başvuru döneminde okul müdürlüğüne kırtasiye internet fotokopi giderleri için okul aile birliği makbuzu karşılığında 2 (iki) YTL ödeyecektir.
Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup elden internet bankacılığı veya EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir
Sınav ücreti 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren adaylardan alınmayacaktır.

5. BAŞVURU İŞLEMLERİ

2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı başvuruları 10- 28 Mart 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır.

Aday bilgileri e-okul sisteminden otomatik olarak alınacağı için doğruluğundan ve güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
Başvuruyla ilgili diğer işlemlerden adayın velisi sorumlu olacaktır.

Veli adayın T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücreti yatırılan adaya ait banka dekontu okul müdürlüğüne teslim edilecek ve başvuru çıktısı alınacaktır.
Ancak sınav ücreti başvuru tarihinde belirtilen bankalardan birine yatırılmayan adayın başvurusu yapılamayacaktır.
Aday OKS ile birlikte DPY-B (8’inci sınıf) ve/veya Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’na başvuruda bulunacaksa başvuru ekranından katılmak istediği sınavları işaretleyecek bilgilerini kontrol edecek ve okul müdürlüğü elektronik onaylama yapacaktır.
Onaylanan başvurunun 2 (iki) nüsha çıktısı alınarak veliye imzalatılıp okul müdürlüğü de imzalayıp mühürleyerek 1 (bir) nüshasını veliye teslim edecek diğerini okulda saklayacaktır.
Aday merkezî sistemle öğrenci alan özel okullara başvuruda bulunacaksa öncelikle OKS’ ye başvuru yapması gerekmektedir.
Açık İlköğretim Okulu öğrencileri başvuru yapabilmek için bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra Açık İlköğretim Okulu müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edecektir.
KKTC vatandaşı veya KKTC’de öğrenim gören T.C. vatandaşı olan adaylar OKS’ ye başvuru yapabilmesi için diğer adaylar gibi öğrenim gördükleri okullarda e-okul sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olarak işlenmiş olması gerekmektedir. e-Okul sisteminde kayıtlı olan bu adaylar KKTC vatandaşı ise geçici numaralarıyla T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracaktır. Bu adaylar DPY-B Polis Koleji Aday Tespit Sınavına ve/veya merkezi sistemle öğrenci alan özel okullara başvuru yapabilecektir.
Herhangi bir orta öğretim kurumunun hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden Polis Kolejinde öğrenim görmek isteyenler Polis Koleji Aday Tespit Sınavına başvurabilecektir.
Türkiye de öğrenim gören T.C. vatandaşı olmayan adaylar ise başvuru şartlarını taşımaları halinde OKS’ ye ve/veya merkezi sistemle öğrenci alan özel okullara başvuru yapabilecektir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için başvuru işlemleri okul müdürlüğü tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacaktır.
5.1. Yurt Dışından Başvuru İşlemleri

Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle Tablo- 1’de belirtilen okullardan e- okul sistemine kayıt olacaktır. e-okul sistemine kayıtlı ise bilgilerinin doğru ve güncel olmasını kontrol edecektir. Aday e-okul sistemine kayıtlı değil ise kaydını okul müdürlülüğüne yaptıracaktır.

Bu adaylar; T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarasıyla KKTC vatandaşı ise e- okul sisteminde kayıtlı geçici numarayla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Beşevler Şubesi 5495221–5001 nolu hesaba 20 (yirmi)YTL sınav ücretini yatıracaktır.

Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda eğitim gören (e-okul sisteminde yer almayan) 8’İnci sınıf öğrencileri de http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan EK–3 “2008 OKS-Yurt Dışı Başvuru Talep Formunu’’ eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurup çıktısını alıp imzalayarak ve ilgili makama onaylatarak başvuru süresi içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar /ANKARA adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir. Faksla veya e -posta hizmeti yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

KKTC okulları e-okul sistemine bağlandığı için öncelikle bu adayların bu sisteme kayıtlarının yapılması gerekmektedir.6. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

e- Okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik hata veya çelişki varsa
Aday sınav ücretini başvuru süresi içinde belirtilen bankalardan birine yatırmamışsa (başvuru ücretinden muaf olan adaylar hariç)
OKS ile birlikte DPY-B (8’inci sınıf) ve/veya Polis Koleji aday tespit sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru ekranından girmek istedikleri sınavları işaretledikten sonra elektronik ortamda okul müdürü tarafından onaylanmamışsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
7. ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Özürlü adayların sınav uygulaması sırasında özür durumlarına uygun hizmet alabilmeleri için e- okul sistemine kayıt olurken özür durumlarıyla ilgili bilgilerin işlenmesi için “özürlü sağlık kurulu raporu” ”özürlü için kimlik kartı” veya “özürlülük bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı”ndan birini okul müdürlüğüne beyan etmeleri zorunludur.

Belirtilen belgelerin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özürlü adayın beyan ettiği rapor ya da belgenin bir nüshası okul müdürlüğünde saklanacak bir nüshası da Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı- 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine başvuru bilgilerinin yer aldığı bilgisayar çıktısının fotokopisiyle birlikte 02 Mayıs 2008 tarihine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

Rapor ya da belgenin gönderilmesinden aday özel eğitim ilköğretim okullarında öğrenim görüyor ise okul müdürlükleri diğer ilköğretim okullarında öğrenim görüyor ise veli sorumlu olacaktır. Aksi durumda sınavlarda adaylara özür durumuna göre hizmet verilmesi mümkün olamayacaktır.

Başvuru işlemleri bittikten ve beyan ettiği belgeler uzmanlar tarafından incelendikten sonra aday özür durumuna göre düzenlenmiş salonlarda sınava alınacaktır.

Özürlü adaylar sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Özürlü adaylar mümkün olduğunca sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilecek görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecektir.

Aday görmüyor ise şekilli sorular diğer öğrencilere sorulan sorularla aynı soru yapısına uygun olarak hazırlanacaktır. Bu şekilde hazırlanamayan sorulardan öğrenci muaf olacaktır.
Değerlendirme işlemi bu kılavuzun 12. maddesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Görme engelli öğrencilere muaf olduğu sorular çıkarılarak ayrı soru kitapçığı basılacaktır. Görmeyen öğrenciler okutman ve yazman eşliğinde tek kişilik salonda sınava alınacak ve sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Az gören adaylar için soru kitapçığı ve cevap kâğıtları büyük punto olarak hazırlanacak tek kişilik salonlara yerleştirilecektir. Az gören adayların soru muafiyeti olmayacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

Üst bedenlerini kullanamayan ya da kullanmakta zorluk çeken adayların e-okul sistemindeki bilgilere göre işlem yapılacak olup dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden aday velisinin talep etmesi durumunda cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacak ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir. Yazman görevlendirilecek adaylar tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

Alt bedenini kullanamayan adaylar il/ilçenin şartlarına göre alt kat salonlara yerleştirilecektir. e-Okul sistemindeki bilgilere göre ve dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden aday velisinin talep etmesi durumunda ihtiyaca uygun ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılacaktır.

Üst bedenini ve alt bedeninin her ikisini birden kullanamayan ortopedik özürlü adayların e-okul sistemindeki bilgilere göre işlem yapılacak olup dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden aday velisinin talep etmesi durumunda cevap kâğıtlarını işaretlemede salon görevlilerinden 1(bir) öğretmen yazman olarak yardımcı olacaktır ya da sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca; özür durumuna göre ek oturma düzeni ya da salon düzeni yapılacaktır. Yazman görevlendirilecek adaylar tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.

İşitme özürlü adaylara sınav binalarında yardımcı olması için ilin şartlarına uygun “işaret dili öğretmeni” “işaret dili bilen öğretmen” veya “işaret dili tercümanı” il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından görevlendirilecektir. İşitme özürlü adaylar il/ilçenin salon durumuna göre 1 kişilik 3 kişilik veya 5 kişilik gruplar halinde sınava alınacaktır. Bu adayların sınav süresine 30 dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve duygusal özrü olan adaylar (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile özel öğrenme güçlüğü) tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Okuma yitimi (disleksi) veya yazma yitimi (disgrafi) olan adaylara salon görevlilerinden 2(iki) öğretmen yazman/okutman olarak yardımcı olacaktır.

Süreğen hastalığı olan adaylar tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatağa bağımlılığı olan ya da sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan adaylar durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaktır.
Şeker astım tansiyon ve epilepsi gibi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Okul yetkilileri ve veli adayın özrüne uygun hizmet alabilmesi için e-okul sisteminden “adayın özür durumu”yla ilgili bölümü işaretlemeleri gerekmektedir.

8. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Okula kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri e-okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek. (Özellikle doğum tarihi (gün/ay/yıl) cinsiyet ve özür durumu bilgilerinin doğruluğu kontrol edilecektir. Nüfus bilgilerinde hata varsa önce nüfus müdürlüğünden sonra da okul müdürlüğü “e-okul” sisteminden düzeltme yapacaktır.)
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla ilgili olarak öğrenci ve veliye başvuru işlemlerinde rehberlik etmek.
http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan “OKS e- başvuru kılavuzu” ve “başvuru işlem basamakları” dokümanını öğrencilere dağıtmak.
e-Okul sisteminden başvuru tarihleri arasında öğrencilerinin başvuru yapıp yapmadığını kontrol etmek yapmayanları uyarmak.
Adayın girmek istediği sınavları öğrenci ve veli ile birlikte kontrol etmek.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için başvuru işlemlerini e-okul sistemi üzerinden yapmak.
2008 DPY-B Sınavı’na (8’inci sınıf) başvuracak adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol etmek.
OKS ile birlikte DPY-B ve/veya Polis Koleji Aday Tespit Sınavına başvuru yapan adayların başvurusunu başvuru ekranından onaylamak çıktısını alarak veliye imzalatmak ve okul müdürü tarafından imzalayıp onaylamak. Aslını okulda saklamak bir nüshasını da adayın velisine imza karşılığı vermek.
Okulda internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak aday başvurularının onaylanmasını sağlamak.
Sınav giriş belgesini internet üzerinden alarak onaylayıp adaya teslim etmek sınav giriş belgesini kaybeden adaylara belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek.
2.2.7/d maddesi gereğince Anadolu öğretmen liselerine aday seçimi yapmak üzere 8’inci sınıf şube öğretmenler kurulu toplantısı yapmak.
Şube öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;
a) Çalışkanlığı
b) Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı
c) Konuşma kavrama ve ifade yeteneği
d) Kendine olan güven duygusu
e) Ahlâkî durumu
f) Fizikî görünüşü itibarıyla bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı (kekemelik körlük şaşılık sağırlık yürümeyeengel derecede topallık cücelik bulaşıcı kellik ve benzeri özrü olup olmadığı)
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(a) (b) (c) (d) bentlerinde yer alan hususların tespitinde ilgi envanteri tutum
ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları kullanılır.
Şube öğretmenler kurulu toplantısı 10–28 Mart 2008 tarihleri arasında okul müdürünün uygun göreceği bir tarihte yapılacaktır. Şube öğretmenler kurulunda Anadolu öğretmen liselerine başvuru şartlarını taşıyan tüm öğrencilerin durumu görüşülerek alınan karar öğrenci ve velilerine duyurulacaktır.
Şartları taşımadığı anlaşılan öğrencilerin kendilerine ve velilerine tercih döneminde Anadolu öğretmen liselerini tercih etmemeleri konusunda gerekli uyarı yapılacaktır.
İlköğretim okulu müdürlükleri şube öğretmenler kurulu tarafından aday gösterilen öğrenciler için Ek–1’deki Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formunu doldurarak bu okullara kesin kayıt hakkı kazananlara verilmek üzere birer örneğini okulda muhafaza edecektir.

Bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen 8’inci sınıf öğrencilerinin bursluluğa kayıt işlemlerini (öğrenim göreceği ortaöğretim okul/kurumları tarafından) “e-burs modülü” üzerinden yapmak.
9. DEVLET PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2008 OKS ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara cinsiyetine uygun pansiyon bulunması halinde yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca DPY-B Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz.

Kazandığı okulda cinsiyetine uygun pansiyon bulunmaması halinde; Bakanlığın ilgili dairelerinden onay alınması ve öğrencinin kendi okuluna gündüzlü olarak devam etmesi şartıyla varsa cinsiyetine uygun diğer pansiyonların yatılılık kontenjanı çerçevesinde parasız yatılı olarak yerleştirilmeleri sağlanabilecektir.

Burslu öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını tercih edip bursluluğu kazanmaları gerekir.
2008 OKS ile öğrenci alan okullar dışındaki diğer okullar ile 5 9 10 ve 11’inci sınıflardan Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına giren adaylar için gerekli açıklamalar “2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e- Başvuru Kılavuzunda” yer almaktadır.

DPY-B sınavı için okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) kişiden kurulacak komisyon tarafından öğrencinin başvuru için getirdiği beyan ve belgeler okulda incelenecektir. İnceleme yapmayan okul müdürlükleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Özel okullarda devlet parasız yatılılık ve bursluluk hakkı yoktur.

10. SINAV GİRİŞ BELGESİ

29 Mayıs 2008 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanan 2008 OKS-sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından renkli alınacak mühürlenerek onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il) bina salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde) binada salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak olağanüstü durumlarda (doğal afet yangın vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.

Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini başvuru yaptığı okul müdürlüklerinden alabilecektir.

Sınavdan önce adayın sınava gireceği binaya giderek sınav salonunu görmesi önerilir.

11. SINAV UYGULAMASI

2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı 08 Haziran 2008 Pazar günü Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayıp 120 dakika sürecek ve tek oturum olacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi nüfus cüzdanı (veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük hesap cetveli hesap makinesi çağrı cihazı cep telefonu telsiz radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sınava başı açık temiz düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girecektir.
Adaylar sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
Aday cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası adı soyadı bilgilerini kontrol edecek hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak ilk 60 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Adaylardan birinin sınavının devam etmesi durumunda sınav bitimine 10 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınıfta tutulacaktır.
Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
Aday cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup aday A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını B kitapçığını kullanıyorsa B yuvarlağını işaretleyecektir.
Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1(bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya tespit işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav bitiminden sonra;
i) Adaylar soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
ii) Salon görevlileri salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.


Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçersiz sayılacaktır.

12. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

OKS-TM ve OKS-MF Puanının Hesaplanması

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na katılacak olan adayların puanları aşağıdaki işlem basamaklarına göre OKS-TM ve OKS-MF puanı olarak hesaplanacaktır.

Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunur. (Şekilli sorulardan muaf olarak değerlendirmeye alınacak görme özürlü adayların ham puanları hesaplanırken önce her test için yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşı gelen geçici ham puanlar bulunur. Bulunan geçici ham puanlar testlerdeki toplam soru sayılarına ötelenerek değerlendirmeye esas ham puanlar hesaplanır.) Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Her bir test için tüm adayların ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Her teste ait standart puan hesaplanırken; teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye standart sapmasını 10’a getiren dönüşüm işlemi uygulanır.
Her test için hesaplanan standart puanlar Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları (ASP Türkçe ASP Mat ASP Fen ASP Sosyal) bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Türkçe Matematik Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TM-TASP) ve Matematik Fen Toplam Ağırlıklı Standart Puan (MF-TASP) olmak üzere iki ayrı puan türü bulunacaktır.
MF-TASP ve TM-TASP hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tablo-2’de verilmiştir.Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.İlköğretim Başarı Puanının (İBP) Hesaplanması

Her iki puan türü(TM ve MF) için ağırlıklı standart puanlar hesaplandıktan sonra her aday için İlköğretim Başarı Puanı (İBP) hesaplanacaktır.

Kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen adaylar içindeki en küçük TM_TASP kullanılarak İBP katkı puanı (sınav puanına %15 etki edecek şekilde) hesaplanır.
Her adayın diploma notu doğrusal bir öteleme ile okuldaki en yüksek diploma notunun katkı puanına ötelenerek hesaplanır.
İlköğretim başarı puanının hesaplanması aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.Yerleştirmeye Esas Puanların Hesaplanması

Her iki puan türü için daha önce hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puana İlköğretim Başarı Puanı eklenerek TM_Puan ve MF_Puanı bulunur.
Elde edilen bu puanlar kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülür.
Dönüştürme sonunda elde edilen OKS-MF puanı fen liselerine ve sağlık meslek liselerine öğrenci yerleştirmede OKS-TM puanı ise fen liseleri ve sağlık meslek liseleri dışındaki okullara öğrenci yerleştirmede DPY-B Sınavı’nda (8’inci sınıflar) ve Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’nda kullanılacaktır.
Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanır.Formülde kullanılan En Küçük TM_Puan; kopya taraması sonucu hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen adaylar içindeki En Küçük TM_Puan’dır.
Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TM_Puan’ları En Küçük TM_Puan’ın altında olan adayların OKS_TM puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.
Adayların OKS_MF puanı da aynı yolla hesaplanacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

13. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2008 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sınav sonucunda; adayın her alt testine ait doğru yanlış ve boş sayıları ile 100–500 puan aralığına dönüştürülmüş standart puanları yer alacaktır. Adayın alt testlerdeki ham puanlarının ortalaması 05’in altında ise bu aday için standart puan hesaplanmayacaktır. Bu adayların sınav sonuç belgesinde; testlerin sadece doğru yanlış ve boş sayıları yer alacak başka herhangi bir puan yer almayacaktır.

Okul müdürlükleri internet adreslerinden sınav sonuç belgesinin çıktısını alacak onaylayıp mühürleyerek imza karşılığı adaylara verecektir.

Aday okul tercihlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra internet üzerinden yapacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili ayrıntılı açıklamalar “2008 OKS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda” yer alacaktır.

2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na (8’inci sınıf) başvuran adayların sınav sonuçları 31 Temmuz 2008 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar “Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Kılavuzu”nda yer almaktadır.

Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alacak özel okullar sınavına başvuran adayların sonuçlarının duyurulması ile ilgili esaslar “Özel Okullar Sınav Kılavuzu”nda yer almaktadır.

Sınav kılavuzlarının tümü http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr adresleri ile ilgili kurumların web sayfalarında da yayımlanmaktadır.

14. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi
Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması
Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi
Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi
Başka adayın sınav evrakının kullanılması
Adayın yerine başkasının sınava girmesi
Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu telsiz vb. iletişim araçları ve defter kitap sözlük hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması
Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi
Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi
Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını cevap kâğıdını yırtmak teslim etmemek ve benzeri) durumlarında
Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi geçersiz sayılır.

15. SINAV İTİRAZLARI

Sınav sorularına cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir.
İtirazların incelenmesi için aday adına T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırılması gerekmektedir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan sınava girmeyen sınava alınmayan ya da çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen banka dekontu eklenmemiş imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

Bu sınava başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 
       


Linkback: https://www.buyuknet.com/mebin-yeni-uygulamasi-oges-oges-sonuc-belgesi-t22367.0.html

Etiket:
MEB'in Yeni Uygulaması OGES Oges SonuÇ Belgesi 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
MEB'in Yeni Uygulaması OGES Oges SonuÇ Belgesi
MEB'in Yeni Uygulaması OGES Oges SonuÇ Belgesi
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2