T harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi

murat can05.11.2016 - 21:45
Table teybl 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
Tail teyl KUYRUK (kedi,uçak v.b)
Tailor teylır TERZİ
Take teyk TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
Talk tolk KONUŞMA, KONUŞMAK
Talkative tolkıtiv KONUŞKAN
Tall tool UZUN
Tame teym EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
Tank tenk 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
Tap tep 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
Tape teyp BANT, SELOTEYP
Task task GÖREV
Taste teyst TATMAK, TAD
Tax teks VERGİ
Taxi teksi TAKSİ
Tea tii ÇAY
Teach tiiç ÖĞRETMEK
Teacher tiiçır ÖĞRETMEN
Team tiim TAKIM, GRUP
Tear tiır 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK


Telegram telıgrem TELGRAF
Telephone telıfoun TELEFON
Telescope telıskoup TELESKOP
Television telıvijn TELEVİZYON
Tell tel ANLATMAK, SÖYLEMEK
Temper tempır 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
Temperature temprıçır SICAKLIK
Tender tendır 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
Term törm 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
Terrible terıbl KORKUNÇ, KÖTÜ
Terrific tırifik 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
Terror terır 1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
Test test SINAMAK, DENEMEK, TEST
Than den ...DEN ...DAN EKİ
Thank thenk TEŞEKKÜR ETMEK
That det O
Theatre thiıtır TİYATRO
Their theır ONLARIN
Them them ONLARI
Then then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
There theer 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
Therefore deırfoor DOLAYISIYLA
These diiz BUNLAR
They dey ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
Thick thik 1.KALIN 2.SIK
Thief thiif HIRSIZ
Thin thin İNCE
Thing thing ŞEY
Think think DÜŞÜNMEK
Thirsty thörsti SUSAMIŞLIK, SUSATAN
This dis BU
Thorough tharou 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
Those douz ONLAR
Though dou NEDENSE
Thought thoot DÜŞÜNCE
Thread thred İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
Threat thret TEHTİD
Threaten thretın TEHTİD ETMEK
Throat throut GIRTLAK, YEMEK BORUSU
Through thruu İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
Throw throu FIRLATMAK
Thunder thandır GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Thunderstorm thandıstorm FIRTINA
Thursday thözdey PERŞEMBE
Thus das BÖYLE, BÖYLECE
Ticket tikıt BİLET
Tidy taydi DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
Tie tay 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
Tight tayt SIKI, KOLAY AÇILMAZ
Till til 1.KADAR 2.YAZAR KASA
Time taym 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
Timetable taymteybıl (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
Tin tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
Tip tip 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
Tire tayır YORMAK
Tired tayırd YORGUN
Tissue tişuu KAĞIT MENDİL
Title taytl 1.BAŞLIK 2.UNVAN
To tu ..e KADAR
Toast toust 1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
Tobacco tıbakou TÜTÜN
Today tıdey BUGÜN
Toe tou AYAK BAŞ PARMAĞI
Together tıgedır BİRLİKTE
Tomorrow tımarou YARIN
Tongue tang DİL
Tonight tınayt BU GECE
Too tuu 1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
Tooth tuuth DİŞ
Top tap EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
Topic tapik KONU
Total toutıl TOPLAM
Totally toutıli BÜTÜNÜYLE
Touch taç DOKUNMAK
Tour tuır TUR
Towards tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
Towel tauıl HAVLU
Tower tauır KULE
Town taun KASABA
Toy toy OYUNCAK
Trace treys İZ, İZ SÜRMEK
Track trek İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
Trade treyd 1.TİCARET 2.İŞ
Traffic trefik TRAFİK
Train treyn 1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
Training treyning EĞİTİM,ÖĞRETİM
Transfer trensför TRANSFER
Translate trenzleyt ÇEVİRİ , TERCÜME
Transport trensport TAŞIMACILIK
Travel trevl YOLCULUK YAPMAK
Tray trey TEPSİ
Treasure trejır HAZİNE
Treat triit 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
Tree trii AĞAÇ
Trial trayıl 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
Tribe trayb KABİLE
Trick trik 1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
Trip trip 1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
Triumph trayamf ZAFER, UTKU
Trouble trabl DERT, DERT ETMEK
Trousers trauzız PANTOLON
True truu DOĞRU, GERÇEK
Trunk trang 1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
Trust trast GÜVENMEK
Truth truth GERÇEK
Try tray DENEMEK, DENEME
Tube tüub TÜP
Tuesday tüuzdey SALI
Tune tüun 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
Tunnel tanl TÜNEL
Turkey törki 1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
Turn törn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
Twice tways İKİ KEZ
Twist twist ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
Type tayp 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
Typical tipikıl TİPİK
Tablet teblit TABLET
Taboo tabuu AYIP, ARGO, TABU
Talent telınt 1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
Tan ten TEN RENGİ
Tangerine tengerin MANDALİNA
Tape-Measure teip-mejır MEZURA
Target tergıt HEDEF
Tariff terif TARİFE, FİAT LİSTESİ
Tart tart 1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
Tease tiiz 1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
Technique teknik TEKNİK
Teenager tiine?ır 13-19 YAŞ ARASI
Temple tempıl TAPINAK
Temporary temprıri GEÇİCİ
Tempt tempt CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
Tenant tenınt KİRACI
Tend tend MEYİLLİ OLMAK
Tent tent TENTE,ÇADIR
Terminal termınıl TERMİNAL
Terrace terıs BİTİŞİK EVLER
Terrify terifay KORKUTMAK
Territory teritri TOPRAK PARÇASI
Theme thiim TEMA, KONU
Theory thiori TEORİ
Thermometer themomitır TERMOMETRE
Third thöd ÜÇÜNCÜ
Thirteenth thötiith ONÜÇÜNCÜ
Thirtieth thötith OTUZUNCU
Thoroughly thruili TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
Thoughtful thootful DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
Thoughtless thootlıs DÜŞÜNCESİZ
Thumb tham EL, BAŞ PARMAĞI
Tick tik SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
Tide tayd GEL-GİT OLAYI
Tiger taygır KAPLAN
Tiny tayni ÇOK KÜÇÜK
Toilet toilıt TUVALET
Token tokın 1)İŞARET 2)JETON
Tomato tımaato DOMATES
Ton tan TON (1000 kg.)
Tone ton TON (SES,IŞIK vs.)
Tool tuul ALET (Çeki?, Balta vb.)
Tooth Pick tuuth pik KÜRDAN
Torch tor? 1)MEŞALE 2)EL FENERİ
Torpedo torpiido TORPİL
Tortoise tootıs KAPLUMBAĞA
Torture tor?ır İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
Tough taf ZOR, GÜÇ, SERT
Tournament turnımınt TURNUVA
Tradition tredişin GELENEK
Tragedy trejedi TRAJEDİ
Transform trensform BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
Transparent tresperint SAYDAM
Trap trep TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
Tremendous trimendıs ÇOK BÜYÜK, HARİKA
Trigger trigır TETİK ( Who pulled triger? )
Tripod traypod ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
Troop trup İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
Troops trups ASKERLER
Truck trak KAMYON
Tuition tuuşın ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
Tulip tüulıp LALE, LALE FİDANI
Tummy tami MİDE
Turban töbın TÜRBAN
Turnkey törnkiy ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
Turnover törnovır CİRO (SATIS)
Typist taypist DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
Tyre tayr LASTİK

Linkback: https://www.buyuknet.com/t-harfi-ile-baslayan-ingilizce-kelimeler-ve-turkcesi-t46097.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
T harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi
T harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve türkçesi
(Ortalama: 5 üzerinden 3.3 - 3 Oy)
3