Ağ Temelleri

Buyuknet24.10.2008 - 13:55 |
1-Paralel İletişim
Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri ayı anda transfer ediliyorsa buna paralel iletişim denir.
2-Seri İletişim
Seri iletişim bilginin tek yönlü bir iletim yolu üzerinden sıra ile aktarılmasıdır.
a)asenkron seri iletişim
Asenkron seri iletişimde başla ve dur bitleri gönderilir
b)senkron iletişim
Senkron iletişimde ise  başla ve dur biti göndrilmez iletişimde saat sinyallerinden faydalanılır.
AĞ TOPOLOJİLERİ
1-Bus Topolojisi
    Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde bulunduğu bir hat mevcuttur .Bütün istasyonlar  hattaki tüm sinyalleri inceler kendine ait olan sinyali alırlar.
 Avantajları
-kablo yapısı güvenlidir
-yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
Dezavantajları
-maximum  30 istasyon bağlanabilir.
-ağın uzunluğu ince kabloda 185 ,kalın kabloda 500 m den fazla olamaz
-bir istasyonun ağrızalanması  tüm ağın devre dığı kalmasına neden olur.
-arıza tespiti zordur.
2.Yıldız Topolojisi
Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi  için  bir merkezli birim bulunur .Bütün istasyonlkar bu birime bağlıdır.perfomansı yükek ama  pahalıdır.
-bir istasyonun ağrızalanması diğerini etkilemez
-yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır.
-ağ yönetimi çok kolaydır.
-kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilir.

3.Ağaç Tpolojisi
Diğer adı hiyarşik topolojidir.Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur.Dallanma başladıkça sorumluluğu  daha az olan pc’lere ulaşılır.
Bu topoloji çok büyük ağların  ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.

4.Halka(Ring) Tpolojisi
Bu topolojide her istasyon halkanın bir elemanıdır. Ve halkada oluşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır.her istasyon halkada oluşan bilgiye bir hedef adresi verir .hedef adres kendi adresi ise kabul eder değilse işlem dışı kalır.
Ağ Topoloji Standartları
DHCP, DNS ,ETHERNET ,IP, IPX/SPX
Ağ Çeşitleri
-Yerel Alan Ağı (LAN)
Bir kısım içerisinde oluşan ,dışa kapalı ağdır.
-Geniş Alan Ağı(WAN)
Çok uzak yerel ağların bir araya gelerek  oluşturdukları  ağdır.   
-Metropol Alan Ağları (MAN)
    Geniş alan ağından  daha büyük bir ağdır ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır.
-Özel  Sanal Ağlar (Vpn)
  Sanal ve özel ağlar ,yerel internet servis sağlayıcı arasında güvenli bi tünel içinden veri iletişimini gerşekleştirerek çalışır.

AĞ CİHAZLARI
1-Ağ Kartı
 Bilgisayarı ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan karttır.
2-HUB
Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bağdaştırıcıdır.ağın en basit elemanıdır.
3-Anahtar Cihazı(SWİCH)   
HUB’ın yaptığı tüm görevleri yapar ama ağı yormaz .Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar.
4-Yönlendirici (ROUTER)
Yönlendirici yönlendirme görevi yapar LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla  kullanılır.
5-MODEM Cihazı
Bilgisayarlardaki  dijital sinyali  analog sinyala çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazdır.
•   Dahili modemler
 Veri yoluna direkt monte edildiğinden  daha aktif çalışırlar .Seri portları meşgul etmeyip  yazılımsal  comport üzerinmde görev yaparlar
  *Harici modemler
Bilgisayarlara dıştan kabloyla bağlanan modemlerdir.
  *ADSL Modemler
Günümüzde en çok kullanılan modemlerdir.Kullanıcının  veri alım hızı  veri gönderim hızından yüksek olur.
 ADSL  modemler dijital kodlama tekniği ile telefon hatlarının %99 unu kullanırlar
Bğlantı Şekillerine Göre ADSL Modemler
-Ethernet modemler
-USB  modemler
-PCI modemler
-Kblosuz modemler

Erişim Sunucu (Acces Server)
Her çeşit bilgiyi düzenleyen ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir.

Ortamdönüştürücüler(Tranciever)
Frklı fiziksel uclaın birbirine bağlanması için kullanılır.

Internet Erişim Paylaştırıcısı
Yerel ağa bağlı bilgisayarlar tek bir internet bağlantısıyla internete erişimlerini sağlarlar.

Intranet/Extranet (iç ağ/dış ağ)
 İç ağ:kurum içi özel iletişim için kurulmuş olan ağlardır.
Dış ağ:kurumların dıştaki subelerine bağlanmaları için oluşturulan ağdır.

Bant Genişliği
Bant genişliği iletişim kanalının kapasitesini belirler.Bant genişliği ne kadar büyükse belli bir süre içinde verinin hacmide o kadar büyük olur.

-Dijital Bant Genişliği
Dijital bant genişliği saniyedeki bit sayısı cinsinden oluğur
-Analog bant genişligi
Analog bant genişliği saniyedeki dalga sayısı cinsinden oluşur
 
DOSYA AŞAĞIDADIR.

*

Linkback: https://www.buyuknet.com/ag-temelleri-t5661.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Ağ Temelleri
Ağ Temelleri
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2