Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri 2014

Birikim Gayrimenkul27.11.2014 - 09:20
ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİ 2014

(Emlak Vergisinde Mahalle, Cadde, Sokak ve Bölgeler ile İlgili)
AÇIKLAMA
Emlak Vergisi Kanunu gereğince "vergi değeri"nin hesabında esas alınan "arsa
ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerleri" takdir komisyonlarınca
belirlenmektedir.3/7/2009 tarihinden önce yapılan arsa metrekare birim değerlerine
ilişkin takdir komisyonları, belediye başkanı veya tevkil edeceği bir memur (başkan), ilgili
belediyeden yetkili bir memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur, ticaret
odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle veya köy muhtarından kurulmuştur.
3/7/2009 tarihinden sonra yapılan takdirlerde ise, bu komisyonlara defterdarın,
vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki
memur ile ilgili olduğu arsalara ilişkin organize sanayi bölgesini temsilen bir üye dahil
edilmiştir.
Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde ise takdir komisyonu; valinin
başkanlığı altında, defterdar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürü ile il
merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulmaktadır.
Büyük şehir belediyesi bulunan illerde belediyeler itibarıyla kurulan farklı takdir
komisyonlarınca takdir edilen metrekare birim değerleri arasındaki uyumsuzlukların
giderilmesi amacıyla yapılan takdirler. Öncelikle vali veya vekâlet vereceği memurun
başkanlığında defterdar veya vekâlet vereceği memur (vergi dairesi başkanlığı bulunan
illerde vergi dairesi başkanı veya vekâlet vereceği memur), vali tarafından
görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler
odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan
merkez komisyonunca değerlendirilmektedir. Merkez komisyonlarınca farklı değer
belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak
suretiyle dikkate alınmaktadır.Takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen
emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için yukarıda belirtilen
komisyonlarca belirlenen "asgari ölçüde arsa ve arazi m2 birim değerleri" ile her belediyenin
banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibarıyla toplanmıştır.
Yayımlanan cetvellerde yer alan arsa ve arazi m2 birim değerleri, yukarıda
belirtilen takdir komisyonları tarafından takdir edilerek kesinleşen değerlerle birlikte bazı
yerlerdeki davalı değerleri de içermektedir.Öte yandan, 2014 yılına ait bina vergi değerinin
hesabında yararlanılmak üzere "2014 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet
Bedellerini Gösterir Cetvel","Aşınma Paylarına İlişkin Cetvel" ve "Bina İnşaat Sınıflarının
Tespitine Dair Cetvel" de sayfada yer almaktadır.

Kaynak:https://intvd.gib.gov.tr/2014_Emlak_Arsa/pdf/AsgariOlcudeArsaveAraziMetrekareBirimDegerleriAciklama.pdf

Linkback: https://www.buyuknet.com/arsa-ve-arazi-metrekare-birim-degerleri-2014-t43829.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri 2014
Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri 2014
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2