Fibonacci sayılarını yazan program.

Eşref09.07.2012 - 03:32
Fibonacci sayılarını yazan program.

Kod: [Seç]
uses crt;
   var
   i,s:integer;
   n,a,t1,t2,t3:longint;
   begin
   clrscr;
   t1:=1; t2:=1;
   a:=32-3*n;
   gotoxy(a,(n+1));
   write(t1);
   write(t2:4);
   for n:=1  to 5 do begin
   a:=32-3*n;
   gotoxy(a,(n+1));
   for i:=0 to n do
   begin
   t3:=t1+t2;
   t1:=t2;
   t2:=t3;
   write(t3:5);
   a:=a+6;
   gotoxy(a,(n+1));
   end;      end;
   readln;
   end.


Linkback: https://www.buyuknet.com/fibonacci-sayilarini-yazan-program-t38224.0.html

Etiket:
Fibonacci sayılarını yazan program. 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Fibonacci sayılarını yazan program.
Fibonacci sayılarını yazan program.
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2