Kat İrtifakı Hakkında

Birikim Gayrimenkul13.11.2014 - 10:42
KAT İRTİFAKI :Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya
yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi);denir.

Kat irtifakı!
Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümler için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkı şeklinde açıklanıyor.
Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kısıtlanamaz. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur.
Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir . Kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir.
Müteahhit firma bir arsada bina yapımına başlamak için proje çizmek zorundadır. Bu projede dairelerin otopark sığınak metrekareleri gibi tüm detayları belirtilir. Proje çizildikten sonra belediyeye başvurarak inşaat izni alınır. İzin alındığı gün müteahhit arsayı dairelere ayırarak "kat irtifakı" tapusu çıkartır.
Kat irtifakı tapusunda hangi dairenin nerede olduğu numarası kime ait olduğu açıkça belirtilir. Belirsiz olan ise binanın yapılıp yapılmadığı veya projeye uygun yapılıp yapılmadığıdır. Müteahhit firma binayı belediyeye uygulattığı gibi yaptıktan sonra belediyeden görevli kişiler gelip binayı denetler. Eğer bina projeye uygun yapılmışsa binaya yapı kullanım izni veya bilinen tabiriyle iskan verilir. İskan onayı çıktıktan sonra firma tapu dairesine giderek kat irtifaklı tapuları kat mülkiyetine çevirir. Kat mülkiyetli tapunun kat irtifaklı tapudan tek farkı binanın projesine uygun bir şekilde yapılıp bitirildiğini göstermesidir.


Bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Birikim Gayrimenkul

Linkback: https://www.buyuknet.com/kat-irtifaki-hakkinda-t43786.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Kat İrtifakı Hakkında
Kat İrtifakı Hakkında
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2