Lut Kavmi

kirik12527.06.2015 - 03:02
*

Lut'un ailesi ile birlikte Sodom'dan kaçışı.

Lût Kavmi (Arapça: لوط), İslâm inancına göre MÖ 1900 yıllarına kadar varlığını sürdürmüş kavim.

Kavmin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lût Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir. Bu şehrin, Eski Ahit'te adı geçen Sodom olduğu kesinlik kazanmıştır.

Lût Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu, bunun Kur'ân'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Tevrat'ta Sodom şehrinin de böyle bir akıbete uğramış olması; Lût Kavmi'nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilmektedir.

Kur'ân'da Lût Kavmi

Kur'ân'a göre de yasak olan aile içi ve akraba içi cinsel ilişki, Kur'ân'da "sapkınlık" olarak nitelendirilerek kavim içerisinde sürekli yapıldığı belirtilen durumdur. Lût peygamberin gönderildigi kavmin erkekleri, kendi ailesine tecavüz etmekteydiler.

Kur'ân'a göre; bu tür sapkınlık ilk defa bu kavim içinde görülmüştür. Allah, Lût peygamberden kavmini uyarmasını istemiş ve o da uyarmış ancak kavmi, Lût peygamberi umursamamıştır. Bu yüzden Allah; Lût peygamberin ailesiyle beraber şehirden uzaklaşmasını istemiş, bu arada hiç arkasına bakmamasını, eşinin de helâk olacağını bildirmiştir ve neticede Lût peygamberin eşi de Lût kavmiyle yok edilmiştir. Kur'ân da Lût kavmi içinde yaşanan bu durumla ilgili âyetler:

“   Hani Lût da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz. (A'raf,80)”
Kur'ân'a göre bahsi geçen kavme peygamber olarak gönderilen Lût; kavmini bu sapkınlıktan vazgeçirmeye çalışmış ve kavmine şunları söylemiştir:

“   Hani onlara kardeşleri Lût: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık, ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca âlemlerin Rabbine aittir. Siz, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır; siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. (Şuarâ,160)   ”
Kur'ân'da Lût'un sözlerine karşılık, kavminin onu yalancılık ve sahtekârlıkla suçladığını belirtilmekte olup Lût'u şehirden kovmakla tehdit ettikleri de açıklanmıştır. Kur'ân da yer alan bir âyette:

“   Dediler ki: "Ey Lût, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (buradan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın." Dedi ki: "Gerçekten ben; sizin bu yaptığınıza, öfke ile karşı olanlardanım. (Şuarâ,167-168)   ”
Lût'un kavmine, Allah'tan bir azap geleceği bildirilmiştir. Kur'ân'da Lût Kavmi'nin yok edilmesi şu âyetlerde anlatılmaktadır:

“   Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde, onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Ânında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten âyetler [alâmetler] vardır. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır. (Hicr,73-76)[2]   ”
“   Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zâlimlerden uzak değildir. (Hud, 82-83)[2]   ”
“   Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir âyet işâret vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz senin Rabbin; güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuarâ, 172-173)

Linkback: https://www.buyuknet.com/lut-kavmi-t45127.0.html

Etiket:
Lut Kavmi 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Lut Kavmi
Lut Kavmi
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2