Mekke ve Medine hangi bölgede bulunur

Eşref27.04.2013 - 00:51
Mekke ve Medine hangi bölgede bulunur

Hicaz (Arapça: اَلْحِجاز), Arap Yarımadası'nda günümüz Suudi Arabistan'ının batısında bir bölgedir. Hicaz kelimesi Arapça'da "engel, bariyer" anlamına gelir. Kızıldeniz boyunca kuzeydeki Ürdün'den güneydeki Asir bölgesine doğru uzanır.

Hicaz bölgesi, kutsal şehirleri Mekke ve Medîne'yi ihtivâ ettiği için İslâm âleminde önemli bir yere sâhiptir.MEKKE, Suudi Arabistan’da, Hicaz Bölgesi’nin merkezi. İslam dünyasının en büyük kutsal kenti. Nüfusu 550,000. (1981). Hicaz’ın batısında, alçak tepelerle çevrili bir vadide, Kızıldeniz’den 80 km içeridedir. Cidde Limanı ile bağlantılıdır.Kentte çok sayıda hastane, şeriat kuralları doğrultusunda eğitim veren orta ve yüksek dereceli okul vardır. Kent ekonomisi ticaret ve hac turizmine dayalıdır. Hac döneminde kent nüfusu üç katına çıkar.

Linkback: https://www.buyuknet.com/mekke-ve-medine-hangi-bolgede-bulunur-t40632.0.html

Eşref27.04.2013 - 00:53
Hicaz Arap yarımadasının kuzeybatı bölümünü ve Kızıldeniz kıyılarını kaplayan Suudi Arabistan krallığının bir bölümüdür. Yüzölçümü 400.000 kilometrekare, nüfusu 2 milyondur. Merkezi 200.000 nüfuslu Mekke şehridir. Öbür önemli şehirleri arasında Cidde, Medine bulunmaktadır. Büyük bir bölümü taşlık ve kuraklıktır. Ekime elverişli bölümleri hemen hemen yoktur. Halkın önemli bir kısmı, hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Hicaz'ın en önemli kaynağı, Müslümanlarca kutsal şehirler olarak bilinen Mekke ve Medine'ye gelen ziyaretçilerdir.Hicaz, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı sınırlarına katılmış, üç sancaktan ibaret bir vilâyetle yönetilmiştir. 1916 yılında son Mekke emîri Şerif Hüseyin'in İngilizler tarafını tutması üzerine Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmıştır.

Medine Mescid-i Nebevi

*

*

*

*

*

Hacerül Esved

Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.
İbrâhim aleyhisselâm ile oğlu İsmâil aleyhisselâmın birlikte Kâbe'yi inşâ ettikleri sırada, melekler taş getirerek İsmâil aleyhisselâma yardım ettiler. Sıra Hacer-ül-esvede gelince, İbrâhim aleyhisselâm; 'Ey İsmâil! İyi bir taş getir ki, hacılara işâret olsun buyurdu. İsmâil aleyhisselâm bir taş getirdi. İbrâhim aleyhisselâm; 'Bundan daha iyi bir taş getir' buyurunca; Ebû Kubeys dağından; 'Cebrâil aleyhisselâm, tûfanda bana bir taş emânet etti. Gel onu al! diye bir ses işitti. Bunun üzerine Hacer-ül-esved taşı Ebû Kubeys dağından alınıp, Kâbe'deki yerine yerleştirildi. (Azrakî)

Kaynak:
Kod: [Seç]
http://www.karsid.org.tr/node/1234
Mescid-i Nebevi Minaresi

*

Etiket:
mekke ve medine hangi ülkede 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Mekke ve Medine hangi bölgede bulunur
Mekke ve Medine hangi bölgede bulunur
(Ortalama: 5 üzerinden 2.3 - 15 Oy)
15