Paslanma Nedir

tarantula90128.12.2010 - 03:03
Paslanma Nedir? ve Korunma Yolları

Pas Oluşumu Pastan Korunma Yöntemleri ve "Branorost" Avantajları

Metal dünyasında yaşanan en önemli sorunlardan birisi de " PAS " yani korozyondur. Türk sanayicisinin özellikle ihracatçılarımızın bu konuda ciddi sıkıntıları olmuştur olmaktadır. Bahar aylarında artan oranda sorun yaşayan ihracatçımız için faydalı olduğunu düşündüğümüz ÇAĞDAŞ VCI AMBALAJLAMA YÖNTEMLERİ ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabileceksiniz.

Önce önümüzdeki sorun nedir ona bir bakalım:

Metallerin elektrokimyasal olarak reaksiyona girmesi sonucu pas oluşur. Bu reaksiyon parça yüzeyindeki nem oksijen ve artıkların bir araya gelmesi ile başlar ve artarak devam eder. Oluşan pas materyelin yüzey renk mukavemet iletkenlik ve esneklik gibi özelliklerini bozar parçanın kullanılamamasına veya ait olduğu ürünün randımanlı çalışmamasına neden olur zaman kayıpları oluşur üretici firmanın pazardaki payı düşer.

Pas Nasıl Oluşur?

Bütün Metaller sürekli eski durumlarına geri dönmeye çalışırlar.

Metal + oksijen _ MetaloksitBu reaksiyon sonucunda metallerin enerjik yapısı bir basamak geriler oksijen metal yüzeyine etki ederek ince bir oksit tabakası oluşturur.Oluşan pasifoksit tabakasımetalin pastan korunması için bir bariyer görevi yapar. Pasif oksit tabakası bozulmadığı sürece pas oluşmaz.

*

font=arial]

Pasa karşı korunma bu koruyucu tabakanın bozulmaması ile olasıdır. Koruyucu tabakanın bozulması ancak su tuzlar kloridler sülfürler insan teri sanayi ortamı (Kükürtoksit kükürt asidi) ve organik asitler (ağaçlar ve kağıt içerisinde bulunan) ile temasla başlar. Pas başladı ise durdurmak için ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yani paslanma başladı ise boyama bile bu paslanmanın gelişimini önleyemez.

*

Pastan Korunma Yolları

A- Sürekli Korunma Yolları:

1) Kullanılacak ortama uygun malzeme seçimi. Buna konstrüktif önlem de denilebilir. Konstrüktif yöntem dizayn sırasında yapılabilir.

2) Metal kaplama yöntemi ile paslanma önlenebilir.(krom çinko vb.)

3) Polimer kaplama (boya plastik kaplama vb.)

B- Geçici Korunma Yolları

1) Yıkanabilir yağlar. İçerisinde koruyucu bulunan yağ veya parafin ile metal yüzeyinin nem ile ilişiğinin kesilmesi işlemidir.

2 ) Klima paketlemesi (silikajel). Nemin kapalı bir ortam içinde silikajel ile tutulması..

3 ) V.C.I. (Volatile Corrosion Inhibitors) Uçucu pas önleyici koruyucular ile pası önleme yöntemi . Geçici koruma yollarını incelemek istersek

1- Yıkanabilir yağlar 

Dezavantajları :

- Kullanım sırasında kötü görünümlü bir ortam yaratır

- Yağladıktan sonra süzmek ve kurumasını beklemek gibi bir zamana gereksinim vardır.

- Yağlama işleminden sonra yağın bulaşmaması için yağlı kağıt gibi bir malzeme ile tekrar bir ambalajlama ve en sonunda da streç film ile sarılması zorunluluğu vardır.

- İşçilik süresi uzundur. Parçaların kullanıcı tarafından yıkanması ve yağın metal yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir. Hem üretici hem de müşteri için ekstra maliyetlere yol açar.

- Çevreci bir yöntem değildir. Çevre bilincinin yerleştiği gelişmiş ülkelerde bu yöntem büyük oranda kullanılmamaktadır.

2- Klima paketlemesi (Silikajel)

Dezavantajları :

- En pahalı koruma sistemlerinden biridir.

- Alüminyum folye veya polietilen ile sızdırmazlık gerektirir.Çünkü ambalajlama sırasında oluşabilecek herhangi bir yırtılma veya delinme silikajelin açık atmosferin nemini almaya başlamasına ve iş görmemesine neden olacaktır.

- Silikajel miktarı her hacime göre ayrıca hesap edilmelidir. Yeterli miktarda konulmayan silikajel pası önlemez.

- Sızdırmazlık için özel ekipman ve işçilik gereksinimi vardır.

- Silikajelin sağlıklı kullanılabilmesi için pakete girinceye kadar dış ortam ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Çünkü ambalaja konulması gereken ideal silikajel%70’ lik bir nispi nemde 8 saat içerisinde neme doymaktadır ve kapalı ambalaj içerisinde hiç te istemediğimiz ve bilmeden bizim yarattığımız rutubet merkezleri oluşturmaktadır. Özellikle deniz aşırı sevkiyatlardaki süre göz önüne alınacak olursa silikajel tarzındaki ürünlerin kullanımı büyük riskler alınması anlamına gelmektedir.

3 - Her Türlü Metal Üründe Kullanılabilen Buharlaşabilen Pas Önleyici Ambalaj Yöntemi

(V.C.I. Volatile Corrosion Inhibitors)

Bu yöntem 40 yıllık bir uygulama ile en iyi yöntem olduğunu kanıtlamıştır. Avrupa’da askeri amaçlı paketlemenin önem kazandığı yıllarda BRONOROST ürünleri büyük tecrübe ve araştırma sonucu öne çıkmıştır.

BRANOROST VCI yöntemi kağıt mukavva film sıvı pudra (toz) şeklinde uygulanabilir. BRANOROST ürünleri kullanıldığı yerde sürekli olarak küçük miktarda koruyucu gaz yayar ve paket içerisindeki havanın pas önleyici zerreciklerle tamamen doldurulmasını sağlar. Ambalajın kapatılmasından 15 dakika sonra koruma başlar.

BRANOROST ile ambalajlanan metallerin yüzeyi pas tutmaz bir madde ile kaplanır. BRANOROST sadece metale doğrudan temas durumunda değil belli bir mesafeden de etkilidir. Bundan dolayı delikli kanallı işlenmiş gövdeler ve düzgün olmayan yüzeyler için de uygundur.

BRANOROST kağıdı kullanılarak metal yüzeyde biriken oksijen buhar deniz suyu tahta asitleri insan teri endüstri gazları ve diğer etmenlerin zararlı etkileri ortadan kaldırılabilir yani pas oluşumu önlenir.

BRANOROST kağıtları özellikle ihracat ambalajında stoklamada yedek parça ambalajında ayrıca yağ kir ve makina yağından arınmış olması gereken parçalar için (montaj parçaları) idealdir.

Paslanmasını istemediğimiz metal parçalar öncelikle artıklardan (talaş toz vs.) parmak izinden kirden ve varsa pastan arındırmalıdır. Yani ön temizlemenin tüm temel kurallarına uyulmalıdır.
[/font]

BRANOROST ön temizleme için benzin yada emülsiyon (sulandırılmış yarı sentetik yağ ) ile yıkama tavsiye etmektedir. Eğer ön temizleme alkalin bir detarjan ile yapılıyorsa kesinlikle iyi bir durulamaya gerek vardır. Tüm mallar temizleme durulama ve kurutma işlemlerinden hemen sonra paketlenmelidir.

Korumayı kuvvetlendirmek için BRANOROST kağıt metale mümkün olduğunca yakın uygulanmalıdır. Küçük parçalar ve montaj parçaları için aralarına iki taraflı kağıt kullanılabilir. Paletler üzerindeki parçalarda ise kat separatörlerine BRANOROST sermek parçanın korunması için yeterlidir.

Tahta sandık içindeki sevkiyatlarda kasanın iç yüzeyi BRANOROST ile sarılmalıdır.

BRANOROST ürünleri yaklaşık 3 yıl kendi ambalajında kalabilir. Kullanılıncaya dek sarılı kuru ve soğuk yerde olmalıdır. Kağıt etkisini kaybetmeden bir kaç gün açıkta kalabilir. Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan kaçınılmalıdır.

Düz (Kraft) krep parafinli suya dayanıklı polietilen kaplı polipropilen kaplı darbeye dayanıklı beyaz renkli ateşe dayanıklı olmak üzere çeşitli BRONOROST kağıtları bulunmaktadır Bunlar amaca göre seçilmelidir. Müşteri isteğine göre BRANOROST ürünlerine logo marka vb. baskılar yapılabilir.

Değişik Ambalaj Örnekleri:

BRANOROST kullanımı diğer koruma yöntemlerine göre daha ekonomik ve çağdaştır. Hem üretici hem de müşteri için ekonomi sağladığı gibi geri dönüşümlü olması da daima tercih nedeni olacaktır.

BRANOROST ile tasarruf aşağıdaki kıyaslama tablosunda görülmektedir.

Alışılagelen Ambalaj

Branorostla Yapılan Ambalaj


Üretici /İhracatçı da yapılan işler :

Yapılan işler:

a- Koruyucu yağ uygulamak

b- Denetlemek

c- Kurutmak /bekletmek

d- Yağ geçirmez paket yapmak

a- BRANOROST ile ambalaj yapmak

Kullanılan maddeler:

Malzemeyi korumak için koruyucu yağ ve yağa dayanıklı ambalaj malzemesi

Kullanılan maddeler :

BRANOROST kağıt

Müşteride Yapılan işler :

Müşteride Yapılan işler:


Paket açmak

Yağı bertaraf etmek için yıkamak

Kurutmak

Kontrol etmek

Korumayı yenilemek Paket açmak

Parçalar hemen kullanıma hazırdır.

Korumanın yenilenmesine gerek kalmadan kolay denetleme. Çünkü BRONOROST tamamen aktif kalır

Sonuç

Sevkeden ve alıcı firma için BRANOROST ile yapılan ambalaj;

-Kullanıma hazırdır

-Satışa hazırdır

-Montaja hazırdır

-Kolay depolanabilir

-Paslanmazdır

-Şikayetsiz ve sorunsuzdur

-Onarımsız ve ek işçiliksizdir

-Ucuzdur

-Geri dönüşümlüdür

-ÇAĞDAŞ’ tır.

Değişik metaller için farklı bir BRANOROST ürünü vardır. En çok kullanılanlar aşağıda açıklanmaktadır.

Branorost R

BRANOROST R çelik demir ve dökümün pastan korunması amacıyla 40 yıl önce geliştirilmiş pas önleyici bir kağıttır. Bu işlemde kağıt ile metal arasındaki önerilen maksimum aralık 30 cm’ dir. Bu mesafenin aşıldığı yerde boşluklar ilave BRANOROST R ile doldurulabilir. Borularda koruma şerit halinde kesilmiş BRANOROST R ile boru ağızları ise BRANOROST R başlıklarla kapatılarak sağlanır. VCI’ ın yüksek konsantrasyonu ve kimyasal özellikleri sayesinde ortam 15 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde VCI bakımından doygunluğa erişir.

Branorost C

BRANOCOP C tipi VCI kağıdı bakır ve bakır alışımlarını pastan korur. Daldırma koruma uygulama ve etki bakımından BRANOROST R kağıt ile aynı etkiye sahiptir. Koruyucu buhar 24 saat içinde açığa çıkar. BRANOCOP ile ambalajlanmış ünite her türlü hava koşuluna dayanıklı hale gelmiştir. Metal ile koruyucu kağıt arasındaki mesafe 12 cm’yi aşmamalıdır. BRANOCOP ile ambalajlanmış ürünler kendi orjinal metalik parlaklıklarını yıllarca korurlar.


BRANOCOP tüm bakır ve bakır alaşımı içeren metal aksamda çivi boru metal levha saat aksamı ev aletleri gibi mamul veya yarı mamul ürünlerde elektrik endüstrisinin tüm dallarında elektronik parçalarda ve bağlantılarda özellikle de sonradan lehimlenmesi gereken parçalarda baskı plakaları ve silindirleri ile hafif tesisatlarda önerilir.

DİKKAT: Elektrikle ilgili bakır kaplı metal tellerde üretim aşamasında oluşmuş bir takım artıklar ve galvaniz banyosundan gelen pislikler BRANOCOP buharına rağmen paslanmaya neden olur. Bu yüzden BRANOCOP ambalajı kullanılmadan önce bu artık ve istenilmeyen maddelerin iyice kontrol edilmesi ve uzaklaştırılması gerekir.

Branorost U


BRANOROST U çelik demir bakır pirinç ve bronz gibi metalleri içeren aksamların pastan korunmasını sağlayan bir üründür. Aslında BRANOROST U kendi başına BRANOROST R ve BRANOCOP kağıtların bir kombinasyonudur. Sadece bakır ve demir içeren metal eşyalar için değil aynı zamanda bakır ve alaşımları için de tasarlanmıştır. Metallerin pastan ve çürümeden korunması BRANOROST R kağıtlarla 15 dakikada olurken bakırın tam korunması 24 saat içerisinde gerçekleşir. Metal ile kağıt arasında bulunması gereken maksimum uzaklık çelikte 30 cm iken bakır da ise bu uzaklık yaklaşık 10 – 12 cm’dir.

BRANOROST U’nun elektrik endüstrisi için önemi oldukça büyüktür. Çünkü çelik ve bakır çoğunlukla aynı anda kullanılırlar. BRANOROST U BRANOROST R ve BRANOROST C kağıtları ile aynı şekilde uygulanır.


Linkback: https://www.buyuknet.com/paslanma-nedir-t32155.0.html

SlientlyDeath16.01.2013 - 16:56
Çok güzel olmuş ellerine sağlık  ;D

Etiket:
Paslanma Nedir  paslanma tanımı  paslanma resim  paslanma nedir nasıl oluşur 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Paslanma Nedir
Paslanma Nedir
(Ortalama: 5 üzerinden 3.2 - 14 Oy)
14