Profil Alanı (2.0 RC2 - RC6)

tekyürek15.12.2013 - 12:40
Arkadaşlar çoktandır 2.0 RC2 uyumlu bir profil alanı bulamadım bende Teknodyum Profil Alanlarından esinlenerek kendimce biraz kurcaladım ve alttaki duruma geldi.Beğenirseniz güle güle kullanın, dediğim gibi kodlardan fazla anlamam o bakımdan index.css'de belki bazı kodlar profil ile ilgisi olmayabilir.

Profilde Teşekkür moduda kurulu eğer modu kurduysanız ve görünmesini isterseniz görünür.İstemeyen o bölümü silebilir.

Görüntü:
Display.template.php'de

Bul vesil:
Kod: [Seç]
// Show information about the poster of this message.
        echo '
                        <div class="poster">
                            <h4>';

        // Show online and offline buttons?
        if (!empty($modSettings['onlineEnable']) && !$message['member']['is_guest'])
            echo '
                                ', $context['can_send_pm'] ? '<a href="' . $message['member']['online']['href'] . '" title="' . $message['member']['online']['label'] . '">' : '', '<img src="', $message['member']['online']['image_href'], '" alt="', $message['member']['online']['text'], '" />', $context['can_send_pm'] ? '</a>' : '';

        // Show a link to the member's profile.
        echo '
                                ', $message['member']['link'], '
                            </h4>
                            <ul class="reset smalltext" id="msg_', $message['id'], '_extra_info">';

        // Show the member's custom title, if they have one.
        if (!empty($message['member']['title']))
            echo '
                                <li class="title">', $message['member']['title'], '</li>';

        // Show the member's primary group (like 'Administrator') if they have one.
        if (!empty($message['member']['group']))
            echo '
                                <li class="membergroup">', $message['member']['group'], '</li>';

        // Don't show these things for guests.
        if (!$message['member']['is_guest'])
        {
            // Show the post group if and only if they have no other group or the option is on, and they are in a post group.
            if ((empty($settings['hide_post_group']) || $message['member']['group'] == '') && $message['member']['post_group'] != '')
                echo '
                                <li class="postgroup">', $message['member']['post_group'], '</li>';
            echo '
                                <li class="stars">', $message['member']['group_stars'], '</li>';

            // Show avatars, images, etc.?
            if (!empty($settings['show_user_images']) && empty($options['show_no_avatars']) && !empty($message['member']['avatar']['image']))
                echo '
                                <li class="avatar" style="overflow: auto;">', $message['member']['avatar']['image'], '</li>';

            // Show how many posts they have made.
            if (!isset($context['disabled_fields']['posts']))
                echo '
                                <li class="postcount">', $txt['member_postcount'], ': ', $message['member']['posts'], '</li>';

            // Is karma display enabled?  Total or +/-?
            if ($modSettings['karmaMode'] == '1')
                echo '
                                <li class="karma">', $modSettings['karmaLabel'], ' ', $message['member']['karma']['good'] - $message['member']['karma']['bad'], '</li>';
            elseif ($modSettings['karmaMode'] == '2')
                echo '
                                <li class="karma">', $modSettings['karmaLabel'], ' +', $message['member']['karma']['good'], '/-', $message['member']['karma']['bad'], '</li>';

            // Is this user allowed to modify this member's karma?
            if ($message['member']['karma']['allow'])
                echo '
                                <li class="karma_allow">
                                    <a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=applaud;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.' . $context['start'], ';m=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaApplaudLabel'], '</a>
                                    <a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=smite;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';m=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaSmiteLabel'], '</a>
                                </li>';

            // Show the member's gender icon?
            if (!empty($settings['show_gender']) && $message['member']['gender']['image'] != '' && !isset($context['disabled_fields']['gender']))
                echo '
                                <li class="gender">', $txt['gender'], ': ', $message['member']['gender']['image'], '</li>';

            // Show their personal text?
            if (!empty($settings['show_blurb']) && $message['member']['blurb'] != '')
                echo '
                                <li class="blurb">', $message['member']['blurb'], '</li>';

            // Any custom fields to show as icons?
            if (!empty($message['member']['custom_fields']))
            {
                $shown = false;
                foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                {
                    if ($custom['placement'] != 1 || empty($custom['value']))
                        continue;
                    if (empty($shown))
                    {
                        $shown = true;
                        echo '
                                <li class="im_icons">
                                    <ul>';
                    }
                    echo '
                                        <li>', $custom['value'], '</li>';
                }
                if ($shown)
                    echo '
                                    </ul>
                                </li>';
            }

            // This shows the popular messaging icons.
            if ($message['member']['has_messenger'] && $message['member']['can_view_profile'])
                echo '
                                <li class="im_icons">
                                    <ul>
                                        ', !empty($message['member']['icq']['link']) ? '<li>' . $message['member']['icq']['link'] . '</li>' : '', '
                                        ', !empty($message['member']['msn']['link']) ? '<li>' . $message['member']['msn']['link'] . '</li>' : '', '
                                        ', !empty($message['member']['aim']['link']) ? '<li>' . $message['member']['aim']['link'] . '</li>' : '', '
                                        ', !empty($message['member']['yim']['link']) ? '<li>' . $message['member']['yim']['link'] . '</li>' : '', '
                                    </ul>
                                </li>';

            // Show the profile, website, email address, and personal message buttons.
            if ($settings['show_profile_buttons'])
            {
                echo '
                                <li class="profile">
                                    <ul>';
                // Don't show the profile button if you're not allowed to view the profile.
                if ($message['member']['can_view_profile'])
                    echo '
                                        <li><a href="', $message['member']['href'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/profile_sm.gif" alt="' . $txt['view_profile'] . '" title="' . $txt['view_profile'] . '" border="0" />' : $txt['view_profile']), '</a></li>';

                // Don't show an icon if they haven't specified a website.
                if ($message['member']['website']['url'] != '' && !isset($context['disabled_fields']['website']))
                    echo '
                                        <li><a href="', $message['member']['website']['url'], '" title="' . $message['member']['website']['title'] . '" target="_blank" class="new_win">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/www_sm.gif" alt="' . $message['member']['website']['title'] . '" border="0" />' : $txt['www']), '</a></li>';

                // Don't show the email address if they want it hidden.
                if (in_array($message['member']['show_email'], array('yes', 'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
                    echo '
                                        <li><a href="', $scripturl, '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'], '" rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' . $txt['email'] . '" title="' . $txt['email'] . '" />' : $txt['email']), '</a></li>';

                // Since we know this person isn't a guest, you *can* message them.
                if ($context['can_send_pm'])
                    echo '
                                        <li><a href="', $scripturl, '?action=pm;sa=send;u=', $message['member']['id'], '" title="', $message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline'], '">', $settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/im_' . ($message['member']['online']['is_online'] ? 'on' : 'off') . '.gif" alt="' . ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline']) . '" border="0" />' : ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline']), '</a></li>';

                echo '
                                    </ul>
                                </li>';
            }

            // Any custom fields for standard placement?
            if (!empty($message['member']['custom_fields']))
            {
                foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                    if (empty($custom['placement']) || empty($custom['value']))
                        echo '
                                <li class="custom">', $custom['title'], ': ', $custom['value'], '</li>';
            }

            // Are we showing the warning status?
            if ($message['member']['can_see_warning'])
                echo '
                                <li class="warning">', $context['can_issue_warning'] ? '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;area=issuewarning;u=' . $message['member']['id'] . '">' : '', '<img src="', $settings['images_url'], '/warning_', $message['member']['warning_status'], '.gif" alt="', $txt['user_warn_' . $message['member']['warning_status']], '" />', $context['can_issue_warning'] ? '</a>' : '', '<span class="warn_', $message['member']['warning_status'], '">', $txt['warn_' . $message['member']['warning_status']], '</span></li>';
        }
        // Otherwise, show the guest's email.
        elseif (in_array($message['member']['show_email'], array('yes', 'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
            echo '
                                <li class="email"><a href="', $scripturl, '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'], '" rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' . $txt['email'] . '" title="' . $txt['email'] . '" border="0" />' : $txt['email']), '</a></li>';


Bununla değiştir.

Kod: [Seç]
// Show information about the poster of this message.
        echo '
                                 
                        <div class="poster">
                            <ul class="reset smalltext" id="msg_', $message['id'], '_extra_info">';
       
        // Show a link to the member's profile.
        echo '
                    <h4>
                                ', $message['member']['link'], '
              </h4>
        </li> ';
                   
        // Show the member's custom title, if they have one.
        if (!empty($message['member']['title']))
            echo '
                                <li class="title">', $message['member']['title'], '</li>';

        // Show the member's primary group (like 'Administrator') if they have one.
        if (!empty($message['member']['group']))
            echo '
                                <li class="membergroup">', $message['member']['group'], '</li>';

        // Don't show these things for guests.
        if (!$message['member']['is_guest'])
        {
            // Show the post group if and only if they have no other group or the option is on, and they are in a post group.
            if ((empty($settings['hide_post_group']) || $message['member']['group'] == '') && $message['member']['post_group'] != '')
                echo '
                                <li class="postgroup">', $message['member']['post_group'], '</li>';
            echo '
                                <li class="stars">', $message['member']['group_stars'], '</li>';

            // Show avatars, images, etc.?
            if (!empty($settings['show_user_images']) && empty($options['show_no_avatars']) && !empty($message['member']['avatar']['image']))
                echo '
                                <li class="avatar" style="overflow: auto;">', $message['member']['avatar']['image'], '</li>';

            // Show how many posts they have made.
            if (!isset($context['disabled_fields']['posts']))
                echo '
                                <li class="postcount">', $txt['member_postcount'], ': ', $message['member']['posts'], '</li>';

                   // Show how many topics they have made.

$data=mysql_query("SELECT count(`id_topic`) konu FROM `smf_topics` WHERE `id_member_started` = ".$message['member']['id']);
while($d=mysql_fetch_object($data))
{
echo ' <li>Konu: ',$d->konu;
echo ' </li>';
}
mysql_free_result($data);
unset($data,$d);

                   // Show the member's location
if (!empty($message['member']['location']))
echo '
<li class="profil" align="left">Nerden: ', $message['member']['location'], '</li>
';

            // Is karma display enabled?  Total or +/-?
            if ($modSettings['karmaMode'] == '1')
                echo '
                                <li class="karma">', $modSettings['karmaLabel'], ' ', $message['member']['karma']['good'] - $message['member']['karma']['bad'], '</li>';
            elseif ($modSettings['karmaMode'] == '2')
                echo '
                                <li class="karma">', $modSettings['karmaLabel'], ' +', $message['member']['karma']['good'], '/-', $message['member']['karma']['bad'], '</li>';

            // Is this user allowed to modify this member's karma?
            if ($message['member']['karma']['allow'])
                echo '
                                <li class="karma_allow">
                                    <a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=applaud;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.' . $context['start'], ';m=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaApplaudLabel'], '</a>
                                    <a href="', $scripturl, '?action=modifykarma;sa=smite;uid=', $message['member']['id'], ';topic=', $context['current_topic'], '.', $context['start'], ';m=', $message['id'], ';', $context['session_var'], '=', $context['session_id'], '">', $modSettings['karmaSmiteLabel'], '</a>
                                </li>';

            // Show the member's gender icon?
            if (!empty($settings['show_gender']) && $message['member']['gender']['image'] != '' && !isset($context['disabled_fields']['gender']))
                echo '
                                <li class="gender">', $txt['gender'], ': ', $message['member']['gender']['image'], '</li>';

            // Show their personal text?
            if (!empty($settings['show_blurb']) && $message['member']['blurb'] != '')
                echo '
                                <li class="blurb">', $message['member']['blurb'], '</li>';


                  // Show some Thank-O-Matic Stats
            if (!empty($modSettings['thankYouPostDisplayPage']))
            {
                echo '
                                <li>', $txt['thank_you_post_thx_display'], '</li>
                                <li>-', $txt['thank_you_post_made_display'], ': ', $message['member']['thank_you_post']['made'], '</li>
                                <li>-', $txt['thank_you_post_became_display'], ': ', $message['member']['thank_you_post']['became'], '</li>';
            }


            // Any custom fields to show as icons?
            if (!empty($message['member']['custom_fields']))
            {
                $shown = false;
                foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                {
                    if ($custom['placement'] != 1 || empty($custom['value']))
                        continue;
                    if (empty($shown))
                    {
                        $shown = true;
                        echo '
                                <li class="im_icons">
                                    <ul>';
                    }
                    echo '
                                        <li>', $custom['value'], '</li>';
                }
                if ($shown)
                    echo '
                                    </ul>
                                </li>';
            }

            // This shows the popular messaging icons.
            if ($message['member']['has_messenger'] && $message['member']['can_view_profile'])
                echo '
                                <li class="im_icons">
                                    <ul>
', $message['member']['icq']['link'],'

', $message['member']['msn']['link'],'

', $message['member']['aim']['link'],'

', $message['member']['yim']['link'],'
                                </ul>   
                                </li>';


            // Show the profile, website, email address, and personal message buttons.
            if ($settings['show_profile_buttons'])
            {
                echo '
                                <li class="profile">
                                    <ul>';
                // Don't show the profile button if you're not allowed to view the profile.
                if ($message['member']['can_view_profile'])
                    echo '
                                        <a href="', $message['member']['href'], '">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/icons/profile_sm.gif" alt="' . $txt['view_profile'] . '" title="' . $txt['view_profile'] . '" border="0" />' : $txt['view_profile']), '</a>';

                // Don't show an icon if they haven't specified a website.
                if ($message['member']['website']['url'] != '' && !isset($context['disabled_fields']['website']))
                    echo '
                                        <a href="', $message['member']['website']['url'], '" title="' . $message['member']['website']['title'] . '" target="_blank" class="new_win">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/www_sm.gif" alt="' . $message['member']['website']['title'] . '" border="0" />' : $txt['www']), '</a>';

                // Don't show the email address if they want it hidden.
                if (in_array($message['member']['show_email'], array('yes', 'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
                    echo '
                                        <a href="', $scripturl, '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'], '" rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' . $txt['email'] . '" title="' . $txt['email'] . '" />' : $txt['email']), '</a>';

                // Since we know this person isn't a guest, you *can* message them.
                if ($context['can_send_pm'])
                    echo '
                                        <a href="', $scripturl, '?action=pm;sa=send;u=', $message['member']['id'], '" title="', $message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline'], '">', $settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/im_' . ($message['member']['online']['is_online'] ? 'on' : 'off') . '.gif" alt="' . ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline']) . '" border="0" />' : ($message['member']['online']['is_online'] ? $txt['pm_online'] : $txt['pm_offline']), '</a>';

                echo '
                                    </ul>
                                </li>';
            }

// Show online and offline buttons?
         if (!empty($modSettings['onlineEnable']))
            echo '
                  <li>', $context['can_send_pm'] ? '<a href="' . $message['member']['online']['href'] . '" title="' . $message['member']['online']['label'] . '">' : '', $settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $message['member']['online']['image_href'] . '" alt="' . $message['member']['online']['text'] . '" border="0" style="margin-top: 2px;" />' : $message['member']['online']['text'], $context['can_send_pm'] ? '</a>' : '', '</li>';

            // Any custom fields for standard placement?
            if (!empty($message['member']['custom_fields']))
            {
                foreach ($message['member']['custom_fields'] as $custom)
                    if (empty($custom['placement']) || empty($custom['value']))
                        echo '
                                <li class="custom">', $custom['title'], ': ', $custom['value'], '</li>';
            }

            // Are we showing the warning status?
            if ($message['member']['can_see_warning'])
                echo '
                                <li class="warning">', $context['can_issue_warning'] ? '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;area=issuewarning;u=' . $message['member']['id'] . '">' : '', '<img src="', $settings['images_url'], '/warning_', $message['member']['warning_status'], '.gif" alt="', $txt['user_warn_' . $message['member']['warning_status']], '" />', $context['can_issue_warning'] ? '</a>' : '', '<span class="warn_', $message['member']['warning_status'], '">', $txt['warn_' . $message['member']['warning_status']], '</span></li>';
        }
        // Otherwise, show the guest's email.
        elseif (in_array($message['member']['show_email'], array('yes', 'yes_permission_override', 'no_through_forum')))
            echo '
                                <li class="email"><a href="', $scripturl, '?action=emailuser;sa=email;msg=', $message['id'], '" rel="nofollow">', ($settings['use_image_buttons'] ? '<img src="' . $settings['images_url'] . '/email_sm.gif" alt="' . $txt['email'] . '" title="' . $txt['email'] . '" border="0" />' : $txt['email']), '</a></li>';


index.css'yi aç ve en alta ekle.

Kod: [Seç]
.poster ul li, .poster h4
{
   border: 1px solid #999999;
   background-image: url('http://www.siteadi.com/Themes/default/images/profilbg.gif');
   background-repeat:repeat-x;
   background-color:#E2E2E2;
   padding: 3px;
   margin: 3px;
   text-align: center;
}

.poster ul.nolist li
{
   background: none;
   border: none;
}

.poster ul li.margintop
{
   margin-top: 0;
}


Kod: [Seç]
http://www.siteadi.com/Themes/default/images/profilbg.gif
Burayi kendinize göre düzenleyin.

Ekteki profil gifini  images klasörüne ekleyin.
Yedek almayı unutmayın.


eke temanıza uygun renk seçenekleri ekledim renklilerden birini kullanırsanız resim adının sonundaki harfi silin renk adı belli olsun diye ekledim


Linkback: https://www.buyuknet.com/profil-alani-20-rc2-rc6-t42387.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Profil Alanı (2.0 RC2 - RC6)
Profil Alanı (2.0 RC2 - RC6)
(Ortalama: 5 üzerinden 1.7 - 3 Oy)
3