Programlama dillerinde kullanılan If else komutu nedir? ne işe yarar?

semih19079709.04.2016 - 00:29 |
Öncelikle mantık olarak ilerleyelim.

IF = Eğer,
Else = Başka, yoksa anlamlarına geliyor.

Yani mantık olarak düşünsek bile if komutunu koşul sağlandığında, else komutunu da koşulun sağlanmadığı durumlarda aktif olacağını anlayabiliriz.

Buna bir önceki makalemde ( Algoritma nedir? nerelerde kullanılır? ) örnek vermiştim.

Ancak bunu da bir başka örnekle açıklayayım.

Mesela 2 adet sayı girecek olalım. Bu sayıların toplamı 50'den büyük mü, küçük mü? onu bulalım.

Bunu C# ile yazalım.

Program kodları:

Kod: [Seç]
int say1,say2,toplam=0;
Console.Write("İlk sayıyı girin: ");
say1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı girin: ");
say2=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam=say1+say2;
if(toplam<=50)
{
Console.Write("Sayı 50'den küçüktür.");
}
else
{
Console.Write("Sayı 50'den büyüktür.");
}
Console.ReadKey();


şeklinde olacaktır. Görüldüğü gibi if komutunu koşul sağlandığında ( toplam değerinin 50'den küçük veya 50'ye eşit olması durumunda ) aktif olacak. Else komutu ise değilse.

IF-ELSE komutunu bir de sayının tek mi? yoksa çift mi? olduğunu bulmak için de bulabilriiz.

+ Peki bunu nasıl yaparız?

Yine mantık olarak düşünelim. Bir sayının çift mi? yoksa tek mi? olduğunu nasıl bulabiliriz? Elbette sayının birler basamağına bakarak.

Peki bir sayının birler basamağını nasıl buluruz? Elbette modunu alarak.

Klavyeden girilen sayının tek mi? çift mi olduğunu bulan C# kodlarını yazacak olsak:

Kod: [Seç]
int say;
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
say=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if(say%2==0)
{
Console.Write("Girilen sayı çifttir.");
}
else
{
Console.Write("Girilen sayı tektir.");
}
Console.ReadKey();

şeklinde yazabiliriz. If koşulumuzun içerisindeki say%2==0 işlemi sayının 2'ye göre modunun alınması durumunda kalanın 0'mı? olduğunu sorgulamamıza yarıyor. Eğer 0 ise koşul sağlanacak ve ekran çıktımız "Girilen sayı çifttir", sağlanmıyorsa else koşulu devreye girecek ve ekran çıktımız "Girilen sayı tektir" olacaktır.

Bu if-else koşulu tüm programlama dillerinde aynı mantıkta ilerler. Sadece yazılan dillere göre değişken isimlerinde değişiklik gösterebilir.

Mesela php ile değerler $ işareti ile tanımlandığından if koşulunda $'lı değişken kullanılmalıdır. Java da ise değişkenimiz "var" değişkeni olarak kullanılmaktadır.
Linkback: https://www.buyuknet.com/programlama-dillerinde-kullanilan-if-else-komutu-nedir-ne-ise-yarar-t45715.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Programlama dillerinde kullanılan If else komutu nedir? ne işe yarar?
Programlama dillerinde kullanılan If else komutu nedir? ne işe yarar?
(Ortalama: 5 üzerinden 3.8 - 8 Oy)
8