Smf Top 10 Manuel Kurulum Default Temaya Göre Anlatım

Eşref29.03.2010 - 19:53
Default temaya göre anlatımdır
Member CoLor Link Modifikasyonunu öncelikle Türkçe modifikasyonlar bölümünden Kurun.
Yedeğinizi muhakkak alın ...
1-admin paneline girip kullanılan temadan görünecek mesaj sayısını 10 yapıyosunuz
2-sources/boardindex.php yi açın
bu kodu bulun

Kod: [Seç]
// Find all boards and categories, as well as related information.  This will be sorted by the natural order of boards and categories, which we control.

Alıntıdır.
Hemen üstüne bu kodu ekleyin

Kod: [Seç]
// Statistics such as number of boards, categories, etc.
    $result = db_query("
        SELECT COUNT(b.ID_BOARD)
        FROM {$db_prefix}boards AS b", __FILE__, __LINE__);
    list ($context['num_boards']) = mysql_fetch_row($result);
    mysql_free_result($result);

    $result = db_query("
        SELECT COUNT(c.ID_CAT)
        FROM {$db_prefix}categories AS c", __FILE__, __LINE__);
    list ($context['num_categories']) = mysql_fetch_row($result);
    mysql_free_result($result);

    $context['num_members'] = &$modSettings['totalMembers'];
    $context['num_posts'] = &$modSettings['totalMessages'];
    $context['num_topics'] = &$modSettings['totalTopics'];
    $context['most_members_online'] = array(
        'number' => &$modSettings['mostOnline'],
        'date' => timeformat($modSettings['mostDate'])
    );
    $context['latest_member'] = &$context['common_stats']['latest_member'];
   
   
   // Poster top 10 Rallypoco ...

    $members_result = db_query("
        SELECT ID_MEMBER, realName, posts
        FROM {$db_prefix}members
        WHERE posts > 0
        ORDER BY posts DESC
        LIMIT 10", __FILE__, __LINE__);
    $context['top_posters'] = array();
    $max_num_posts = 1;
    while ($row_members = mysql_fetch_assoc($members_result))
    {
        $context['top_posters'][] = array(
            'name' => $row_members['realName'],
            'id' => $row_members['ID_MEMBER'],
            'num_posts' => $row_members['posts'],
            'href' => $script*** . '?action=profile;u=' . $row_members['ID_MEMBER'],
            'link' => '<a href="' . $script*** . '?action=profile;u=' . $row_members['ID_MEMBER'] . '">' . $row_members['realName'] . '</a>'
        );
       
        if (!empty($modSettings['MemberColorStats']))
            $MemberColor_ID_MEMBER[$row_members['ID_MEMBER']] = $row_members['ID_MEMBER'];

        if ($max_num_posts < $row_members['posts'])
            $max_num_posts = $row_members['posts'];
    }
    mysql_free_result($members_result);

    foreach ($context['top_posters'] as $i => $poster)
        $context['top_posters'][$i]['post_percent'] = round(($poster['num_posts'] * 100) / $max_num_posts);

    if (!empty($modSettings['latestMember']) && !empty($modSettings['MemberColorLatestMember']))
        $MemberColor_ID_MEMBER[$modSettings['latestMember']] = $modSettings['latestMember'];
 
        //Yeah baby give me some colors =).
    if (!empty($MemberColor_ID_MEMBER)) {
        //Now Load the Missing global :)
        global $user_profile;
        loadMemberData($MemberColor_ID_MEMBER);
        $cmemcolid = NULL;
        if (!empty($modSettings['MemberColorStats'])) {
            // Poster top 10.
            foreach($context['top_posters'] as $key => $value) {
                $cmemcolid = $context['top_posters'][$key]['id'];
                $profile = &$user_profile[$cmemcolid];
                if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
                    $context['top_posters'][$key]['link'] = '<a href="' . $script*** . '?action=profile;u=' . $profile['ID_MEMBER'] . '" title="' . $txt[92] . ' ' . $profile['realName'] . '"><font color="'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).'">' . $profile['realName'] . '</font></a>';
            }
        }
        if (!empty($modSettings['latestMember']) && !empty($modSettings['MemberColorLatestMember'])) {
            $profile = &$user_profile[$modSettings['latestMember']];
            if(!empty($profile['member_group_color']) || !empty($profile['post_group_color']))
                $context['latest_member']['link'] = '<a href="' . $script*** . '?action=profile;u=' . $profile['ID_MEMBER'] . '" title="' . $txt[92] . ' ' . $profile['realName'] . '"><font color="'.(!empty($profile['member_group_color']) ? $profile['member_group_color'] : $profile['post_group_color']).'">' . $profile['realName'] . '</font></a>';
        }
    }

        // yeni uyeler.
    $members_result = db_query("
SELECT ID_MEMBER, realName, posts
FROM {$db_prefix}members
ORDER BY ID_MEMBER DESC
LIMIT 10", __FILE__, __LINE__);
    $context['yeniuyeler'] = array();
    $max_num_posts = 1;
    while ($row_members = mysql_fetch_assoc($members_result))
    {
        $context['yeniuyeler'][] = array(
            'name' => $row_members['realName'],
            'id' => $row_members['ID_MEMBER'],
            'num_posts' => $row_members['posts'],
            'href' => $script*** . '?action=profile;u=' . $row_members['ID_MEMBER'],
            'link' => '<a href="' . $script*** . '?action=profile;u=' . $row_members['ID_MEMBER'] . '">' . $row_members['realName'] . '</a>'
        );

        if ($max_num_posts < $row_members['posts'])
            $max_num_posts = $row_members['posts'];
    }
    mysql_free_result($members_result);

    foreach ($context['yeniuyeler'] as $i => $poster)
        $context['yeniuyeler'][$i]['post_percent'] = round(($poster['num_posts'] * 100) / $max_num_posts);

3- Şimdi themes/default/boardindex.template dosyasını açın
bu kodup bulup hepsini silin
Not : yani anlıyacağınız.daha önce başka bir modifikasyonla anasayfada son gönderilen mesajları tablo haline getirmişseniz dahi her halukarda

Kod: [Seç]
// This is the "Recent Posts" bar

dahil olmak üzere

Kod: [Seç]
// Show information about events, birthdays, and holidays on the calendar.

'a kadar olan aradaki kodları silin.

Kod: [Seç]
// This is the "Recent Posts" bar.
    if (!empty($settings['number_recent_posts']))
    {
        echo '
                <tr>
                    <td class="titlebg" colspan="2">', $txt[214], '</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td class="windowbg" width="20" valign="middle" align="center">
                        <a href="', $script***, '?action=recent"><img src="', $settings['images_***'], '/post/xx.gif" alt="', $txt[214], '" /></a>
                    </td>
                    <td class="windowbg2">';

        // Only show one post.
        if ($settings['number_recent_posts'] == 1)
        {
            // latest_post has link, href, time, subject, short_subject (shortened with...), and topic. (its id.)
            echo '
                        <b><a href="', $script***, '?action=recent">', $txt[214], '</a></b>
                        <div class="smalltext">
                                ', $txt[234], ' &quot;', $context['latest_post']['link'], '&quot; ', $txt[235], ' (', $context['latest_post']['time'], ')<br />
                        </div>';
        }
        // Show lots of posts.
        elseif (!empty($context['latest_posts']))
        {
            echo '
                        <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0">';

            /* Each post in latest_posts has:
                    board (with an id, name, and link.), topic (the topic's id.), poster (with id, name, and link.),
                    subject, short_subject (shortened with...), time, link, and href. */
            foreach ($context['latest_posts'] as $post)
                echo '
                            <tr>
                                <td class="middletext" valign="top" nowrap="nowrap"><b>', $post['link'], '</b> ', $txt[525], ' ', $post['poster']['link'], ' (', $post['board']['link'], ')</td>
                                <td class="middletext" align="right" valign="top" nowrap="nowrap">', $post['time'], '</td>
                            </tr>';
            echo '
                        </table>';
        }
        echo '
                    </td>
                </tr>';
    }

4-Son olarak TOP 10 Tablosu AnaSayfanın altında görünsün diosanız bu kodu bulun hemen üstüne

Kod: [Seç]
// Here's where the "Info Center" starts...

Eğer sayfanın üstünde görünsün diosanız
Bu kodu bulun hemen altına

Kod: [Seç]
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="', $settings['default_theme_url'], '/fader.js"></script>
            </td>
        </tr>
    </table>';
    }

bu kodu ekleyin

Kod: [Seç]
// istatistik top 10 Rallypoco ...
 echo '
   <br><div class="tborder" ', $context['browser']['needs_size_fix'] && !$context['browser']['is_ie6'] ? 'style="width: 100%;"' : '', '>
   <table border="0" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="bordercolor">  <tr>
    <td width="100%" colspan="4" class="catbg" height="24">
    <center><font color="#FFFFFF"><b>İstatistikler - TOP 10</b></font></center></td>
  </tr>
<tr class="titlebg"><span class="smalltext">
<td width="20%">En Çok Mesaj Gönderenler</font></td>
    <td width="15%">Yeni Üyeler</font></td>
    <td width="64%">Son Mesajlar</font></td>
</tr>
<tr class="windowbg">
<td width="21%" valign="top"><table width="100%"><tr>

<td width="70%" class="windowbg2"><b><span class="smalltext"><u>Üye</u></font></b></td><td width="30%" class="windowbg2" align="right"><span class="smalltext"><b><u>Mesaj</u></b></td>
</tr><tr>
';
foreach ($context['top_posters'] as $poster)
{
echo '<td width="60%" class="windowbg2"><span class="smalltext">', $poster['link'], '</td>

<td width="40%" class="windowbg2" align="right"><span class="smalltext">', $poster['num_posts'], '</td>


</tr>'; 

} echo '</table></td>
<td width="15%" valign="top">   

<table width="100%"class="windowbg" ><tr>

<td width="100%" class="windowbg2"><span class="smalltext"><b><u>Üye</u></b></td>
</tr><tr>
';
foreach ($context['yeniuyeler'] as $poster)
{
echo '<td width="100%" class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">',$poster['link'], '</td>

</tr>'; 

} echo '</table></td>
<td width="59%" valign="top">';

// This is the "Recent Posts" bar.
if (!empty($settings['number_recent_posts']))
{


// Only show one post.
if ($settings['number_recent_posts'] == 1)
{
// latest_post has link, href, time, subject, short_subject (shortened with...), and topic. (its id.)
echo '
<b><a href="', $scripturl, '?action=recent">', $txt[214], '</a></b>
<div class="smalltext">
', $txt[234], ' &quot;', $context['latest_post']['link'], '&quot; ', $txt[235], ' (', $context['latest_post']['time'], ')<br />
</div>';
}
// Show lots of posts.
elseif (!empty($context['latest_posts']))
{
echo '
<table width="100%" class="windowbg">
 <tr class="windowbg2">
<td width="40%"><span class="smalltext"><b><u>Konu</u></b></td>
<td width="20%"><span class="smalltext"><b><u>Gönderen</u></b></td>
<td width="40%"><b><span class="smalltext"><u>Tarih</u></b></td>

 </tr>';


/* Each post in latest_posts has:
board (with an id, name, and link.), topic (the topic's id.), poster (with id, name, and link.),
subject, short_subject (shortened with...), time, link, and href. */
foreach ($context['latest_posts'] as $post)
echo '

<tr>

<td class="windowbg2" valign="top" width="40%"><span class="smalltext"><a href="',$post['href'],'">', $post['short_subject'], '</td>
<td class="windowbg2" valign="top" width="20%"><span class="smalltext">', $post['poster']['link'],'</td>
<td class="windowbg2" valign="top" width="40%"><span class="smalltext">', $post['time'], '</td>

</tr>';
echo '
</table>';
}
echo '
</td>
</tr></table></div>';
         }

Yeni Üyelerdede Mesaj sayıları görünmesini istiyorsanız
Bunu

Kod: [Seç]
<td width="15%" valign="top">   

<table width="100%"class="windowbg" ><tr>

<td width="100%" class="windowbg2"><span class="smalltext"><b><u>Üye</u></b></td>
</tr><tr>
';
foreach ($context['yeniuyeler'] as $poster)
{
echo '<td width="100%" class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">',$poster['link'], '</td>

</tr>'; 

} echo '</table></td>
<td width="59%" valign="top">';

Bununla değiştirin

Kod: [Seç]
<td width="15%" valign="top">   

<table width="100%"class="windowbg" ><tr>

<td width="80%" class="windowbg2"><span class="smalltext"><b><u>Üye</u></b></td><td width="20%" class="windowbg2" align="right"><span class="smalltext"><b><u>Mesaj</u></b></td>
</tr><tr>
';
foreach ($context['yeniuyeler'] as $poster)
{
echo '<td width="60%" class="windowbg2" valign="top"><span class="smalltext">',$poster['link'], '</td>
<td width="40%" class="windowbg2" align="right" valign="top"><span class="smalltext">',$poster['num_posts'], '</td>


</tr>'; 

} echo '</table></td>
<td width="59%" valign="top">';
[/b]

Linkback: https://www.buyuknet.com/smf-top-10-manuel-kurulum-default-temaya-gore-anlatim-t21877.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Smf Top 10 Manuel Kurulum Default Temaya Göre Anlatım
Smf Top 10 Manuel Kurulum Default Temaya Göre Anlatım
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2