At üstünde sopalarla yapılan ve ve kuralları asırlardır değişmeyen ata sporumuzun adı nedir?

Ziyaretçi -

At üstünde sopalarla yapılan ve ve kuralları asırlardır değişmeyen ata sporumuzun adı nedir?

Ziyaretçi -

Bu spora Cirit sporu denir?

Cevap Yaz