Atabey nedir?

forget -

Atabey nedir?

Şehzadelerin yanına verielen tecrübeli devlet adamı

forget -

Eski Türk devletlerinin kimilerinde, özellikle de Selçuklularda, şehzadelerin eğitimiyle ya da bir eyaletin bağımsız olarak yönetimiyle görevlendirilmiş vezirlere verilen san.

forget -

Atabeg, atabey ya da atabekü'l-asâkir, Selçuklu Devleti'nde ve sonrasında bazı Türk devletlerinde şehzadeleri eğitip yetiştiren memurlara verilen unvandır. Atabeg tarihte Güney Kafkasya'daki devletler tarafından da kullanılmış, bu unvan Gürcücede "atabagi", Ermenicede "atapak" biçimini almıştır.

forget -

Isparta iline bağlı ilçelerden biri

Cevap Yaz

Kategoriler
Cevap Bekleyen Sorular