İlk filozof kimdir?

CanerG -

İlk filozof kimdir?

CanerG -

"İlk filozof" olarak kabul edilen kişi konusunda fikir ayrılığı vardır. Ancak, genellikle Antik Yunan'da yaşayan ve klasik filozoflar arasında sayılan Tales of Miletus (Miletoslu Tales) adında bir filozofun "ilkel filozof" olarak kabul edilir. Bu filozofun kendisi hakkında çok az bilgi mevcuttur ve yazılı kaynakları yok denecek kadar azdır. Ancak, onun düşünceleri diğer filozoflar tarafından kabul edilen ve özellikle de felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan Anaksimandros ve Anaksimenes gibi filozoflar tarafından etkilenmiştir.

Cevap Yaz

Benzer Başlıklar

Kategoriler
Cevap Bekleyen Sorular