Kösedağ Savaşı kimler arasında olmuştur?

forget -

Kösedağ Savaşı kimler arasında olmuştur?

1243 yılında Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğol arasında olmuştur.

forget -

Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı 3 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelmiştir. Savaşı Moğollar kazanmıştır.

forget -

Sonuç

Anadolu, Moğol hâkimiyetine girdi.
Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi.
Anadolu'da ikinci Türk beylikleri dönemi başladı.

Cevap Yaz

Benzer Başlıklar

Kategoriler
Cevap Bekleyen Sorular