Osmanlı Devleti için hasta adam ifadesini kullanan devlet hangidir?

Buyuknet -

Avrupa'nın hasta adamı, ekonomisi kötü olan Avrupa devletleri için kullanılan bir deyimdir. Bu deyimin ilk defa Rus İmparatoru I. Nikolay tarafından art arda gelen savaşlar nedeni ile toprak kaybeden ve Avrupa'nın mali kontrolüne girmiş olan Osmanlı İmparatorluğu için kullanıldığı düşünülmektedir.

Cevap Yaz