Sözlü edebiyatın özellikleri

Ziyaretçi -

Sözlü edebiyatın özellikleri

Ziyaretçi -

Şiirler, "Kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir.
Ölçü olarak ulusal ölçümüz olan "hece ölçüsü" kullanılmıştır.
Nazım birimi "dörtlük"tür.
Dönemine göre arı bir dil vardır.
Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
Daha çok doğa, aşk ve ölüm gibi konular işlenmiştir.
Bu döneme yönelik elimizdeki en eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.

Cevap Yaz

Benzer Başlıklar

Kategoriler
Cevap Bekleyen Sorular