Tekfur nedir?

forget -

Tekfur nedir?
Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hristiyan beylerine verilen genel ad.

forget -

Bizans İmparatorluğu’nda valilerle Anadolu’daki ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen ad.

Cevap Yaz

Kategoriler
Cevap Bekleyen Sorular