Sözcükte Yapı Konu Testi Türkçe 8.sınıf

tarantula90120.01.2015 - 00:52

Yapı Bakımından Sözcükler Soruları


1) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi birleşik yapılı değildir?
A) Filmi heyecanlı bir şekilde bekliyoruz.
B) Mertcan, sıcakkanlı bir çocuktu.
C) Bilgisayar teknolojisi her gün yenileniyor.
D) Öğrencilerin en çalışkanı Atahan’dı.

2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birleşik fiil değildir?
A) Siz gidedurun, ben sonra gelirim.
B) Saçları uzaktan simsiyah görünüyordu.
C) Babası her gün tıraş olurdu.
D) Kalemi okulun bahçesinde kayboldu.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil vardır?
A) Bana kitaptan bir hikâye okudu.


B) Kovayı suyla doldurdu.
C) Bu millet çok acılar çekti.
D) Karlar ortalığı bembeyaz yaptı.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kullanılmamıştır?
A) Giden otobüsün arkasından bakakaldı.
B) Burak, yanımıza geliverdi.
C) Akşama kadar durmadan çalıştım.
D) Bizi sinemaya götüreceğine söz verdi.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil vardır?
A) Bu hafta sonu Muğla’ya gideceğim.
B) “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi birçok ödül almış.
C) Kapıyı açıver, evde kimse yok sanacaklar.
D) Ata sporumuz güreşte çok kupa kazandık.

6) Tepeden nasıl iniyor bakın
Şu kızın nişanlısı şanlıdır
Yaradan nazardan esirgesin
Koca dağ gibi delikanlıdır.
(Muallim Naci)
Dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Birleşik – Basit – Türemiş
B) Birleşik – Basit – Basit
C) Türemiş – Birleşik – Basit
D) Basit – Türemiş – Birleşik

7) “Kervan gidedursun, biz yarın gideceğiz.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türemiş fiil kullanılmıştır.
B) Kurallı birleşik fiil kullanılmıştır.
C) Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil kullanılmıştır.
D) Deyimleşmiş birleşik fiil kullanılmıştır.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır?
A} Şu poşetleri mutfağa taşıyıver.
B) Bu soruyu çözebilirim.
C) Çocuğun ardında şaşkınlıkla bakakaldı.
D) Bizim çocuklardan başkası buraya girmez.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiştir?
A) Kitabı, sıranın üzerine yavaşça koydu.
B) Ünlü yazarın günlüğü çok beğenildi.
C) Kapıyı küçük bir kız çocuğu açtı.
D) Son sınavı da güzel geçmiş.

10) Aşağıdakilerden hangisi deyimleşmiş birleşik fiildir?
A) Zannetti                                 B) Nazar eyledi
C) Küplere bindi                       D) Düşeyazdı

Ek (Yapım Ekleri – Çekim Ekleri) Soruları


11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir yapım eki almıştır?
A) Askerliğimi tankçı olarak yaptım.
B) Bencil biri olmamaya çalışmalısın.
C) Parkta gölgeli bir yer aradık.
D) Yeni aldığı silgi kokulu değildi.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lık / -lik ” ekiyle türemiş sözcük yer bildirmektedir?
A) Çocuğa yeni bir önlük alacağız.
B) Öğrencilik yıllarımda onu tanıdım.
C) Küçük kız geceliğini giymeden yatmazdı.
D) Bütün gün seni fidanlıkta bekledim.

13) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilden isim yapan ek almamıştır?
A) övgü                     B) alıcı                    C) vergi                      D) hancı

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan” eki eklendiği sözcüğe “neden” anlamı katmıştır?
A) Depremden son anda kurtarıldı.
B) On beşinden gün almaya başladı.
C) Yarın yemekten sonra toplantı yapalım.
D) Açlıktan karnı zil çalıyordu.

15) ” da / -de” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki olarak kullanılmıştır?
A) Bugünün en gözde mesleği mühendisliktir.
B) Baharla, toprakta hareketlenme başladı.
C) Çocuklar sahada maç yapacaklardı.
D) Şiirlerinde anlaşılmaz ifadeler bulunuyor.

16) “-gın / -gin” eki aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamlı sözcük türetmiştir?
A) Bir gün bir bilgine sormuşlar.
B) O çevresinde saygın bir kişidir.
C) Balkondaki çiçekler solgun görünüyor.
D) Durgun suya dikkat etmek gerekir.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) Çevremizi temiz tutmak, vatandaşlık görevimizdir.
B) Ormanlarımız, ülkemizin can damarlarıdır.
C) Yaz gelince Karadenizliler, eskiden yaylalara göçermiş.
D) Irmak kenarlarında pirinç tarlaları çoktur.

18) Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki ( lar/ ler) sözcüğe saygı anlamı katmıştır?
A) Ahmet Beyler de toplantıya teşrif ettiler.
B) Bu millet çok zor günler geçirdi.
C) İnsanların birbirini kırmasına bir anlam veremiyorum.
D) Kelaynakların soyu tükenmek üzereymiş.

19) Gözlük” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı türden ek almıştır?
A) Gözlükçü                       B) Gözlüğün                             C) Gözlükten                      D) Gözlükler

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan /-den /-tan /-ten” ekinin cümleye kattığı anlam diğerlerinden farklıdır?
A) Ağlamaktan hiçbir şey anlatamadı.
B) Gözleri ışıktan etkileniyordu.
C) Şehir tepeden rahatça görünüyordu.
D) Dışarıda sisten göz gözü görmüyordu.

CEVAPLAR:

1.A – 2.B – 3.B – 4.C – 5.C – 6.D – 7.B – 8.A – 9.B – 10.C
11.D – 12.D – 13.D – 14.D – 15.A – 16.B – 17.C – 18.A – 19.A – 20.C

Linkback: https://www.buyuknet.com/sozcukte-yapi-konu-testi-turkce-8sinif-t44051.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Sözcükte Yapı Konu Testi Türkçe 8.sınıf
Sözcükte Yapı Konu Testi Türkçe 8.sınıf
(Ortalama: 5 üzerinden 1.7 - 3 Oy)
3