Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazeteler

Eşref10.08.2014 - 01:18
Takvim-i Vakâyi: 1831 yılında Saray tarafından çı­karılan ilk resmî Türkçe gazetedir.
Ceride-i Havadis: 1840'ta İngilizlerle ortak çıkarı­lan yarı resmî gazetedir. Bu gazetede ilim, ahlak ve edebiyatla ilgili yazılar yayınlanmıştır. 1842'de baş­layan tiyatro çalışmalarına yer verilmiştir.
Tercüman-ı Ahval: 1860'ta Agâh Efendi ile Şinasi'nin birlikte çıkardıkları ilk özel Türkçe gazetedir. Tanzimat edebiyatı bu gazete ile başlamıştır, ilk edebî tefrika sayılan Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunu bu gazetede yayımlanmıştır.
Tasvir-i Efkâr: 1862'de Şinasi'nin tek başına çı­kardığı gazetedir. Aynı gazeteyi 1865'ten sonra iki yıl Namık Kemal çıkarmıştır. Sayfa düzenlemesinin başarılı ilk örnekleri bu gazetede ortaya konmuş­tur. Gazete Şinasi'nin makaleleriyle dikkatleri çek­miş; yalın bir dille halka ulaşmıştır.
Muhbir: 1866 yılında Ali Suavi tarafından çıkarıl­mıştır. Ali Suavi, Avrupa'ya kaçtıktan sonra bu ga­zeteyi Londra'da çıkarmaya devam etmiştir.
Hürriyet: 1868'da Londra'da Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır. Daha sonra Ziya Paşa Cenevre'de tek başına çıkarmaya devam etmiştir.
İbret: Avrupa'dan dönen Namık Kemal tarafından 1871'de çıkarılmıştır. Sanatçı, en önemli düşünce ve siyaset yazılarını bu gazetede yayımlamıştır.
Devir: 1872'de Ahmet Mithat Efendi tarafından çı­karılmıştır.
Bedir: 1872'de Ahmet Mithat Efendi tarafından çı­karılmıştır.
Tercüman-ı Hakikat: 1878'de Ahmet Mithat Efen­di tarafından çıkarılmıştır. Sanatçı, birçok romanını bu gazetede yayımlamıştır.
Sabah: 1876'da Şemseddin Sami tarafından çıka­rılmıştır.
Tercüman-ı Şark: 1878'de Şemseddin Sami tara­fından çıkarılmıştır.
Dönemin diğer tanınmış gazeteleri Hadika, Sıraç, Mec-mua-i Ebuzziya, Basiret, İstanbul, Vakit sayılabilir. Bu dö­nemde Münif Paşa, ilk aylık bilim dergisi olan Mecmua-i Fünûn'u çıkarmıştır. Onu ilk çocuk dergisi olan Mümey­yiz ve resimli olarak çıkarılan Mirat dergileri izlemiştir.

Linkback: https://www.buyuknet.com/tanzimat-doneminde-cikarilan-gazeteler-t43342.0.html

Etiket:
Gazeteler  Tanzimat Dönemi 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazeteler
Tanzimat Döneminde Çıkarılan Gazeteler
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2