Tarım arazileri ile ilgili kanun

Birikim Gayrimenkul24.11.2014 - 09:16
TARIM ARAZİLERİ İLE İLGİLİ YENİ KANUN

TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI:

Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı maddeleri 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. (Kabul tarihi 30.04.2014 olan ve 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren) Bu Kanunla değişen maddelerden biri de, ifraz koşulları ile ilgili olan, 8’inci maddedir. Bilindiği üzere 5403 sayılı Kanun;toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılmış bir kanundur. Bu Kanunda, 6537 sayılı Kanunla yapılan değişikle kanunun amacı;“Toprağın korunması, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak plânlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.”şeklini almıştır. Kanunun, ifraz koşulları ile ilgili olan 8’inci madde 3’üncü fıkrasındaki düzenleme; “Belirlenen parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştirildiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”şeklinde iken; 6537 sayılı Kanunla bu maddede yapılan değişiklik sonucu 3’üncü fıkra şu hali almıştır; “Asgari tarım arazilerinin büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve payda adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kulanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştirildiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”

TARIM ARAZİLERİ SATIŞ İŞLEMİ
Bölünmez büyüklükteki Tarım arazilerinde Bölünmez büyüklük; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz.Tarım arazileri bu hektarlar altında ifraz edilemez.Fakat Çay,Fındık,Zeytin gibi Özel ilklim ve Toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği alanlarda Bakanlığı Uygun görüşü ve coğrafi koşullara uygun olarak şekilde daha küçük parsellere bölünebilir.
Birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen (Hisseli arazilerde) Bölünmez büyüklükteki alanların Üçüncü Şahıslara Satışı -Devri veya Rehin işlemleri durdurulmuştur. Ancak Birlikte Mülkiyet Hissedarlarının tamamının Birlikte Üçüncü Şahıslara Satış, Devir veya Rehin yapmalarında bir sorun bulunmamaktadır. Yada kendi aralarında Satış ,Devir veya Rehin yapmalarında da bir sorun bulunmamaktadır.
Bölünmez büyüklüğün üstünde Alana Sahip Tarım arazilerinde Hissedarların hisselerini Üçüncü Şahıslara Satması,Devretmesi veya Rehin bırakmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Kaynak:http://Birikim Gayrimenkul/haber.aspx?ID=96

Linkback: https://www.buyuknet.com/tarim-arazileri-ile-ilgili-kanun-t43823.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Tarım arazileri ile ilgili kanun
Tarım arazileri ile ilgili kanun
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2