The Sims 2 Hileleri

A Y D O G A N05.10.2008 - 12:01
Konsolu açmak için Ctrl + Shift + C tuşlarına basın ve aşağıdaki kodları girin.

Motherlode - $50,000
Kaching - $1,000
Moveobjects on/off - Objeleri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz
Aging on/off - Simleriniz yaşlanmaz
Autopatch on/off - Oyunun yamaları hakkında bilgilendirmeyi açar/kapatır
StretchSkeleton 1.0 - Sim'inizin boyunu değiştirir (Varsayılan 1.0'dır)
Vsync on/off - Kaplama kalitesini düşürerek performansı arttırır
Help - Hileleri listeler
Exit - Konsol ekranını kapatır
Expand - Konsol ekranını genişletir
deleteAllCharacters - Tüm karakterleri öldürür
TerrainType desert/temperate - Arazi seçimi
boolProp simShadows (True/False) - Gölgeler açık/kapalı


boolprop displayNeighborhoodFlora (True/False) - Bitkiler açık/kapalı
boolprop displayNeighborhoodRoads (True/False) - Yollar açık/kapalı

Linkback: https://www.buyuknet.com/the-sims-2-hileleri-t2684.0.html

:)
tarantula90117.01.2011 - 02:10
Sims 2'deki hileleri uygulayabilmek için once konsolu aç?n. (ctrl-shift-c) Hileleri büyük küçük harfe dikkat ederek yazmay? ihmal etmeyin. Bilinen hileler:

help - Oyundaki bütün hilelerin listesini gösterir.

help [hileismi] - O hile hakk?nda özel bilgi verir.

exit - Hile penceresini kapar.

expand - Hile ekran?n? geni?letir.

moveObjects on/off - "Buy Mode" ve "Build Mode" içinde cisimlerin yerini diledi?iniz gibi de?i?tirmenizi sa?lar.(normalde oynat?lamayan ?eyleri de oynatabilirsiniz)

Bu hile aç?ld??? zaman normalde silemeyece?iniz Sims, posta kutusu gibi ?eyleri de silmenize olanak tan?r.
Bu nesneleri silerseniz bird aha dönü?ü olmaz. Aman dikkat.


aging -on/off - Simlerinizin ya?lanmas?n? durdurur.

autoPatch -on/off - Oyuna eklenebilen yamalr?n otomatik yap?lmas?n? sa?lar E?er yeni bir update varsa download etmek isteyip istemedi?inizi sorar.

slowMotion [de?er] - Bu hile Simlerinizi yava?latmaya yarar. De?er bölgesine 0'dan 8'e kadar rakam girmeniz gerekir. 0 normal h?zd?r. 8 ise en yava?.

Kaching - 1000 sim paras? hesab?n?za eklenir.


Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
The Sims 2 Hileleri
The Sims 2 Hileleri
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2