Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

tarantula90115.10.2010 - 02:00
Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf  1.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

1.Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevlerde kullanıldığını karşılarına yazınız. (10)
Hey gidi günler hey! ……………………………..
Halıcı buraya gel… ……………………………..
Kaplanlar memeli hayvanlardır. ………………………………….
Özne cümlede işi yapan ögedir. ………………………………………
Beni anlıyorsun değil mi? ………………………………

2. Konuşma diliyle yazı dilinin arasındaki farklardan ikisini yazınız.(8)

3.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?(10)

Köken bakımından:


Yapı bakımından:

4.Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız?(10)

Kutadgu Bilig
Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Fuzuli Divanı
Yunus Emre Divanı
Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
5.Kültür ile dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.(10)

6.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz.(10)

( )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
( )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
( )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

7.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(12)

Türkçenin ……………………..ile ………………………olmak üzere iki lehçesi vardır.
Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile………………………..denir.
Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına……………………………denir.
Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ………………………denir.
Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıyla kullandıkları özel dile………………….denir.

8.    Sınıfta ders anlatan profesör:
        – Arkadaşlar konuyu anladınız mı?
        Öğrenciler:
       – Evet , anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.(10)
9.Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olmuştur? Karşısına yazınız.(10)

Bizim:

Unutturamıyordu:

Çekiştirmemelisin:

Kıvrımlarını:

Sırası:

Çoğumuz:

Zannettiğimiz:

Rengimiz:

Yüreğim:

Kokladın mı?:

10. “On Dört Yaşında Bir Adam” adlı hikayenin anlatıcısı kimdir, bu hikaye hangi tür hikayeye örnektir, bu tür hikayenin öncüsü dünyada kimdir? Açıklayınız.(10)

On Dört Yaşında Bir Adam

Yolu arabacı da bilmiyor. Kâh sağa, kâh sola sapıyor; kâh tarlaların içine sürüyor; sonra, kafasını bana doğru uzatıp şaşkın gözlerle bakarak:

– Acaba buradan mı gitsek? Acaba şuradan mı gitsek, diye soruyor. Ben gittikçe öfkelenmeye başlıyorum:

– Nasıl arabacılık bu, diyorum; ne yol bilirsin, ne de…

– Yol nerede efendi? Yol yok ki bileyim, diyor.

Biçarenin hakkı var. Evet yol yok ki… Bir müddet iyi kötü bir şose üstünde gidiyoruz; birkaç kilometre sonra bakıyorsunuz, altınızdaki bir şose kayboluveriyor. Ya bir derenin kenarındasınız, ya sarp bir tepenin eteğinde…

Bittabi, bu sarp tepeye çıkmak ihtimali olmadığı için derenin çakıl taşları üstünden sarsıla sarsıla gitmeye mecbur oluyorsunuz. Derken önünüze bir çoban yolu çıkıyor, bir müddet de bunu takip ediyorsunuz; bir de bakıyorsunuz ki, bu yol da bitmiştir. Haydi, tarlaların içine… Lakin, tarlalar ekseriyetle hendekle çevrilmiştir; bir yaylı arabanın hendekten geçebilmesi kabil değildir. O vakit, bir sağa bir sola başvurmaya başlıyorsunuz; ta ki daldığınız bu toprak deryası içinden kendinize bir iz bulup çıkasınız! Bin zahmet, bin meşakkatle bu izi bulursunuz. Şimdi, önümüzde bir kağnı arabasının yılankavi çizgileri uzanıyor; arabacı bu çizgiler üstünden “Deha!” diyor. İşte, sabahtan beri bu hâlde, bir serseri arabanın içinde sarsıla sarsıla gidiyorum. Sabahleyin çıktığımız köyden yolu tarif etmişler ve yedi saatte kasabaya varabileceğimizi söylemişlerdi. Hani yol? Ne yedi saati?..
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Türk Dili Ve Edebiyatı 9.Sınıf  1.Dönem 1.Yazılı soru ve cevapları

*

Linki görebilmek için, Oyun için Düşüncelerinizi yazın...

Linkback: https://www.buyuknet.com/turk-dili-ve-edebiyati-9sinif-1donem-1yazili-sorulari-t29239.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
Türk Dili ve Edebiyatı 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
(Ortalama: 5 üzerinden 1.7 - 3 Oy)
3