word 2003 (kısa ve öze bilgileri:..)

Eşref06.05.2010 - 19:34
Microsoft Office Word 2003

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2003
Microsoft Word Office paketi içerisinde yer alan grafik tabanlı bir yazı (Kelime işlemci) programıdır. Word ‘ü büro işlemleri ve benzeri yazışma işlemlerinde en mükemmel şekilde kullanabileceğiniz gibi, profesyonelce bir tez veya kitap yazabilir, dokümanlarınızı ve belgelerinizi büyük bir kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında çok büyük farklar vardır. Çünkü Word birçok işlemi otomatik yapar. Örneğin hazırladığınız belgedeki içindekiler bölümü, sayfa numaraları ve benzeri gibi birçok işlemlerinizi Word’e yaptırabilirsiniz. Yazdığınız yazılara istenilen biçim tanımlarını yapabilirsiniz. Bu biçim tanımlarını veya yazılarının değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Belgelerinizi sayfa sayfa ve paragraflayarak saklayabilirsiniz. Tablolar oluşturabilir, yazılarınızı gazete sütunlarına benzer şekillerde yazabilirsiniz. Belgenizin içerisine herhangi bir Windows nesnesini yerleştirebilirsiniz. Belge içerisine çizim yapabilirsiniz. Word’ün bir takım olanaklarıyla dosyanızın içerisine çizim oluşturabilirsiniz. Kısacası yazı yazarken gerek duyabileceğiniz her türlü işlemi Word ‘ü kullanarak yapabilirsiniz.Word Programı Nasıl Açılır?
Word programını açmak için ;
Başlat / Programlar / Microsoft Office / Microsoft Office Word 2003 ‘ e tıklanır.
Word Programının Elemanları:
1 : Başlık Çubuğudur. Word Programında hangi belgede olduğumuzu gösterir.

2 : Word Programını simge durumunda küçültmeye yarar.

3 : Word ekranını büyültmeye ve küçültmeye yarar.

4 : Word programını kapatmayı sağlar.

5 : Menü Çubuğudur. Word programında yapacağımız işlemlerle ilgili komutların bulunduğu menülerin olduğu kısımdır.

6 : Araç Çubuklarıdır. Menülerde bulan komutların kısayollarının bulunduğu kısımdır.

Word Ekranını Düzenleme : Word ekranının görünümü değiştirmek istediğimizde kullacağımız menü görünüm menüsüdür. Görünüm menüsüne tıkladığımızda bize 5 farklı ekran görüntüleme imkanı verir. İstediğimiz düzeni bu listeden seçeriz. Bu düzenlerin özellikleri şöyledir :

Normal : Bu Görünüm belgenin düz bir kağıt gibi görüntülenmesini sağlar. Belgenin sayfalarının bir çizgiyle ayırarak gösterir. Sayfa kenarlarının, kenar boşluklarını görüntülemez. Sadece yazı alanını görüntüleyen komuttur.
Web Yerleşimi: Bu görünüm kullandığında dosya içerisinde bağlantı varsa bu bağlantılar görüntülenir. Sayfa sütunlara bölünmüş olsa bile tek bir sütun gibi ekranda görünür. Sol tarafta bulunan satırbaşlıları kullanılarak bu başlığın bulunduğu alana geçirmiş olunur.
Ana Hat : Word belgesinin ekran üzerinde gösteriliş biçiminde her bir paragraf için bir gösterge yerleştirilir ve öyle görüntülenmesini sağlar. Ana hat görünümü belge yapısı içerisindeki düzeylerini temsil etmek için belge başlıklarını girintili olarak gösteren görünümdür. Ana hat görünümü belge içinde hareket etmeyi başlıkların göreli önemlerini değiştirmeyi ve başlıkları taşıyarak büyük miktardaki metni yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır.
Sayfa Düzeni : Sayfa düzeni görünümü belgenin yazdırıldığında alacağı görüntüyü gösteren görünümdür. Örneğin, üst bilgiler, Dipnotlar, sütunlar ve çerçeveli nesneler gibi öğeler gerçek konumlarında görünürler. Metni sayfa düzeni görünümü içinde düzenleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, çerçeveli bir nesneyi yeni bir konuma sürükleyebilirsiniz.
Okuma Düzeni : Word programında yapılmış bir belgeyi sayfa sayfa göstererek ve boyutlarını okumaya göre ayarlayan düzendir.
Araç Çubuklarını Görüntüleme ve Kaldırma : Word ekranında görünen bir araç çubuğunu kaldırmak ya da istenilen bir araç çubuğunun görünmesi sağlamak için Görünüm menüsü tıklanır . Açılan listeden Araç Çubukları seçilir . Yanına yeni bir liste açılır. Hangi araç çubuğuyla ilgili işlem yapılacaksa onun üzerine tıklanır.
Ekranın Daha Küçük ya da Daha Büyük Görüntülenmesi : Ekranın üzerine büyüteç tutulmuş gibi ayarlar yapmak istiyorsak Görünüm menüsünden Yakınlaştır ‘a tıklanır. Ekrandaki görüntüyü yüzde kaç büyütmek istiyorsak o seçilir.

Yazı Tipini Değiştirme: Word programında değişik yazı tarzlarında yazı yazılabilir. Bu değişikliği yapmak için birinci yol olarak Biçim Menüsünden Yazı Tipi … kullanılır. Kısayolu ise Biçimlendirme Çubuğundaki yandaki simgeye tıklanır. Açılan listeden istediğimiz bir yazı tipi seçilir.

Yazı Boyutunu Değiştirme: Word programını kullanarak değişik büyüklüklerde yazı yazılabilir. Bunun için birinci yol olarak Biçim Menüsünden Yazı Tipi … kullanılır. Kısayolu ise Biçimlendirme Çubuğundaki yandaki simgeye tıklanır. Açılan listeden istediğimiz bir yazı Boyutu seçilir.

Kalın , İtalik , Altı Çizili Yazma: Word programında kalın yazmak istiyorsak Biçimlendirme Menüsündeki K harfine bir kere tıklanır. Eğik olarak yazmak istiyorsak yazmak istiyorsak Biçimlendirme Menüsündeki T harfine bir kere tıklanır. Altı çizili olarak yazmak istiyorsak yazmak istiyorsak Biçimlendirme Menüsündeki A harfine bir kere tıklanır.

Metnin Rengini Değiştirmek:Metnin rengi değiştirmek istiyorsak Biçimlendirme Menüsündeki yandaki şekildeki üçgene tıklanır. Bir liste açılır. Bu listeden istediğimiz renk seçilir.Word’de Metin Seçmek İçin Birkaç Yöntem :
- Seçilecek metinin ilk karakterine imleç konumlandıktan sonra farenin sol tuş basılı tutmak suretiyle metnin sonuna doğru çekerek,
- Seçilmek istenen satırın en başına fareyi getirip, fare sağa bakan bir ok görünümünü aldığı zaman sol tuşa basılıp tüm satır seçilebilir.
- Shıft+Yön tuşları kullanılarak metin seçilebilir.
- Shıft+Page Up/Page Down tuşları kullanılarak metin sayfa sayfa seçilir.
- Düzen menüsüne girilerek Tümünü Seç komutunu veya Ctrl+B tuşlarını kullanarak metnin tümünü seçebiliriz.
Seçilen kısım siyah bir çerçeve içine alınacaktır. Bir metin seçildikten sonra üzerinde değişiklik yapılabilir. Seçimi kaldırmak için yön tuşlarına basabilir veya farenin sol tuşuyla herhangi bir yere tıklanabilir
1 2 3 4 Hizalama : Word programında hizalama ile ilgili ayarlar yapılacağı zaman yandaki şekil kullanılır. Eğer kağıdın sol tarafına hizalama yapmak istiyorsak 1 numaralı simgeye tıklanır. Eğer kağıdın sağ tarafına göre hizalama yapılmak isteniyorsa 3 numaralı simgeye tıklanır. Eğer kağıda ortalı bir şekilde yazmak istiyorsak 2 numaralı simgeye tıklanır. Eğer kağıdın iki tarafına göre de hizalama yapılmak isteniyorsa 4 numaralı simgeye tıklanır.

Satır Aralığını Ayarlama :Satırlara arasında ne kadar boşluk kalacağını ayarlamak için yandaki şekildeki üçgen işaretine tıklanır. Açılan listeden ne kadar boşluk bırakılacaksa o seçilir.

Listeli Şekilde Yazma: Listeli şeklinde yazı yazılacağı zaman Biçim Menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma seçilir. Açılan pencereden listeleme yaparken ne kullanmak istiyorsak o seçilir. Kısayol olarak da yandaki şekil kullanılır.

Yapılan İşlemi Geri Alma : Word ‘te yaptığımız son işlemleri geri almak için ; Düzen menüsüne tıklanır. Açılan listeden Geri Al ‘ tıklanır.Bu işlemi yandaki simgeye tıklayarak da yapabilirsiniz.

Word Programında Yapılan Bir Belgeyi Kayıt Etme : Bir belgeyi kayıt etmek için Dosya Menüsü kullanılır. Açılan listede kayıt ile ilgili iki seçenek vardır:

Kaydet : Üzerinde çalışılan belgenin daha sonraki çalışmalara hazırlanması ve bırakılması için belgenin son haliyle saklanmasını sağlar. Eğer bu belge ilk defa olmak üzere Kaydet komutuyla saklanmaya çalışılıyorsa Farklı Kaydet diyalogu kutusuyla karşılaşılacaktır.
Farklı Kaydet : Üzerinde çalışılan bir belgeyi ilk defa veya başka bir isimle saklamak amacıyla kullanılan komuttur. Karşımıza çıkan diyalog kutusunda öncelikle klasör olarak bu dosyayı nereye saklayacağımızı “Kaydetme Yeri” seçme listesinde belirlememiz gerekecektir. Ayrıca “Dosya Adı” yazı kutusuna da bu dosya için düşünülen en fazla 255 karakterden oluşan ismi vermemiz gerekmektedir. Sonra “Kaydet” komutu düğmesi ile saklama işlemi gerçekleştirilecektir. Karşımıza çıkan diyalog kutusunu gerek görünümü, gerekse kullanımı “Aç” diyalog kutusundaki öğelerle aynıdır.
Word ’te Belge Aç:Word programında belge açmak için Dosya Menüsü kullanılır.Açılan listede kayıt ile ilgili iki seçenek vardır :
Yeni: Yeni ve boş bir sayfa oluşturur.
Aç: Daha önceden üzerinde çalışılmış ve saklanmış bir belgenin açılıp ekran üzerine getirilmesini sağlar.

Kopyalama İşlemleri : Word programında kopyalama işlemleri şu şekilde yapabiliriz:

- Kopyala –Yapıştır : Kopyalamak istediğimiz metin seçilir.Seçilen metnin üzerindeyken farenin sağ tuşuyla tıklanır . Açılan menüden Kopyala ‘ya tıklanır . Belge içinde kopyalamak istediğimiz yere imleç getirilir.Farenin sağ tuşuna tıklanır . Açılan menüden Yapıştır ‘a tıklanır . Bu komutu kullandığımızda kopyalamak istediğimiz metin eski yerinde de kalır kopyalanan yerde de olur .- Kes – Yapıştır : Kopyalamak istediğimiz metin seçilir.Seçilen metnin üzerindeyken farenin sağ tuşuyla tıklanır . Açılan menüden Kes ‘e tıklanır . Belge içinde kopyalamak istediğimiz yere imleç getirilir.Farenin sağ tuşuna tıklanır . Açılan menüden Yapıştır ‘a tıklanır . Bu komutu kullandığımızda kopyalamak istediğimiz metin eski yerinden silinir , kopyalanan yerde de olur .- Ctrl + C ( Kopyala ) - Ctrl + V ( Yapıştır ) : Kopyalamak istediğimiz metin seçilir.Seçilen metnin üzerindeyken farenin sağ tuşuyla tıklanır . Açılan menüden Ctrl+C ‘ye tıklanır . Belge içinde kopyalamak istediğimiz yere imleç getirilir.Farenin sağ tuşuna tıklanır . Açılan menüden Ctrl+V ‘ye tıklanır . Bu komutu kullandığımızda kopyalamak istediğimiz metin eski yerinde de kalır kopyalanan yerde de olur .

- Ctrl + X ( Kes ) - Ctrl + V ( Yapıştır ) : Kopyalamak istediğimiz metin seçilir.Seçilen metnin üzerindeyken farenin sağ tuşuyla tıklanır . Açılan menüden Ctrl+X‘e tıklanır . Belge içinde kopyalamak istediğimiz yere imleç getirilir.Farenin sağ tuşuna tıklanır . Açılan menüden Yapıştır ‘a tıklanır . Bu komutu kullandığımızda kopyalamak istediğimiz metin eski yerinden silinir , kopyalanan yerde de olur .

NOT: Kopyalama işlemlerini yaparken Düzen Menüsündeki Kopyala, Yapıştır, Kes komutlarını da ya da Biçimlendirme Menüsündeki yandaki şekillerde kullanılır.

Belgeye Resim Ekleme : Word belgesine resim eklemek için Ekle Menüsünden Resim seçilir. Açılan listede bize iki seçenek sunar. Bunlar ;

Küçük Resim: Word programı ile birlikle yüklenen clipartlar’dan birini belgeye eklemek için bu komut çalıştırılır. Küçük resim komutu çalıştırıldığında açılan diyalog kutusundan bir resim seçilir. Resmi belgeye eklemek için resme iki kez tıklamak veya ınsert komutunu çalıştırmak yeterlidir.
Dosyada : Clipart programında yer almayan bir resmi belgeye eklemek için bu komut çalıştırılır. Karşımıza çıkan diyalog kutusundan resmin bulunduğu sürücü ve klasör seçilir ve resim belgeye eklenir.

Wordart Ekle : Word belgesine süslü yazılar eklemek istediğimizde kullanılacak özelliktir. Eklemek için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Resim seçilir. İkinci bir liste açılır oradan Wordart seçilir. Ekrana bir pencere açılır. Bu penceren eklemek istediğimiz wordart biçimi seçilir.

Otomatik Şekil Eklemek: Word belgesine geometrik şekiller eklemek istediğimizde kullanılacak özelliktir. Eklemek için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Resim seçilir. İkinci bir liste açılır oradan Otomatik Şekil seçilir. Ekrana bir pencere açılır. Bu penceren eklemek istediğimiz Otomatik Şekil biçimi seçilir.Sayfanın üzerine gelinir. Farenin sol tuşuna basılı tutularak şekil seçilir.

Kuruluş Şeması Eklemek: Basamaklı bir şema çizmek istediğimizde kullanabileceğimiz bir özelliktir. Eklemek için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Resim seçilir. İkinci bir liste açılır oradan Kuruluş Şeması seçilir.

Diyagram Ekleme: Bir konu hakkında şema ekleyeceğimiz zaman kullanabileceğimiz bir özelliktir. Eklemek için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Diyagram ‘a tıklanır. Eklemek istediğimiz şemanın şekli seçilir.

Sayfayı Düzenleme:Sayfa kenarlarında ne kadar boşluk bırakacağımızı ya da sayfayı yatay ya da dikey kullanmayı ayarlayabiliriz. Bu ayarları yapmak için Dosya menüsüne tıklanır. Açılan listeden Sayfa Yapısı ‘na tıklanır. Yandaki pencere açılır. Kenar Boşlukları kısmında sayfanın kenarlarında ne kadar boşluk bırakılacağı ayarlanır. Yönlendirme kısmından da sayfayı dikey ya da yatay duruma getirmeyi yapabiliriz.Sayfa Numarası Ekleme :Belgeye sayfa numarası eklemek için Ekle Menüsüne tıklanır. Açılan listeden Sayfa Numaraları…. seçilir. Yandaki pencere açılır. Bu pencerede Konum kısmından sayfa numarasının sayfanın altında ya da üstünde görüneceği, Hizalama kısmından ise sayfanın sağında, solunda ya da ortasında görüneceği ayarlanır.

Tarih ve Saat Ekleme: Belgeye tarih ve saat eklemek istediğimizde Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Tarih ve Saat seçilir. Bir pencere açılır. Bu pencereden tarih ve saat biçimi seçilir.Bu özellikle tarih ve saat eklendiğinde tarih ve saat otomatik olarak güncellenir.

Üst ve Alt Bilgi Ekleme: Her sayfanın başında ve sonunda tekrarlanması istenen ifadeler ya da resimler eklemek için Görünüm menüsüne tıklanır. Açılan listeden Üstbilgi ve Altbilgi seçilir.

Dipnot Ekleme: Belgede konu akışını bozmamak için yapılan ek açıklamalara dipnot denir. Dipnot sayesinde belgeye eklenen notlar bir numaraya veya özel bir işaret bırakılarak sayfanın altına veya belgenin sonunda açıklanır. Dipnot eklemek için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Başvuru arkasından Dipnot seçilir. Açılan pencerenin Konum kısmında dipnotun nerede gösterileceği, Biçim kısmında ise nasıl gösterileceği ayarlanır.
Üst ve Alt Simge Yazma: 102 , F1 gibi ifadeler yazmak için Biçim menüsüne tıklanır. Açılan listeden Yazı Tipi seçilir. Açılan pencerenin Efektler kısmından üst simge olarak yazmak istiyorsak üst simge özelliği , alt simge yazmak istiyorsak alt simge özelliği seçilir.

Simge Ekleme: Klavye üzerinde olmayan işaretleri belgeye eklemek için; Ekle Menüsüne tıklanır. Açılan listeden Simge ‘ye tıklanır. Açılan pencereden eklemek istediğimiz işarete bir kere tıklanır.

Sayfaya Kenarlık Ekleme: Bir sayfanın kenarına ya da yazdığımız bir satırın çevresine çerçeve eklemek istiyorsak; Biçim menüsüne tıklanır. Açılan listeden Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçilir.

Büyük/Küçük Harf Değiştirme: Yazdığınız bir kelimenin harflerini silmeden büyükken küçük ya da ilk harfi büyük diğerlerini küçük yapmak istiyorsak; ilk olarak harflerinde değişiklik yapacağımız metin seçilir. Biçim Menüsüne tıklanır. Açılan listeden Büyük/Küçük Harf Değiştire tıklanır. Açılan pencereden yapmak istediğimiz değişiklik seçilir.

Parçada Geçen Kelimeyi Bulmak: Belge içinde geçen bir kelimeyi bulmak için Düzen menüsüne tıklanır. Açılan listeden Bul seçilir. Açılan pencerede Aranan yazan kısma aradığımız kelime yazılır ve Sonrakini Bul ‘a tıklanır.

Belgedeki Bir Kelimeyi Değiştirmek: Belge içinde geçen bir kelimenin yerine başka bir kelimeyi otomatik olarak yazmak için ;Düzen Menüsüne tıklanır. Açılan listeden Değiştir seçilir. Açılan pencerede Aranan ‘ın karşısına belgede geçen kelime yazılır. Yeni Değerin karşısına yazılmak istenen kelime yazılır. Değiştir ‘e tıklanırsa belge içinde değişikler için teker teker onay istenir. Tümünü Değiştire tıklanırsa bütün değişikler her bir kere yapılır.

İlk Harfi Büyütmek: Paragrafın ilk harfini büyük yazmak için ; Biçim menüsüne tıklanır. Açılan listeden Başlangıcı Büyüt seçilir. Açılan pencereden ilk harfin nasıl görünmesini istiyorsak o seçilir.

Sayfayı Sütunlara Bölmek: Bir sayfayı 2 ve daha fazla bölüme ayırmak için ; ilk olarak bölmek istediğimiz kısım seçilir. Biçim menüsüne tıklanır. Açılan listeden Sütunlar seçilir. Açılan pencereden kaç sütuna ayırmak istiyorsak onu belirleriz.

Tablo Çizmek: Belgeye kendimizin çizdiği bir tablo eklemek istersek; Tablo menüsüne tıklanır. Açılan listeden Tablo Çiz seçilir. Sayfanın üzerine fare işaretçisini getirdiğimizde bir kalem işareti çıkar. Farenin sol tuşunu basılı tutarak istediğimiz tabloyu çizebiliriz. Otomatik olarak tablo çizmek istersek ; Tablo menüsüne tıklanır. Açılan listeden Ekle / Tablo seçilir. Açılan pencereden kaç sütun , kaç satırlı tablo çizilecekse o ayarlanır.- Satır ve Sütun Ekleme: Daha önceden çizilmiş olan bir tabloya satır ya da sütun eklemek için Tablo menüsüne tıklanır. Açılan listeden Ekle ‘ye tıklanır. Bir liste daha açılır ve eklemek istediğimiz listeden seçilir. - Satır , Sütun ve Tablo Silme: Daha önceden çizilmiş bir tabloyu, satırı ya da sütunu silmek için ; ilk olarak silmek istediğimiz nesnenin içine imleç getirilir. Tablo menüsüne tıklanır. Açılan listeden Sil seçilir ve açılan ikinci listeden de silmek istenilen nesne seçilir. - Hücre Bölme / Birleştirme: Daha önceden çizilmiş hücreyi istediğimiz sayıda satır ve sütuna bölmek için ; ilk olarak imleci bölmek istediğimiz hücrenin içine getiririz. Tablo menüsünden Hücre Böl ‘e tıklanır.Açılan pencereden hücreyi ne kadar satır ve sütuna böleceğimiz ayarlanır. Daha önceden satır ve sütunlara bölünmüş bir hücreyi tek hücre haline getirmek için; birleştirmek istediğimiz hücreler seçilir. Tablo menüsünden Hücre Birleştir ‘ e tıklanır. - Dönüştürme: Yazmış olduğumuz bir yazıyı tablo haline getirmek için ; tablo haline getirilmek isteden metin seçilir. Tablo menüsünden Dönüştür seçilir. Açılan listeden Metni Tabloya seçilir. Açılan pencereden satır ve sütun sayısı belirlenir. Daha önceden çizilmiş bir tabloyu metin haline getirmek için; tablo seçilir. Tablo menüsünden Dönüştür seçilir. Açılan listeden Tabloyu Metne seçilir. Açılan pencereden neye göre metne dönüştüreceği belirlenir. - Sıralama: Tablo içindeki verileri alfabetik sıralamak için ; imleç tablonun içindeyken Tablo menüsüne tıklanır. Açılan listeden Sırala seçilir. Açılan pencereden sıralamanın A-Z ‘ye ya da Z-A ‘ya yapılacağı seçilir. - Metin Yönünü Ayarlama: Tablo içinde yazıyı yatay ya da dikey şekilde yazmak için ; hücrenin içindeyken farenin sağ tuşuna tıklanır. Açılan listeden Metin Yönü ‘ne tıklanır. Açılan pencereden metnin yönü seçilir. Otomatik Metin Ekleme: Çok sık kullanılan metinleri bilgisayarın hafızasına alarak kullanabiliriz. Bunun için; Ekle menüsünden Otomatik Metin ‘e tıklanır. Açılan listeden Eklemek istediğimiz metin seçilir.

Otomatik Stilleri Kullanma: Çok sık olarak kullandığımız yazı boyutu , yazı tipi gibi özelliklerden oluşan Stilleri bilgisayarın hafızasına alabilir ve otomatik olarak kullanabiliriz. Bunun için Biçim menüsünden Stiller ve Biçimlendirme ‘ye tıklanır. Ekranın sağ tarafında bir bölüm açılır. Bu bölümden istediğimiz stil seçilir.

Metin Kutusu: Yazdığımız bir yazıyı daha rahat istediğimiz bir yere taşımak için metin kutusu özelliği kullanılır. Bu özelliği kullanmak için Ekle menüsüne tıklanır. Açılan listeden Metin Kutusu seçilir. Farenin imlecini sayfa üzerine getirdiğimizde + işareti çıkar. Farenin sol tuşuna basarak istediğimiz büyüklükte metin kutusu çizilir.

Baskı Önizleme: Hazırladığımız belgenin yazıcıdan çıktısını almadan önce nasıl göründüğünü görmek için bu özellik kullanılır. Bu özelliği kullanmak için Dosya menüsüne tıklanır. Açılan listeden Baskı Önizleme ‘ye tıklanır. Bu işlemi yapmak için yandaki simgeyi de kullanabiliriz.

Yazdırma: Yazdığımız bir belgeyi kâğıda aktarmak istersek Dosya menüsünden Yazdır ‘ a tıklanır. Yandaki pencere açılır.Bu pencere ;

- Yazıcı: Bu bölümdeki listeden şu anda bilgisayara bağlı olan yazıcı seçilir. - Sayfa Aralığı: Bu kısımda ;· Tümü: Bu özellik seçildiğinde belge kaç sayfadan oluşuyorsa hepsi yazdırılır. · Geçerli Sayfa: Belge içinde sadece imlecin bulunduğu sayfayı yazdırmak istersek bu özellik seçilir.· Sayfa: Belge içinde belli sayfaları yazdırmak istiyorsak bu özellik seçilir. · Seçim: Belge sadece seçili olan kısmı yazdırmak için bu özellik kullanılır. - Kopya Sayısı: Yazdırılacak belgeden kaç tane çıktı alınacağı ayarlanır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/word-2003-kisa-ve-oze-bilgileri-t22110.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
word 2003 (kısa ve öze bilgileri:..)
word 2003 (kısa ve öze bilgileri:..)
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2