Yeniçağda Avrupadaki Yeni Buluşlar ve Sonuçları

Eşref28.08.2014 - 11:27
16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da birçok yenilik yapıldı. Yeni buluşlar ortaya konuldu. Avrupa’da ilerlemeyi sağlayan bu buluşlar daha önce başka milletler tarafından biliniyordu. Avrupalılar bu buluşları Haçlı Seferleri sırasında öğrenip geliştirdiler. Bunların en önemlileri barutun ateşli silahlarda kullanılması, matbaanın icadı, pusulanın denizcilik alanında kullanılmasıdır.

Barut ve Top:

o   Barut, Orta Çağ’da Çinliler tarafından biliniyordu.
o   Daha sonra Müslüman Araplar tarafından kullanıldı. Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenilerek Batı’ya aktarıldı.
o   Barut, 14. yüzyıldan itibaren geliştirilerek ateşli silahlarda kullanılmaya başlandı.
o   Barutun ateşli silahlarda ve topla birlikte kullanılmasıyla etrafı güçlü surlarla çevrili olan kaleler ve şatolar yıkıldı.
o   Krallar savaşlarda topu kullanarak derebeylerin şatolarını yıktılar. Böylece Orta Çağ’ın yönetim biçimi olan “derebeylik (feodalite)” sona ererek yerine güçlü krallıklar kuruldu.

Kâğıt ve Matbaa

o   Orta Çağ başlarında Çinliler ipekten, Türkler pamuktan kâğıt yapmayı biliyorlardı. Kâğıt Türkler vasıtasıyla İslam dünyasında yayılmıştı.
o   Avrupa’da ipek ve pamuk üretilmediği için kâğıt pahalıya mal oluyordu.
o   Haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan kâğıt yapmayı öğrenen Avrupalılar, ipek ve pamuk yerine selülozdan kâğıt yapmayı başardılar. Böylece kâğıt ucuzladı ve bollaştı.
o   Matbaanın ilkel şeklini Çinliler ve Uygur Türkleri bulmuştu. 15. yüzyılda Jan Gutenberg isimli bir Alman bilgin modern matbaayı buldu (1450).

Matbaanın Geliştirilmesi ve Kağıdın Ucuza Mal Edilmesi ile;

•   Avrupa’da bol miktarda kitap basıldı.
•   Okuma-yazma oranı yükseldi.
•   Avrupa’da düşünce, bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmeler hızlandı.
•   Duygu ve düşüncelerdeki gelişmeler sonucu Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıktı.

Pusula

o   Pusulayı ilk kez Çinliler buldular. Onlardan Müslümanlara geçti.
o   Avrupalılar, pusulayı Haçlı Seferleri sırasında Türk ve Müslümanlardan öğrendiler.
o   Pusulanın bulunması ile Avrupalı gemiciler büyük denizlere ve okyanuslara açıldılar. Bu da Coğrafi Keşiflerin yapılmasında etkili oldu.
o   Dünyanın bilinmeyen yerlerine gidildi, yeni ülkeler ve kıtalar keşfedildi.
o   Dünya haritası yeniden çizildi

Linkback: https://www.buyuknet.com/yenicagda-avrupadaki-yeni-buluslar-ve-sonuclari-t43433.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Yeniçağda Avrupadaki Yeni Buluşlar ve Sonuçları
Yeniçağda Avrupadaki Yeni Buluşlar ve Sonuçları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2