Akademik Ünvanlar Sıralaması

tarantula90125.07.2019 - 13:50
Akademik unvan, kişinin eğitim görerek ve belli sınavları başarıyla geçerek bir bilimsel tezi başarıyla savunarak o konudaki bilgi ve becerilerini ispatladıktan sonra taşımaya hak kazandığı, genellikle kısa hali adının önüne (bazı dillerde sonuna) eklenen bir ek isim ya da sıfattır. Örneğin "Dr." doktora eğitimi bitirmiş, doktor unvanı sahibi olmuş kişilerin adının önüne koyulur.

Akademik unvanlar


Öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim üyesi


 • Araştırma profesörü
 • Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
 • Doktor öğretim üyesi: Doktorasını bitirmiş ve üniversite de bu isimle kadro almış kişilere denir ve öğretim üyesi olarak geçer.
 • Ordinaryüs: Ordinaryüs, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile lağvedilen akademik unvan. Ordinaryüs payesi en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi.
 • Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
 • Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.


Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim – öğretim planlamacılarıdır.

Öğretim yardımcısı


 • Araştırma görevlisi: Araştırma görevlisi, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısı. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tarihten bir yıl sonra asil kadroya geçerler.
 • Çevirmen: öğretim görevlileri, araştırma görevlileri (üniversite asistanları), okutmanlara, çevirmenlere (tercüman) ve uzmanlara verilen isim.
 • Okutman: Eğitim – öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
 • Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
 • Öğretim planlamacısı
 • Uzman

Akademik Unvanlar Sıralaması

1   - Uz. Uzman


2   - Öğr. Pl. Öğretim Planlamacısı
3   - Çev. Çevirmen
4   - Okt. Okutman
5   - Öğr. Gör. Öğretim Görevlisi
6   - Öğr. Ü. Öğretim Üyesi
7   - Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
8   - Arş. Gör. Dr. Araştırma Görevlisi Doktor
9   - Yrd. Doç. Yardımcı Doçent
10 - Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçent Doktor
11 - Doç. Doçent
12 - Doç. Dr. Doçent Doktor
13 - Prof. Profesör
14 - Prof. Dr. Profesör Doktor
15 - Ord. Prof. Dr. Ordinaryüs

Linkback: https://www.buyuknet.com/akademik-unvanlar-siralamasi-t47277.0.html

Etiket:
yeni akademik ünvanlar  akademik ünvanlar sıralaması  doktora bitince ünvan ne olur  akademik ünvanlar listesi  akademik unvan  üniversitede kıdem sıralaması 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Akademik Ünvanlar Sıralaması
Akademik Ünvanlar Sıralaması
(Ortalama: 5 üzerinden 2.8 - 44 Oy)
44