Doktor kademe sıralaması

Buyuknet07.11.2015 - 05:02 |
Doktor unvanları, uzmanlıklarına göre belirlenir. Toplamda 7 doktor kademesi vardır. 7 Yıllık Tıp fakültesinden mezun olan bir doktor mesleğine pratisyen hekim olarak başlar. Uzman doktor olabilmesi için ise TUS sınavını kazanması gerekir. Doktor rütbeleri ve görevleri nelerdir?

Doktor kademe sıralaması

 1- Pratisyen Doktor

 2- Uzman Doktor

 3- Operatör Doktor

 4- Yardımcı doçent

 5- Doçent

 6- Profesör

 7- Ordinaryüs

Doktor Rütbeleri ve Görevleri

1- Pratisyen doktor:

birinci basamak doktorlarıdır. Hastaları muayene etmek, reçete ve rapor yazmak. Çalışma alanları ise sağlık ocakları, acil servisleri, toplum sağlığı merkezleri ve ambulansta çalışabilirler.

2- Uzman Doktor:

Tıp fakültesi mezunu olup, TUS sınavında başarılı olması kaydıyla, seçtiği bölüme göre 4-6 yıllık doktora eğitimini tamamladıktan sonra uzman doktor olunur. Bireylerin hastalıklarını tespit ve tedavi etme sorumlulukları vardır. Devlet hastanesi ve özel hastanelerde çalışır.

3- Operatör Doktor:

Cerrahi tıp bilimleri uzmanına denir. Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olması kaydıyla, ilgili bölüme göre eğitimini tamamladıktan sonra cerrah olunur. "Op. Dr." kısaltması ile anılır.

4- Yardımcı doçent:

Üniversitelerde öğretim üyesi kadrosunda görev yapan akademisyenlere verilen bir unvandır. Akademik çalışmalar ve tıp alanında araştırmalar yapar.

5- Doçent:

Üniversitelerde eğitim veren öğretim üyesidir.

6- Profesör:

üniversitelerde ve yüksekokullarda ders veren en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır. Profesör Doktor tez, ders ve saha çalışmaları yürütürler, yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimlerinde gerekli eğitim materyallerini hazırlamak ve dersleri öğretme sürecinde yer alır.

7- Ordinaryüs:

Ordinaryüs, üniversitelerde en az 5 yıl boyunca profesörlük yapmak, uzmanı olduğu alanda akademik makaleler yayınlamış ve bilimsel çalışmalarıyla kendini kanıtlamış öğretim üyelerine verilir.

Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları

Linkback: https://www.buyuknet.com/doktor-kademe-siralamasi-t45353.0.html

Buyuknet07.12.2017 - 01:10 |

Türkiye'de Tıp fakültesi meslek unvanları


Stajyer: Tıp fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine denir.

İntern: Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine denir. İntern kelimesi 'stajyer' anlamında olmasına rağmen, farklı bir ifade gibi kullanılmaktadır.

Pratisyen hekim: Birinci basamak doktorlarıdır. Pratisyen hekim olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekir. "Dr." kısaltması ile anılır.

Aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, aile sağlığı merkezinde çalışan pratisyen hekimdir.

Uzman aile hekimi: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olduktan sonra alınan 3 yıllık uzmanlık eğitimi ile olunur.

Uzman doktor: Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olması kaydıyla, seçtiği bölüme göre 4-6 yıllık doktora eğitimini tamamladıktan sonra uzman doktor olunur. "Uzm. Dr." kısaltması ile anılır.

Operatör doktor(Cerrah): Cerrahi tıp bilimleri uzmanına denir. Tıp fakültesi mezunu olup, TUS'ta başarılı olması kaydıyla, ilgili bölüme göre eğitimini tamamladıktan (uzmanlığın üzerine) sonra cerrah olunur. "Op. Dr." kısaltması ile anılır.

Psikiyatr:Tıp fakültesi mezunu olup, TUS sınavında başarılı olmak kaydıyla, "Psikiyatri" bölümü seçilerek 4yıl eğitim sonunda psikiyatr olunur. "Psikiyatr Dr." kısaltması ile anılır.

Profesör operatör doktor: "Prof. Op. Dr." kısaltması ile anılır.

Etiket:
doktor kademeleri  doktor ünvanları  doktor rütbeleri  doktor rütbe sıralaması  doktor kademe sıralaması  doktor meslek unvanları 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Doktor kademe sıralaması
Doktor kademe sıralaması
(Ortalama: 5 üzerinden 3.3 - 1471 Oy)
1471