Atatürkün Söylediği Sözler

Buyuknet19.10.2010 - 21:15
BİRLİK - BERABERLİK

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.
Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.
Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa o cereyan felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.
Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

CUMHURİYET

Cumhuriyet düşüncesi hür anlayışı hür vicdanı hür nesiller . ister.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu devam ettirecek sizlersiniz.
Cumhuriyet düşüncede bilgide sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Cumhuriyet demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan onlardan esirlik soysuzluk dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.


Cumhuriyet fazilettir.

ÇALIŞMAK

Kendiniz için değil bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.
Türk öğün çalış güven.

DEĞİŞİM

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan yılmadan ilerlemektir.
Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır.
İnkılap Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.
Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

DİL

Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
Türk dili dillerin en zenginlerindendir.

EĞİTİM

Okul sayesinde okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti Türk sanatı Türk ekonomisi Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

EKONOMİ

Ekonomisi zayıf bir ulus yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. �
Ekonomik kalkınma Türkiye'nin hür bağımsız daima daha kuvvetli daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.
Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

FİKİR
Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler şiddetle top ve tüfekle öldürülemez.

GENÇLİK
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.
Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüze durmadan yorulmadan yürüyecektir.

KADIN
Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka en önemli en hayırlı en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarıdır.
Ey kahraman Türk kadını Sen yerde sürüklenmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Dünyada her şey kadının eseridir.
Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.
Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.
Milletin kaynağı toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

KÜLTÜR VE MEDENİYET
Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.
Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin- o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.
Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.
Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.
Kültür okumak anlamak görebilmek görebildiğinden anlam çıkarmak ders almak düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

MEDENİYET
Medeniyet öyle bir ışıktır ki ona kayıtsız olanları yakar mahveder.
Medeni olmayan milletler medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.


AHLAK

Tehdide dayanan ahlak bir erdemlilik olmadığından başka güvenilmeye de layık değildir.
Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.
Bir milletin ahlak değeri o milletin yükselmesini sağlar.
Bir millet zenginliğiyle değil ahlak değeriyle ölçülür.
Saygısızlığın saldırının küçüğü büyüğü yoktur.
Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.
Medeniyetin esası ilerlemesi ve kuvvetin temeli aile hayatın-dadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.
Bir millette özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

BAĞIMSIZLIK

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.
Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar yanar mahvolur.
İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.
Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn huzur ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.
Türkiye'nin güvenini amaç edinen hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu her zaman bizim ilkemiz olacaktır.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.
Tam bağımsızlık denildiği zaman doğal siyasal mali adli askeri kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.
Bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.
Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.
Ben yaşayabilmek için kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.
Ya istiklal ya ölüm.

BİLİM

Bilim gerçeği bilmektir.
Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.


Linkback: https://www.buyuknet.com/ataturkun-soyledigi-sozler-t31619.0.html

Etiket:
Atatürkün Söylediği Sözler 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Atatürkün Söylediği Sözler
Atatürkün Söylediği Sözler
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2