Azerice Menali sozler

Buyuknet04.05.2013 - 04:15 |

Menali sozler


1. Həyatda ən dəhşətli şey diri ikən ölməkdir.(M.Anderson-Nökse)
2. Həyat hərəkət deməkdir, su da axmayanda iylənir.(Aristotel)
3. Heyat beşiklə məzar arasında sın... müddətidir.( O.Balzak)
4. Ölmək dəhşət deyil, dəhşət yaşam...dır.(A.Barbüs)
5. Mən həyatın mənasını yorulmadan işləməkdə və çətinliklərlə döyüşməkdə görürəm. (A.Bek)
6. Hər gün insan üçün yeni bir həyatdır.(R.Beyker)
7. Bir gün ürəyincə yaşam... yüz il sürünə sürünə yaşam...dan yaxşıdır.(Ş.Bodler)
8. Həyat yuxuda da öz sonuna doğru gedir. (A.Bule)
9. Dünya hamıya çatac... qədər böyükdür. Başqasının yerini tutmağa çalışm...dansa, öz yerin h...qında fikirləş.(Ç.Çaplin)
10. Əhəmiyyətsiz saydığımız ən adi hadisələr bəzən həyatımızı cəhənnəmə döndərə bilər.(A.Dante)
11. Başqalarının həyatından dərs almağı bacaran insan xoşbəxtdir. (T.Fontane)
12. Dünyada üç fəlakət var: yanğın, qadın, dəniz.(Ezop)
13. Bu gözəl həyat təkcə bizim deyil.Bu həqiqəti anlayıb başqalarına ziyan vermədən yaşamağı öyrənməliyik. (Z.Freyd)
14. Dünyada xeyir iş görməyən insan əbəs yerə yaşayır.(C.Fuller)
15. Bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər,
Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər.(M.Gəncəvi)
16. Ömrün müddəti deyil, bu ömrü necə yaşadığın əhəmiyyətlidir. (H.Holley)
17. Faydasız həyat- vaxtsız ölümə bərabərdir.(İ.Höte)
18. Namusla yaşam... üçün insan öz səhvlərini görüb düzəltməlidir.(V.İrvinq)
19. Dünyaya ağlaya-ağlaya gəlirik deyə ömür boyu ağlamayacağıq ki! (A.Kapus)
20. Özümüz istəməsək, heç kəs həyatımıza təsir edə bilməz.(D.Karnegi)
21. Həyatdan zövq alm... üçün qarşıda bir məqsəd olmalıdır.(Ç.Kolton)
22. Həyat əvvəldən axıradək öyrənməkdir.(J.Labrüer)
23. İnsanın həyatinda cəmi üç böyük hadisə var: doğulm..., yaşam... və ölmək.
O necə doğulduğunu hiss etmir,insan kimi yaşamağı unudur və əzablar içində ölür. (J.Labrüer)
24. Yalnız yaşam... deyil, yaşatm... da vacibdir.(Menandr)
25. Elə yaşamalısan ki, öləndən sonra da ölməyəsən- həyatın məqsədi məhz budur.(C.Məmmədquluzadə)
26. Nəfsinin hakimi olan dünyanın ağası olar.(Naməlum)
27. Əsl qəhrəmanlıq həyatda mübarizə aparıb qalib gəlməkdir.(Napoleon)
28. Həyat şərtləri çətindir, anc... bu barədə çox düşünsən, bədbinləşə bilərsən.(F.Nitsşe)
29. Həyatda vaxt öldürmək özünü öldürmək deməkdir. (C.Pekk)
30. Mən əminəm ki, biz həyata əylənmək üçün deyil, öyrənmək üçün gəlmişik.(C.Robertson)
31. Həyat nə tamaşa, nə də bayramdır. Həyat çətin bir imtahandır.(C.Santayana)
32. İnsanı həyata bağlayan onun gözəl cəhətləridir. (Sokrat)
33. Müdrik insan ölüm h...qında deyil, həyat h...qında düşünməlidir.(B.Spinoza)
34. Həyat avtomobil idarə etmək kimi bir şeydir-nə qədər diqqətli və təcrübəli olsan da, qəzaya uğram... ehtimalı həmişə var. (A.L.Stal)
35. Görmək və hiss etmək mövcud olm..., düçünmək isə yaşam... deməkdir.(U.Şekspir)
36. Dünyada dörd cür insan var: aşiqlər, özünə vurğunlar, xəyalpərəstlər və dəlilər.(İ.Ten)
37. Şərəfli ölüm şərəfsiz həyatdan yaxşıdır.(Q.Təbrizi)
38. Həyatın ən gözəl cəhəti insanın özünü tanımasıdır. Anc... bunun nəticəsində bədbəxt olm... da mümkündür.(L.Tolstoy)
39. Kişilər həyatı çox tez, qadınlar isə çox gec dərk edirlər.(O.Uayld)
40. Başqalarının halına yana bilən insan yaşamağa layiqdir.(Van Qoq)
41. Həyatın iki faciəsi var: biri arzumuza çata bilməmək, digəri isə istədiyimizi əldə etməkdir. (C.Vatson)
42. Maddi və mənəvi problemləri özünə dərd eləməyən insanın həyatı xoş keçər. (F.Volter)
43. İnsan həyatının bir dövründə aldanır, o biri dövründə aldadır. Başqa sözlə desək, dünyaya quzu kimi gəlir, tülkü kimi gedir. (F.Volter)
44. Böyük işlər görmək üçün elə yaşamalısan ki, sanki heç vaxt ölməyəcəksən.(L.Vovenarq)
45. Bu qısa ömrü əbədi həyatmış kimi yaşam... lazımdır.(H.Toro)


Linkback: https://www.buyuknet.com/azerice-menali-sozler-t40783.0.html

Etiket:
Menali sozler  manalı sözler  güzel menalı sözler  en güzel manalı sözler  azerice manali sözler 
 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Azerice Menali sozler
Azerice Menali sozler
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2
Azerice Menali sozler

Azerice Menali sozler »Menali sozler 1. Həyatda ən dəhşətli şey diri ikən ölməkdir.(M.Anderson-Nökse) 2. Həyat hərəkət deməkdir, su da axmayanda