Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi Özet

KRaL28.12.2010 - 03:30
Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi Özet
Kitabın Adı : İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
Yazarı : Charles DİCKENS
Sayfa Adedi : 380
Basıldığı Yer/Yıl : ALTIN YAYINEVİ /1980


1.KİTABIN KONUSU:
Hayattaki büyün zorluklara rağmen kendi onurları ve düşünceleri için mücadele edenlerin hikayesi.

2.KİTABIN ÖZETİ:
1775 yılının Kasım ayının dondurucu bir gecesinde eski ve saygı duyulan Tellson bankasının temsilcisi Mr.Jervis Lorry bir posta arabasıyla Dover şehrine gider.Orada son günler Londradan geri dönmesi için ülkesine çağrılan Lucie Manette adında güzel bir Fransız ile buluşacaktır. Birlikte Parise giderler. Manette nin babası Dr.ManetteDefargelerin meyhanesinin üstündeki küçük bir tavan arasında gizlenmektedir. Dr.Manette Bastille hapishanesindeki bir hücrede tek başına 18 yıl hapis tutulmuştur. Şimdiruhsal dengesi bozulduğundan İngiltereye mülteci olarak götürülecektir. Lorry ve Luci Manettenin Paris gezisine Tellson bankasının Jerry Cruncher adında sadıkgarip görünüşlü bir hizmetkârı da eşlik eder.
Defargelerin meyhanesi Paristeki ihtilalcilerin merkezidir. Eski rejimin baş düşmanı olan Defargeler tavan arasını Dr.Manetteye vermişler ve Dr.Manette de hergün geçmişini hatırlamaya çalışmıştır. Bu arada Bn.Defarge ihtilâl geldiği zaman ortadan kaldırılmasını istediği bütün aristokratların adlarını içeren garip bir atkı örmektedir.
Lucie ve Jarvis Lorrynin yaşlı Dr.Manetteyi Londraya getirmelerinden beş sene sonra John Barsad adındaki bir adamın İngiltere aleyhine casusluk yapmakla itham ettiği Charles Darney adındaki bir Fransızca öğretmeninin yargılanmasında bulunurlar. Manetteler beş sene önce Fransadan İngiltereye dönerlerken Darneye vapurda rastladıklarını söylerler.DarneyI parlak bir avukat olanSydney Carton kurtarır. Carton sanığa o kadar benzer ki diğer avukat Mr.Stryversanığı tanıyanların ifadelerini alt üst eder.
Yargılanmadan sonra Darney ve Carton Manettelerin mütevazi evlerini sık sık ziyaret ederler.Darneyin St.Evemondeler denen bencil Fransız aristokratlarının mirasçısı oldukları anlaşılır.Onlarala hiçbir alışverişte bulunmamaya karar veren Darney Londrada yaşamaya karar vermiştir.


Parlak fakat istikrarsız biri olan CartonMr.Stryverın davalarının hazırlanmasıyla görevlendirilirse de çok defa sarhoş olduğundan duruşmalarda hazır bulunamaz.Her iki genç de Lucie ye kur yaparlar.DarneyI seçtiği zaman Carton asil bir hareketle Lucienin seçtiği bir kimse için hayatını feda etmeye hazır olduğunu söyler.
Darney ve Lucie evlenirler.Fransada ihtilâl patlayıp ihtilâlciler Bastille hapishanesini basarak mahkumları serbest bıraktıkları zaman küçük kızları altıyaşındadır.Charles Darneyin amcası St.Evrémondé Markisinin kullandığı arabanın küçük bir çocuğu öldürmesi Fransız köylülerini öfkelendirmiştir.Ãocuğun babası Markisi mahkemeye getiremeyinceyatağında öldürmüş ve bunun sonucunda da asılmıştır.

Bir gün İngilteredeki yeni St.Evrémondé Markisine bir mektup gelir.Darney mektuptan ailesinin eski hizmetçisinin ihtilâlciler tarafından hapsedilir.Markise müdahale ederek kendini kurtarmasını rica eder.Çünkü tutuklandığı zaman Charlesin emirlerini yerine getirmeye çalışarak halka aile namına tazminat vermektedir.Darneyşerefli bir düşünceyleFransaya giderek bir şeyler yapmaya karar verir.
BöyleceParise Tellson bankasının bu şehirdeki bir işini yönetecek Jarvis Lorry ile birlikte gider.Darneyşehre gelir gelmezülkeye dönen bir aristokrat diye tutuklanır.Haber İngiltere ulaşır ulaşmazLucie ve Manetteyardım için Fransaya giderler.Bastille zindanında uzun yıllar hapsediln Dr.Manette bu olayın damadının kurtulmasına yardımcı olacağını düşünür.
Manetteler Parise geldiği zaman terör rejimi tam bir egemenlik kurmuştur. Kana susamış ihtilâlcileryaşlı doktora saygı gösteriyorlarsa daDefargelerin St.Evrémondé ailesi mensuplarına besledikleri nefret öylesine derindir kiDarney mahkeme önüne çıkarılmadan öncebir buçuk yıl hapis yatar.Bütün bu süre zarfında Lucie kocasını göremez.
Darney sonunda mahkeme önüne çıkarılır.Bn.Defarge mahkeme salonunun ön sırasında otururşeytani atkısını örer ve Darneyin öldürülmesini ister.CharlesSt.Evrémondélerle hiçbir alış-verişi olmadığını söyler ve gerçekte ailenin servetinin yıllarca zarar verdikleri halka geri verilmesini emrettiğini söyler. Halkın saygı duyduğu Dr.Manette adının lehine konuştuğu zaman mahkemedeki dinleyiciler kendisini alkışlarlar.Darney serbest bırakılır.
Mahkeme kendisini serbest bırakmakla beraberDarneyin Fransadan İngiltereye gitmesine izin vermez.Manetteler bu zaferi henüz kutlamamışlardı ki Darney yeniden tutuklanır.Defargeler ve kimliği belirtilmeyen esrarengiz bir tanık onu halk düşmanlığıyla suçlamıştır. Darneyhücresinde teselli edilemez bir durumda kendisini suçlayanın kim olabileceğini  Lucienin eski sadık himetçisi Bn.Pross  uzun yıllardır görmediği kayıp kardeşini Paris sokaklarında görür.Bu senelerce önce İngilteredeki mahkemede Darney aleyhine tanıklık yapan hain John Barsaddır.
ŞimdiSydney Carton da Paristedir.Ãhtilâlcilerin bir casusu olarak Barsadla görüşür. Kendisini daha önce İngiltere için casusluk yapmış biri diye teşhir edeceği tehtidinde bulunarak onunla gizli bir antlaşma yapar.
Darneyin yeni mahkemesindeMr.DeuargeSt.Evrémondeları iğrenç suçlamalarla karalayan bir liste çıkarır.Adam Dr. Manettayı da Darney aleyhindeki tanıklar arasında gösterir. Bu önemli belge ihtiyar doktor tarafından Bastilledeki hapis hayatı sırasında yazılmış ve ihtilâlciler burasını ele geçirdikleri zaman DefargeDr.Manettenin hücresinde bulmuştur.
Belgede St.Evrémondé Markisinin dehşet saçan bir suçu nasıl işlediği ve tutuklandığı anlatılmaktadır.Soyluların hukukuna göre Markis Bn.Defargein kız kardeşi yoksul bir kızın ırzı geçmiştir.Kız ölüm döşeğindeyken Dr.Manette Evrémondé ailesini lanetlemektedir.
Uzun yıllar unutulan bu belgenin hakimler üzerinde etkisi olur.Bunu yazdığını reddetmesine ve hakimlerden merhamet dilemesine rağmenDr.Marnettenin sözleri göz önüne alınmaz Darneyin atalarının işlediği suçların cezasını çekmesi kanaatiyle 24 saat içinde giyotinle öldürülmesine karar verilir.Fakat yıllardı kendisini terkeden Sydney Cartonşimdi sevdiği kadının kocası adına hareket etmeye karar verir.Şantaj yaptığı Barsadın yardımıyla Barneyin hücresine girmeyi başarır.Kendisi ile elveda içkisi içeceğini söyleyerek Barneyin içkisine uyuştutucu madde katar ve onunla elbiselerini değiştirir.Mahkuma çok benzediğinden CartonDarneyin adına giyotin altına yatacaktır.


Bu arada Bn.Defarge Lucienin küçük kızı da dahil bütün aileyi ihbar etmek için Manettenin evine gider. Bn.Pross Darneyler Fransadan kaçarken onun onları yakalamasını engeller.Bu sırada Bn.Defarge Bn.Prossla boğuşurken kendi silahıyla kendini öldürür.

Tüm bu olaylar olurken Carton giyotine götürülüyordur.Ãdam anı gelip giyotin düşmeden önce söylediği söz aynı zamanda kitabında sonu olur:
Şimdiye kadar yaptığım her işten çok daha iyi bir iş yapıyorum.Şimdiye kadar böyle bir huzura kavuşmamıştım.

3.KİTABIN ANA FİKRİ
Hayattaki bütün zorluklara rağmen kandi onurumuz ve düşüncelerimiz dğrultusunda mücadele etmeliyiz.
4.ROMANDAKİ KARAKTERLER:
Dr.Alexandre Manette: Bir zamanların güçlü parlak doktoru;Bastille zindanında geçirdiği on sekiz sene sonunda hemen hemen yıkılmıştır.
Lucie Manette: Dr. Manettenin kızıDarneyin karısı;kocasına ve ailesine bağlı bir kadın.
Charles Darney:St.Evrémondé Markisininin ve aristokratların zulmüne karşı cephe alan yeğeni.
Sydney Carton:Kendi kendisini yıkanfakat parlak bir avukat.
Madam Defarge:Aristokratlardan intikam almaktan başka bir şey düşünmeyen biri.
Bn.Pross:Lucienin kaba ve güçlü hizmetçisi ve arkadaşı.

5.ROMAN HAKKINDAKİ ŞAHSİ GÖRÜŞLER
Usta bir yazar olan Charles DICKENın bu romanı gerçekten okunmaya değer.

6.YAZAR HAKKINDA BİLGİ:
Charles DÃCKENS
1812 yılında Landportta doğdu.İngiliz edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir.Doklarda çalışan küçük bir memurun oğludur.Çocukluğu sıkıntılar içinde geçti.Babasının hapse girmesi nedeniyle iyi bir öğrenim yapamadı.Küçük yaştan itibaren hayatını kazanmak zorunda kaldı.Bir noterin yanına katip olarak girdi;kendi kendini yetiştirdi.Mizah yanı çok güçlü bir insandı.Boz takma adıyla yayınladığı resimli mizah hikayeleri çok beğenildi.Oldukça üretken bir yazar olarak tanımlanır.Özellikle toplum sorunlarını işledi.Romanda kişiler basit tabakalardan seçilmesine rağmen davranışlarıkarakterlerikonuşmaları ile günlük hayatta sık sık rastlanan kişilerdir.Aslında bu kişilerle İngiliz toplumunun düzeltilmesi gereken kurumlarını;sözgelimi borçlu hapishanelerifabrikalarıyatılı okullar gibi konuları eleştirmiştir.Bu yönüyle bir sosyal reformcu yazar niteliği göstermektedir.Bu tutumuyla hükümeti harekete geçirmeyi umut ediyordu. Kendisinden sonra gelen bir çok sanatçıyı etkiledi.1870 yılında öldüğü zaman büyük adamlar için ayrılan Westminster Abbey mezarlığına gömüldü.


Linkback: https://www.buyuknet.com/charles-dickens-iki-sehrin-hikayesi-ozet-t32165.0.html

Kitap yazarına destek olmak için kitabı satın alabilirsiniz

Eserlerle ilgili olarak verilen tüm bilgiler, yapılan tüm alıntılar tanıtım amaçlıdır.
Etiket:
iki şehrin hikayesi özet 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi Özet
Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi Özet
(Ortalama: 5 üzerinden 3.3 - 3 Oy)
3