Derepazarı İlçesi Tanıtımı

tarantula90107.01.2010 - 18:11
*

Genel bilgiler
Tarihçe
Merkez İlçeye bağlı olarak 1949 yılında bucak ve 1954 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur.

9 Mayıs 1990 gün ve 3644 sayılı Kanunla İlçe haline getirilmiş olup, 6 Ağustos 1991 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş ve 3 Ekim 1991 tarihinde resmen açılışı yapılmıştır.

Coğrafi Yapı ve Ulaşımİlçenin yüzölçümü 29 km² dir. Doğu ve güneyinde Rize, batısında İyidere, kuzeyinde Karadeniz ile çevrilmiştir.

Karadeniz ikliminin koşulları İlçe için de geçerli olup, ılık ve bol yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 14-15 C derecedir.

Derepazarı’nın çevre ile bağlantısı karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe, Rize Merkezinden 7 km uzaklıkta sahilde kurulmuş bir yerleşim birimidir. İlçe merkezinden Trabzon - Hopa karayolu geçmektedir.

İdari Yapı ve Nüfus


Derepazarı’nın 1 merkez belediyesi, 7 mahalle ve 11 köyü bulunmaktadır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre İlçenin toplam nüfusu 7651 olup, bunun 4273’ü merkezde, 3378 ise köyde yaşamaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Durumİlçe arazisinin tarıma elverişsiz oluşu ve yağışlı iklim, Derepazarı’nın ekonomik yapısını da biçimlendirmiştir. Bu arazi yapısı nedeniyle tarımsal üretimin düşük olması, gurbetçiliğin İlçe ekonomisi içinde önemli bir yer tutması sonucunu doğurmuştur. Halkın %90’ı çay tarımıyla uğraşmakta, ailenin ihtiyacını karşılayacak kadar balıkçılık yapılmaktadır. İlçe’de 2’si Çay Kur’a, 2’si özel sektöre ait olmak üzere toplam 4 çay fabrikası bulunmaktadır. Çay-Kur fabrikalarının günlük çay işleme kapasitesi 120-150 ton civarındadır.

Tarım ve Hayvancılık
Çok büyük kısmı, arazi yapısı ve iklim nedeniyle, diğer bitkisel üretime imkan vermeyen tarım alanının %89 unu çaylıklar oluşturmaktadır. İlçe’de çay dışındaki bitkisel ürünler genelde aile içi tüketimde kullanılmaktadır. Bu ürünlerin üretim miktarları bakımından kayda değer olanları, tarla ürünlerinden mısır, fasulye, sebzelerden yaprak lahana, meyvelerden de portakal ve mandalinadır. İlçe’de su ürünleri üretimi kıyı balıkçılığı şeklinde yapılmakta olup, açık deniz balıkçılığı yapan büyük tekne ve işletmeler yoktur. İlçe’de avlanan deniz balığının başını hamsi oluşturmakta, hamsi dışındaki başlıca balık ürünleri ise mezgit ve istavrit oluşturmaktadır.

Sanayi
Derepazarı, sanayi bakımından az düzeyde gelişmiş bir ilçedir. İlçe’de küçük ölçekli imalat sanayi işletmeleri ağaç ürünleri ve mobilya dallarında yoğunlaşmaktadır. Endüstriyel etkinlikler yetersizdir. 3 adet kereste atölyesi, 3 adet mobilyacı bulunmaktadır.

Çalışma Hayatı
İlçe halkının kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı birer konutu bulunmakta, yaşantıları köy ve şehir karışımı bir ortamda süre gitmektedir.

İlçe halkının sosyal yaşantısı, iş ve çalışma hayatı İl merkeziyle bağlantılıdır. İlçede çay tarımının yanında ticaretle uğraşanlar da vardır. Ancak İlçenin yeni ve İl merkezine çok yakın olması nedeniyle, eski alışkanlıklar devam etmekte bu nedenle İlçede ticaret hayatı hareketlenememektedir. Bir çok esnaf İl merkezinde faaliyetini sürdürmektedir.

İlk çay üretiminin yapıldığı 1938 yılından sonra, sağlanan destekle hızlı bir gelişme gösteren çay tarımı ve çay sanayi İlçe’de temel çalışma alanı olmuştur.

Mayıs-Ekim döneminde mevsimlik istihdam sağlayan çay tarımında daha çok kadın nüfus çalışmaktadır. Erkek nüfus ise çay sanayi başta olmak üzere diğer alanlarda istihdam edilmektedir.

İlçe’de çalışanların iş gurupları itibariyle dağılımına bakıldığında, nüfusun ağırlıklı olarak tarımsal mesleklerde istihdam edildiği görülmektedir.

İlçeden büyük illere, özellikle İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve Bursa’ya göç oldukça fazladır.

Eğitim, Kültür ve Sağlık
Çay tarımının sağladığı refah artışı ve şehirleşme yoluyla dışa açılma sonucu kültürel değişim yaşansa da, şehirleşmenin görece azlığının etkisiyle, özellikle kırsal alanlarda geleneksel kültürel unsurlar yaşama imkanı bulabilmiştir.

İlçe nüfusunun eğitime ilişkin göstergelerine genel olarak bakıldığında, İlçe’de eğitim düzeyinin ülke ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir.

İlçede 1 lise ile 3’ü 1-8 sınıflı ve 1’i birleştirilmiş sınıflı olmak üzere toplam 4 ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Taşımalı ilköğretim kapsamında bulunan 265 öğrencimiz İlçedeki tek taşıma merkezi okulumuz olan Fıçıcılar İlköğretim Okulunda öğretimlerini devam ettirmektedirler.

İlçe’de 1 kütüphane bulunmaktadır.

İlçemizde sağlık hizmetleri, SSK Sağlık İstasyonunda hizmet verilmekte olup, ana görevi sağlık hizmetlerini vermek, gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde müdahale etmektir. Ayrıca tedavi edici hizmetleri de vermektedir. Sağlık ocağına bağlı 3 sağlık evi bulunmaktadır.

kaynak rize valiligi


Linkback: https://www.buyuknet.com/derepazari-ilcesi-tanitimi-t20720.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Derepazarı İlçesi Tanıtımı
Derepazarı İlçesi Tanıtımı
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2