Ermeni Meselesi

Eşref19.08.2014 - 03:29
     Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kafkasya’nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 24. maddesi ile Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planladı. Sevr Antlaşması ile de Doğu Anadolu’da büyük bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı. Bundan cesaret alan Ermeni askerleri ve çeteleri 1920′de Anadolu’ya karşı yeniden saldırıya geçtiler.

      Bunun üzerine TBMM Hükümeti bölgede bulunan 15. Kolordu’yu Ermenilere karşı görevlendirme kararı aldı. 15. Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığı’na atadı.
15. Kolordu Komutanı Kazım (Karabekir) Paşa Ermenilere uyarıda bulunarak katliamlarına son vermelerini ve zarar gören Müslümanların zararlarının karşılanmasını istedi. Ancak Ermenilerin Rusların da yardımıyla yeni saldırılara girişmeleri Türk ordusunu harekata geçmeye mecbur bıraktı. Ordumuz Sarıkamış ve Kars’ı kurtardı.

     Savaş yapmanın çetecilik faaliyetleriyle savunmasız insanları öldürmek kadar kolay olmadığını anlayan Ermeniler barış istediler. İki taraf arasında Gümrü Antlaşması imzalandı (2 Aralık 1920).Bu antlaşma, TBMM Hükümetinin ilk askeri ve siyası başarısıdır. Ermeniler bu antlaşma ile Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçmiştir. Böylece Ermeni sorunu çözülmüştür. Gümrü Antlaşması ile çizilen doğu sınırı daha sonra Sovyetler Birliği ile imzalanan Moskova Antlaşması ile son şeklini almıştır.

Ermeni Sorunu, Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye dönemine uzanan, Türk devletleriyle Batı ülkelerin arasında siyasi bir yaklaşımla ele alınan Ermeni konusudur.Osmanlı döneminde Ermeni vatandaşların hakları olarak sunulan, daha sonra ise I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan Ermeni Kırımı'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin devlet yönetimi tarafından kasıtlı ve emirler dahilinde öldürüldüğü ve bu sebeple olayların soykırım niteliğinde olduğu iddiası ile içeriği politik ve hukuksal açıdan karmaşıklaşan, bu yeni iddiaya ilişkin olarak ise Türkiye tarafından yapılan "karşı iddia" ya da "açıklama" ile bu ölümlere "sistemli bir devlet politikası değil, savaş koşulları, hastalıklar, iklim, bölgedeki çete ve aşiretlerin saldırıları ve Ermenilerin zorunlu göçünü kolaylaştıracak imkanların bulunmaması" gibi etkenlerin sebep olarak gösterilmesi ile bugünkü halini alan konudur.

Avrupa tarihinde kullanılan bu terim diplomatik çevreler ve zamanın popüler basını içinde Berlin Kongresi'nden başlayarak "Şark Meselesinde olduğu gibi Ermeniler'in Osmanlı İmparatorluğunda ki konumlarını ve benimsenen bakışı" ifade etmekteydi. Ancak Ermeni meselesi "beraber yaşadıkları komşu toplumlardan korunması ve Ermenilerin hak ve özgürlükleri" anlamında öne sürülmekteydi.

Linkback: https://www.buyuknet.com/ermeni-meselesi-t43379.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Ermeni Meselesi
Ermeni Meselesi
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2