8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları

tarantula90119.08.2014 - 03:30
Sayfa:16
1 soru: Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886
2 soru: Askeri Rüştiye-Selanik-1893
3 soru: Harp Akademisi-İstanbul-1902
4 soru: İstanbul Minber -1918

Sayfa:17

Mustafa Kemalin Askeri Görevleri

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi
Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp türk millletini zafere ulaştırmıştır
31 Mart Olayı haraket ordusu istanbuldaki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı
Trablusgarp mustafa k 1912 de italyanlara karşı büyük mücadele vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır


Gelibolu Kara Savşları arıburnu,conbayırı ve anafartalarda büyük başarılan
kaznmıştır

1 soru: Trablusgarp savaşı, kafkasya savaşı, 31 mart olayı, çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı
2 soru: Çok istekli, zeki ilerigörüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır.

Sayfa:19

1 soru: Mustafa Kemal idadide bazı fransız düşünrlerinin eserleriyle tanıştı. Bu düşünrlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır.

2 soru: Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde Mustafa Kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı

3 soru:

Sayfa 20:

1 soru:a) Vatanseverliği:vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir.

b) Cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açıksözlü olduğunu gösteriyor
ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları

Sayfa 26:

İngiltere = İtilaf, ham madde ve osmanlıyı paylaşma

Fransa = İtilaf, ortadoğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar

Almanya = İttifa,k ingiltere ve Fıransanın alamadığı toprakları almak

Avusturya - Macaristan = İttifak, ege denizlerine ulaşmak ve Ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır

İtalya = İtilaf, daha önceden trablusgarpı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti

3) eni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

Sayfa 27:

1.) Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915'te Tekirdağ'a tayin edildi. M. Kemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkası kumandanı olarak hizmete başladı.

2.) MKemal Paşa'nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir
3.) Zaten verdim
4.) Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

Sayfa 28:
Merhaba abicim nasılsın? Beni sorasan ben çok iyim, çanakkale cephesindeyim.
Ben buraya askeri arabalarla geldim. Cephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri var. Komutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi. bir çok düşman gemilerini batırdık. Ben burda canımı türk askerine vermişim çok da iyiyim Kendine çok iyi bak. Ellerinden öpüyorum.

Sayfa 29:

1.soru: a: Boğazlardan geçip çarlık rusya'sına yardım etmek
b: İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştirOsmanlı devletinin siyasi
varlığını tehdit eder

2.soru (5. maddesi):

Sınırların korunması ve iç güvenligin saglanması dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.

3.soru (7.maddesi):  İtilaf devletleri güvenliklerini tedhit edecek bir durmun ortaya çıkması halinde, herhangi bir staretejik yeri işgal etme hakkına sahip olacakdır.

4. soru: (8. maddesi): a) osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

5.soru (12. maddesi): hükümet haberleşmesi dışında, telsiz,telgraf ve kabloların denetimi, itilaf devletlerine geçecektir.

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslında mesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz, telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklar. hiç bir bölgenin birbirinden haberi olmayacaktı.

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır. Bu madde oldukça ucu açık bir maddedir. Çünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişler. İstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı'ya saldırabilirler. Osmanlı işgale açık hale gelmiştir.

İtilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardır. Osmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır.

30 sayfa:

1 sorusunun cevabı = Osmanlı devletini bölerek kendi devletini kurmak
2 sorusunun cevabı=  Tüm devletleri bir araya getirmek

Sayfa 31

1. sorunun cevabı:

a) Vatanın düşman elinde olduğu
b) Beklentisi olmuş cemiyetlerin kurulduğu

2 sorunun cevabı:
a) düşmanın osmanlıyı kapışması
b) çaresizlik
c) cemiyetlerin kurulduğu

3. sorunun cevabı:
a) düşman basmış durumda
b) çaresizlik ve umut bekliyorlar
c) direniyorlar ve karşı koyuyorlar

4 sorunun cevabı:
a) bekliyorlar
b) çaresizler
c) direniyorlar

Şiirrin ana teması = Osmanlının işgali
Türk halkının işgale karşı duygu ve düşünceleri = Çaresizlikle umut bekliyorlar.
Türk halkının işgale karşı faaliyetleri = Milli cemiyetler kurmuşlar

SAYFA 32:

1= vatan işgal altında
2= işgalin simgesi
3= devletin simgesi
4= askerin silahsız ve üzgün olması
5= düşmanların yurdun dört bir yanını sarması

33 sayfa

1 soru : Batı Anadoluda devam eden direnişin son durumunu gözden geçirmek ve
teşkilatlandırmayı tamamlayabilmek amacıyla Alaşehir Kongresi toplanmıştır

Sayfa 34:

Samsun: 9.ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiştir.rum çetelerinin bölgede faaliyetlerini kontrol altına almak için görevlendirilmiştir.

Amasya: Amasya genelgesi yayınlanmıştır. milli mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi bu genelge ile kararlaştırılmıştır.

Erzurum: Dogu vilayetlerinde Ermeni çetelerin (hınçak taşnak) yaptığı zararlı faaliyetleri engellemek amacıyla hazırlanan kongreye katılmıştır. Erzurum kongresi aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre hüviveti kazanmıştır.

Sivas: Sivas kongresi toplanmıştır.erzurum kongresinde alınan kararlar aynen geçmiştir, cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir,heyeti temsiliye yürütme organı görevi üstlenmiştir.

sayfa 35

1. soru cevabı: yatacak yer, ekonomik sıkıntı, yeteri kadar yiyecek
içecegin olmaması

2.soru cevabı: halktan yardım alınmıştır.osmanlı devletinin topladıgı vergilerin
ankarada toplanmasına karar verilmiştir.insanlar yoksukluga gögüs germeyi
ögrenmiştir.

3.soru cevabı: cesaretliliği, vatan severliliği, pes etmemesi, kararlı olması

4.sorunun cevabı: daha çok çalışmamız gerektiğini.pes etmememiz gerektiğini.

sayfa 36

sayın meclis üyeleri,
Bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederak memlekerlerime dönmek zorunda kaldı.
ve gitttiler.kimseyi zorla TBMM ye davet etmedim.herkes karrında özgürdür.ben kutsal davaya inanmış biri olarak gitmeyeceğim.inanaıyorumki yoksulluk bahane deyil tam tersi bizim çalışma azmimimizi artıracak bir unsur.isterseniz hepiniz gidiniz ben ve mustafa kemal ,askerler kalacağız.bir elimize türk bayrağını alır.
bir elimizede guru ve şerefi alır yola devam ederiz.tek kurşunumuz kalana dek vatanımızı savunuruz.umarım vatanımızı ülkemizi bu sorunlardan kurtaracağız.

Sayfa 37

1.sorunun cevabı: Askerler halk atatürk

2.sorunun cevabı:bir isyandan çıktıkları için çoq üzüntülüler hüzünlüler oradaki
kadın ise mustafa kemal'in konuşmalarından etkilenmiş ve hüzünlenmiştir.

3.sorunun cevabı: Mustafa Kemalin herşeye rağmen halkıyla ve kendisiyle gurur
duyuyor , bayraga ve atatürk'e saygı duyuluyor.

4. sorunun cevabı: askerlere ve karşısındaki türk bayragına *** vermiştir.

5. sorunun cevabı: m kemal atatürk=Lider olması. bayraga saygı duyulması ve
bayragımızın bagımsızlıgımızı simge etmesi

6. sorunun cevabı: orada duran kadın çünkü: kucagında çocuguyla beraber m kemal
atatürk ü dinlemeye gelmiş olması

sayfa 38:

Behçet bey: sevr antlaşmasının şartları çok ağırv e bu bizim yaşama
hakkımızı resmen kısıtlamaktadır.

joseph friday: sevr antlaşması gerçekten ağır bir antlaşma ama gücünü göstermek için gayet ideal

kara fatma: sevr antlaşması halkın yaşama hakkını elinden alacak şekilde düzenlenmiş ve savunmamız etkisiz hale getirilmeye çalışılmış.

bozan ağa: sevr antlaşması ekonomiyi de etkiliyor.Savaştan yeni çıkmış osmanlı devleti bunu kaldıramaz.

44 SAYFA

SARIKAMIŞ:

Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kaleme almıştır Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir.

1914-1915 sarıkamış harekatı bir dram degil kahramanlık destanıdır.

CEVAPLARI

1. 2006 Subat ayında İSMAİL BİLGİN
2. VARDIR; Çanakkale'ye gidenler, Gelibolu, Çanakkalenin isimsiz kahramanları, kurtulusa kosanlar
3.
4. Esere bir kahraman daha ilave etmek isteseydim, M.Kemal Paşa olurdu
5. kurtulus Şavası,1 Dünya savası,trablusgarp vb

SAYFA 45
soru 1) cvp = Iinönü savaşından sonra yazılmıştır
soru 2) cvp = öyle görünüyor ki artık bagımsız olacagız
soru 3) cvp = bau savaşın komutanı mustafa kemal paşadır
soru 4) bahsedilen düşman yunanlılardır
soru 5) cvp =
soru 6) = Bu savaştan sonra londro konferansı gerçekleşmiştir
soru 7) =
soru 8) cvp=düşmanın amacı batı anadoluyu hakimiyeti altına almaktır.

sayfa 46

1 - Birinci kıta, birinci ve ikinci mısra
2 - Yurdumuzun tüten en son ocaga kadar bayrağın dalgalanması
3 - Senin için dökülen kanları helal olması için gül
4 - Birinci kıta, 3ve 4 üncü mısra

sayfa 47

Hamdullah Suphi, (d 1885 İstanbul, Osmanlı Devleti - ö 10 Haziran 1966 İstanbul, Türkiye),
Çerkez asıllı Türk edebiyatçı, yazar, milletvekili,
siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde büyükelçilik görevinde de bulunmuştur.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Meclis'te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa'nın oğluydu
Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti Ayasofya Rüşdiyesi'nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin'de edebiyat, Darülfünun'da Türk-İslam sanatı dersleri verdi İlk
şiirini amcası Samipaşazade Sezai'nin Paris'te çıkardığı 'Şura-yı Ümmet' gazetesinde yayımladı (1902) 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı 1911'de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı'na bağlandı 1912'de milliyetçilik akımının İstanbul'daki merkezi olan Türk Ocağı'na girdi ve başkan oldu

İstanbul'daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındıSon Osmanlı
Meclis-i Mebusanı (1920) Antalya üyesi olarak seçilmiştir TBMM ilk döneminde Antalya, 1923'te İstanbul milletvekili olarak TBMM'de bulundu 1920 ve 1925 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu 1927'de yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1935'te Bükreş Büyükelçiliği'ne atandı ?te İçel ve 1946'da İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis'e girdi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Manisa milletvekili, 1954'te yine
DP'den İstanbul milletvekili seçildi 1957'de Hürriyet Partisi adayı olarak katıldığı seçimleri yitirdi ve 1966'da ölümüne kadar Türk Ocakları Merkez Heyeti'nin başkanlığını yürüttü.

Kültür ve siyaset hayatının renkli simalarından ve coşkulu hatiplerinden biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in konuşmalarından seçmeler 'Dağ Yolu' (1928-1931), yazıları da 'Günebakan' (1929) isimli kitaplarda toplandı

Sayfa 48:

1.) Mudanya kralı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlığın kendine verdiği yetkiyi kullanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yaymıştır.

2.) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için istemiştir
3.) Askerlerin ihtiyaçlarını, cephanenin ihtiyaçlarını karşılamak için bu malzemeleri istemiştir
4.)

Sayfa 49:

6.) Askerlerimiz aç kalmaması için askeri yemek yapılır
7.)  Her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar
8.)  Düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyan askerlerimizden kalmıştır
9 .) Ordumuz bu ustalar sayesinde silah elde etmiş ve tamir işlerini yaptırmış olabilir.
10.) Bazı taşıtlar hayvan gücüyle çalıştığı için hayvanlara ait konulmuş olabilir.
11.) Halka cephelerin durumunu haber verir, yardım ettmeye çalışırdım.

sayfa 53

1.) Mustafa kemal paşa yukarıdaki sözüyle telgrafı kazım-ı karabekire çekmiştir
2.) Yukarıdaki sözüyle tekaluf-i miliyi anlatmıştır
3.) Atatürk'e TBMM görevi 1920 tarihinde verilmiştir
4.) Sakarya savaşını vermiş olduğu emir ya istiklal ya ölüm emridir

Sayfa 54:

2.) 15 Mayıs 1919’dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı’nda cephede
veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiştir

20 Kasım 1920’den itibaren 1926 yılına kadar, milletvekili, kuvay-ı milliyeci, PTT memuru, mülk-i amir ve askerlerden oluşan toplam 6920 kişi TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir 1968’de 1005 sayılı yasanın (1 Mart 1968 tarihi itibariyle) kabulüne kadar geçen 47 yıl içinde 17557’si subay-astsubay ve 77704’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95261 kişiye “İstiklal Madalyası” verilmiştir.

30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; Kurtuluş Savaşı'nda milli orduda görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir.

Türkiye'de ayrıca İstiklal Madalyası sahibi iki şehir bulunmaktadır Bunlar Kahramanmaraş ve İnebolu'dur

Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920 – 11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek
şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan 1925’te
kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirildi Kurtuluş Savaşı sonrasında
Meclis’ten gelen şehirde Kurtuluş Savaşı’na katılanların bildirilmesi şeklindeki
yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin “Maraş’ta Milli Mücadele’ye
katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere
değil bütün şehir halkına verme kararı almıştır 1925’ten beri 12 Şubat’ta
gerçekleşen törenlerde şehrin İstiklal Madalyası bayrağa törenle takılarak bu
olay canlandırırlı

İnebolu ise 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların
gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli istiklal madalyası ile
ödüllendirilmiştir Madalya, İnebolu Belediyesi’nde muhafaza edilmektedir Her yıl
9 Haziran’da tören alanında istiklal madalyası ile birlikte verilen berat açılıp
okunur

İstiklal Madalyası, madalya sahibinin ölümü üzerine; varsa erkek oğullarından en
büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarından en büyüğüne, kız çocuğu da yoksa
babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa karısına miras yoluyla intikal eder

Sayfa 55

A4-2

B8-8-2-9

C5-4-2

Ç5-1-2-6

D1-2-4-c

E3-2-8

F3-1-8

61 SAYFA:

 A)Bölümü

Soru 1-Esas olarak millete mevcut olduğundan,milleti oluşturan fertlerin
herbirine değil,milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz,bölünmez olduğundan

Soru 2-Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez,devredilemeyeceği ve
geçerliliği yitirmemesi içinEğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar

Soru 3-Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burda saltanata benzetiliyorAma
millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar

Soru 4-Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez
Soru 5-Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas
kabul edilmiştir

B) Bölümü

Saltanat:Kişi Egemenliği

Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim

Cumhuriyet:Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine
saygı-Anayasa

62SAYFA:

1. BOŞLUK

Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana
çıkmamız bekleniyorFakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemezTıpkı
kürtlerin yaptığı gibi

2. BOŞLUK

Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında
değildiLozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır

63SAYFA:

Kalkınma Planları:

1930 Göktürk'te modern türk donanması temaları alındı

Sanayi:

1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık:

1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

Tarım:

1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı

Savunma Sanayi:

1930 Ankara'da sanayi kongresi toplandı

64 SAYFA:

1TİK 'de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara
temel teşkil etmiştir
2 Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle
3 Bu size ait bir soru (:
4 İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamak,Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

5 Su, Petrol, Doğal gaz
6 HEm ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz
7 TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN (:
8 Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirilebilir


65 SAYFA:

A)Bölümü

Ankara'nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve
Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardırKısaca;1)Ank ara'nın jeolojik
stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara'da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)İstanbul'un
siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

B)Bölümü

1 "tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava
boğuklaşıyor

2 Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların
arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

3Türk'ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya'ya imkan haline
getirmesi için

4 Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur

66 SAYFA

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet
tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve
hukukun üstünlüğü esastır

Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir İnsan hak ve
hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin
kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları
ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır

Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı
Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma
yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu

Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız
ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta
demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye
başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması
olarak bilinirEsas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan
hürriyetinin güvencesidir

67. SAYFA:

 A) Bölümü
Tablodaki doldurulacak yerler:
a İnsanların çeşitli eğitim istemesi Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs
b Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar
c Dinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması
d Türkiye'nin hilafetlere karıştırılması

B)Bölümü
Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atütürk bu sözü söylüyor

C) Bölümü
Bu kanunlar ortak olarak "Ülkeyi Kalkındırma" adına çıkarılmıştır

68 SAYFA:

A) Bölümü
Soru 1:Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuritet yönetimne sahip
olmasıyla ilgili sözü

Soru 2:Herkes aynı fikirde olmayabilir,onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
Soru 3:Kendisine karşıt olmasını beklemiştirBu sayede ilerleme olur
Soru 4:Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir

B) Bölümü
Çok partili hayat demokrasiyle olurBu yüzden çok partili olmak gelişme
cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir

C) Bölümü
PARTİ ADI:Cumhuriyet halk fırkası

KURULUŞ TARİHİ:9 eylül 1923

PARTİ KURUCULARI:Mustafa Kemal Atatürk

PARTİ ADI:Terakki Perver Cumhuriyeti fırkası

KURULUŞ TARİHİ:17 kasım 1924

PARTİ KURUCULARI:Kazım Kar,Rauf Orbay,Ali Fuat

PARTİ ADI:Serbest Cumhuriyet Fırkası

KURULUŞ TARİHİ:12 Ağustos 1930

PARTİ KURUCULARI:Fathi Okyar

1)Terakki Perver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim

sayfa 69
a:inkilabı:din kurumlrının düzenlenmesi

gerekçesi:asıl özelliklerini kaybetmeleri

sonuçları:30kasım 1925

b:inkilabı:kıyafette değişiklik

gerekçesi:çağdaşlaşma

sonuçları:25 kasım 1925

c:inkilabı:takvim ve saat ölçüleri

gerekçesi:batı uygarlığı

sonuçları:26 aralık 1925

d :inkilabı:soyadı kanunu

gerekçesi:lakap sorunu

sonuçları:21 haziran 1934

e:inkilabı:kadının türk toplumundaki yeri

gerekçesi:kadınların ezikliği

sonuçları:3 nisan 1930

f:inkilabı:sağlık hizmetleri

gerekçesi:sağlık ve sosyal yardım bakanlığı

sonuçları:2 mayıs 1920
en aşağıdaki sorunun cevabı da :çağdaşlaşmaya dogru giden adımlar...

sayfa 70
1.soru cevabı=> Cumhuriyet halk fırkası

2.soru cevabı=> Nedini sudur=> Biz hilafeti yeniden isteriz.biz yeni kanunlar
istemeyiz.bize mecelli yeterlidir.medreseler,tekkeler ,şeyhler,müritler biz sizi
koruyac**ız.çünkü mustafa kemalın partisi hilafeti kaldırdı. bunlar kıskırtmanın
nedenleri olmustur.

3.sorunun cevabı=> Mustafa kemalın hilafeti kaldırmasını.Yeni partinin
kullanıldıqı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar...

4.sorunun cevabı=> Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi ,takrir-i
sükun kanunununçıkması,istiklal mahkemelerini kurması v.s

5.sorunun cevabı=> Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları
istemeyenler, hilafeti kaldıranlar qibi önlemler...

6.sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zaralı siyasi
kurulusun kapanması.İstiklalin mahkemelerini kurması v.s

7.sorunun cevabı=> Nutuk büyük bir kaynak kitaptır.çünkü ütün önemli şeylerin
bir arada olmasını istedigi için mustafa kemal bir araya toplamıstır...

8.sorunu cevabı=> Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek
isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir...

9.sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet partisi zararlı siyasi
kuruluşudur.bunun için kapatılması esas olmuştur...

Sayfa 71.

A BÖLÜMÜ:
Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
Y
D

B BÖLÜMÜ:

1926 öncesi

*osmanlı devleti kapitülasyonlar nedeniyle kabotaj hakkına sahip değildi

*türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işi yabancı gemilerce yapılıyordu

*deniz ulaşımının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi
yabancıların elindeydi.

1926 sonrası

*denizlerimizde de bağımsızlığı sağlamak milli ekonomi ilkesi doğrultusunda bir
adım atıldı

*kabotaj kanunu ile türk denizleri ve limanlarında işletmecilik ve taşımacılık
hakkı sadece türk devletine ve türk vatandaşlarına verildi.

72. sayfa

Suikast girişiminden sonra benim ve arkadaşlarımın nasıl bir tepki verdiğimizi
merak ettiğinizi biliyorum.Ben bu suikastı kendime değil benim getirdiğim
inkılaplara karşı olduğunu düşünüyorum.İki üç kişi inkılaplarımı kendilerine
yediremediği için bu suikastle beni öldürüp inkılapları da ortadan
kaldıracaklarına inanıyorlardı ama düşündükleri olmadı.Ben olduğum zaman ve
öldükten sonra da hiçkimse benim getirdiğim inkılaplara karşı gelemeyecektir!!
izmir suikastı olan yer
olumsuz gerçekleşmiştir tabi ki

73.Sayfa

1) Çünkü nutuk evrimleşmiş bir kitaptır.
2)İleri görüşlülük özelliği ortaya çıkmıştır.
3)Halkın o dönemde hangi zorluklar çektiğini
4)Gelecekteki nesillerin geçmişlerini bilmesi amaçıyla yazılmıştır.

5)Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır.Cumhuriyet öncesi ,Cumhuriyet sonrası ve
ilerdekiler olmak üzere.Nutuk o dönemlerde türkülüğün ve savaşların ne kadar zor
şartlarda gerçekleştiğini belirtmek istemiştir.

6)Türk halkının fedakarlıklarıyla ilgili iki üç şet karalardım

sayfa 74

1:eğitimi çok önemli olduğu için herşeyden önce görmüştür

2:eğer bir insanın eğitimi iyi olursa milleti ede iyi olur gerek zeka ile
gerekte milletin kurtuluşu için eğitim şarttır

3:memleket sevgisini bağımsızlığı ve düşünmeyi bizlere öğreten okuldur bu yüzden
memleket sevgisi için eğitim mutlaka şarttır

1: okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır öğrenci arttığı için okul sayısıda
artmıştır

2:eğitimde öğrenciler için gerekli olan teknolojik,bilimsel alanlar
geliştirilmiştir.çünkü öğrenciler için bu alanların geliştirilmesi
öngörülmektedir...

sayfa 75

1.türk çoçuğu geçmişini bilerek hareket etmelidir ancak bu şekilde atalarını
tanıyacaktır

2.projeler: Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi

Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi

Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi

bilimsel toplantılar:1909 adana olayları sempozyum

1909 adana olayları paneli vb

yeni çıkan yayınlar:çengiz name kaariye camii eski hara manastırı vb..

sayfa 76
1:çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanın
güzelliği ile ölçülür.bu medeni insana bundan dolayı anıt dikilmesi istenmiştir.

2:türk gencinin anıt dikilmesine karşı tepkisi gayet olumludur.çünkü kubilay
milleti için kendi canını feda etmiştir

1:yani geçmişteki insanlarımızın canla başla gelecek nesilleri kurtarabilmek
için savaşmışlardır.bizlerde bize emanet edilen bu vatanı koruyacak bekçileriz

2:vatanı koruyanları her zaman yaşatacak olan bizler;

milletimizi her an koruyup bütün olumsuzluklara rağmen vatanımıza göğsümüzü
siper edeceğiz...

sayfa 77

iki yere fotoğraf yapıştırılacak

alt bölüm şöyle==cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir
merkezimize göre birçok olumsuzluklar var.şimdiki şehir merkezimize bakıldığında
teknoloji ilerlediği için birçok yollar köprüler yapıldı.teknolojik aletler
gelişti.oysa o zamanda bunu gibi değişiklikler yoktu. o yıllarda hiç denilecek
kadar azdı.işte ilk yıllardaki şehir merkez soru 2de hangi şehirdeyseniz orada
varsa eğer atatürk anıtını araştıracaksınız

sayfa 78

1-Eğitime verdiği önemden dolayı
2-eğitimde üniversite insanların düzeyini attırırDevlete yardım artar

sayfa 80

1-Sürekli düşmüş yani ters orantılı
2-her yıl ilerlediğimizden dolayı
3-Çok kötü etkilenmiştir

sayfa 81

1-ilerigörüşlü,vatansever,mantık lı
2-Güçlülüğü,savaş azmi,vatanseverliği

sayfa 82

1- sanat, cumhuriyet dönemi zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu
sanat,günümüz:Sanat okulları,güzel sanatlar okulları açıldısanata önem verildi
spor,cumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla
kimse ilgilenmiyordu
spor, günümüz: spor okulları çoğaldı,spora ilgi arttı,faaliyetler düzenlendi
2-Atatürk türkmilletini herzaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister
3-çok zor ve kötü olurduinsanlarkendilerini ifade edemezlerdi
4-Sanat,adı ile kalırdı hiçbirgelişme olmazdı

sayfa 83

1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından
2- kadınlar çok önemlidironlara sevgi vermeliyiz şiddet değilkadın dövülmez. kadın sevilir:d
3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara
4-kadınlarımıza önem verildiğini

sayfa 84

KADIN
Kadınlara değr vermeli
Onları dövmemeli
Kadınları korumalı
Korumayanları uyrmalı

***********
Savaş zamanlarında
Kim yardım etti orduya
Atatürk kadınlara
Değer verdi zamanında

Sayfa 86

1Okulun çok küçük olması,
Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,
Geçim sıkıntısından dolayı okula gidilemediğini,
Eğitim hakkının kısıtlandığını anlatıyor

2.) Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını dile getiriyor

4.) Kadınların yetiştireceği fedakar ilerlemiş çocuklarla geleceğin parlak
olacağını düşündüğü için

sayFa 87:

1) eski çağdaşlık denilen şeyh sait birliklerinin hilafeti geri döndrmek
istedikleri şeyler ve de MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN bize sagladığı çagdaşlıklar

2) sözleşmeler yürürlüğe girmişdir

Sayfa 88

1.) Kadınların bu işlerle uğraşmış olması yeni nesle de ümit vererek geleceği aydınlatmaktadır

2 Erkekler kadar kendilerinin de siyaset hakkı olduğunun kavranmasında ilerleme olduğunun göstergesidir

sayfa 94

atatürkçülük nitelikleri:
*akılcı ve bilimci
*laik
*eşit hakçı

atatürkçülük amaçları:
*ülke bütünlüğünün korunmasını sağlamak
*çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
*tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak

atatürkçülük ilkeleri:

*cumhuriyetçilik
*milliyetçilik
*halkçılık
*devletçilik
*laiklik
*inkılapçılık


atatürk ilkeleri amaçları:

*türk insanını atılgan, barışçı yapmak

*türk milletinin hak ettiği yeri almasını sağlamak

atatürk ilkeleri temel esasları:

*vatan sevgisi
*milli dil
*milli tarih bilinci

atatürk ilkeleri ortak özellikleri:
*atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişlerdir.
*ilkeler akla ve mantığa uygundur.
*taklitçilik yoktur.

sayfa 95

ben kendi yorumuma göre çizdimbir ay ve yıldız kullan sayfanın ortasına
altınada şu sözü yaz "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan-

dırToprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandırsözünü yazve bir bayrak şekli çizerek
dalgalandırsayfanın köşelerine çeşitli gül ve papatyalar yapabilirsinİstersen bu
dediklerimi yap istersen yapma arkadaşımsana kalmış

Sayfa 96

türk düşünürler
tevfik fikret,namık kemal,ziya gökalp
fikirleri
tevfik fikret=>vatan ve millet sevgisi,namık kemal=>vatan sevgisi,ziya gökalp=>türkçülük

yabancı düşünürler
voltaire=>özgürlük ve insan hakları,jjrousseau=>insan hakları-demokrasi-özgürlük

sayfa 98

1-çağdas bir cumhuriyete sahip olmak için topluma nasıl uyum sağlamamız gerektiğini bilmeliyiz
2-demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz ve ikisi birbirini bütünler
3-türk milleti ve ordusunun birlik ve beraberlik içinde kararlı olması
4-milletin eğilim ve ihtiyaclarını buldu ve öğrendi.milletin refah seviyesini yukselttı.
5-türk milletinne güvenmesi
6-fikirleri his haline getirmek,demokrasiyi anlatmak ve açıklamak,cumhuriyeti ve
gereklerini anlatmak

sayfa 99 cevapları

siyaset cumhuriyet öncesi=ülkeyi sadece tek bir kişi yönetiyordu
siyaset cumhuriyet sonrası=egemenlik millete verildi
ekonomi cumhuriyet öncesi=denizler baska devletlerin sömürüsü altındaydı
ekonomi cumhuriyet sonrası=denizlerde tam egemenlik saglandı
hukuk cumhuriyet öncesi=kadınlar haklara sahip değildiler
hukuk cumhuriyet sonrası=medeni kanunla kadınlara birçok haklar verildi
eğitim cumhuriyet öncesi=sadece erkekler okula gidiyorlardı
eğitim cumhuriyet sonrası=karma eğitime gecilerek kız-erkek aynı sınıfta eğitim
görmeye basladı

günlük hayat cumhuriyet öncesi=önemli ve resmi işlemlerde isimler karısıyordu

günlük hayat cumhuriyet sonrası=soyadı kanunuyla bu karışıklık giderildi

Sayfa 100

1) Yaşama Hakkı - Seçme ve seçilme hakkı - çocuk hakları

2) Gençlerin milliyetçiliği benimseyerek büyümeleri gerektiği , bunun
sebebininde onların yarının yetişkin bireyleri olacağını anlatıyor

3)Sırayla

Yasalarla haklarım güvence altındadır Örneğin; Çocuk Hakları
Kişi hak ve hürriyetlerim güvence altındadır Örneğin;Okula gitmek
Verdiğim kararlarda kimseye hesap vermek zorunda değilim
İstediğim ülkeye, bölgeye yerleşebilirim , seyahat edebilirim
Hangi dinden olduğumu rahatça söyleyebiliyorum
Görüş ve fikirlerimi rahatça belirtiyorum
İstediğim bilim dalıyla ilgilenebiliyorum
Okula gidiyorum
İstemediğim söyleşmeleri imzalamam

Hak ve hürriyetlerim güvence altında olmadığında gerekli yerlere bu durumu
bildiririmÖrneğin;Aldığım top patlak ve aldığım yer bu topu değiştirmiyorsa
dilekçe yazarım

4)Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlarına girdiğim zaman
5)İnsanları eşit kılmaz

sayfa 101

kişi hak ve ödevleri

haklar
yaşama,düşünme ve ifade,özel hayatın gizliliği,kişi dokunulmazlığı,seyehat ve
yerleşme

ödevler
askerlik yapma,kanunlara uyma
sosyal ve ekonomik hak ve ödevler

haklar
konut dokunulmazlığı,öalışma,eğitim, saglık,grev yapma,sendika kurma

ödevler
vergi erme,kanunlara uyma

siyasi haklar ve ödevler

haklar
secme ve secilme,dilekçe

ödevler
oy kullanma,kanunlara uyma

sayfa 102

Madde 17 - Herkes, yasama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir


Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir
cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz

Madde 20 - Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptirÖzel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı
olmadıkça; geçikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan
merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz

Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptirHaberleşmenin gizliliği
esasdır

Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadikça;
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz

İstisnaların uygulanacagı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir

Madde 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir

Yerleşme hürriyeti, suç işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi
sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını
korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini
önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık
ödevi ada ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir

Vatandaş sınırdışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz

Madde 24- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır Din
kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu
dersler arasında yer alır Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak,
kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır

Madde 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma
ve bu alanlarda her türlü arastırma hakkına sahiptir

Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 inci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin
değistirilmesini saglamak amaciyla kullanılamaz

Bu madde hükme yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla
düzenlenmesine engel değildir

Madde 33 - Herkes, önceden izin almaksizin dernek kurma hakkına sahiptir

Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda
belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir Bu bilgi ve belgelerin kanuna
aykırılığının tesbiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması
veya kapatılması için mahkemeye başvurur

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz Dernek kurma
hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir

Madde 36 - Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak süretiyle yargı
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz

Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir

Madde 48 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir
Özel teşebbüsler kurmak serbesttir

Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır

Madde 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek
için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır

sayfa 105

1cevabı:milli mücadele döneminde türk millrtinin yoksullularla mücadele etmiştir

2cevab:Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemide milli birlik ve
beraberliği sağlamak için

3cevabı:bir ülkede milli birlik ve beraberliğin sağlanamamış olması o ülkede
dayanışmanın olmadığına demokrasinin yapılmaması gibi sorunlara yol açar

sayfa 106

Milliyetcilik İlkesi;

Ataturk Ilkeleri arasinda son derece onemli bir ilke olan milliyetcilik,
akilcilik, gercekcilik, bariscilik ve cumhuriyetcilik ilkeleriyle butunlesen ve
bu ilkelerle celisen yorumlara kapali bir ilkedir

milliyetçi olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur

devleti devlet yapan milliyetçiliğidir

Milli Birlik ve Beraberlik;

“Millî birlik ve beraberlik”, Türk İnkılâbının temel ilkelerinden biridir
Milliyetçilikle, millî egemenlikle ve millî bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir

Atatürklün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, millî
birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve
çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur Millet varlığını korumak için
bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymaya karar vermiş
olmaları, bir milletin en yenilmez silâhı ve korunma vasıtasıdır Bu sebeple,
Türk milletinin idaresinde ve korunmasında, millî birlik, millî duygu, millî
kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir”

atatürk'ün yukarıdaki sözünden yola çıkarak günümüzde milli birlik ve
beraberliğin önemini açıklayınız (arkadaslar bu soruyu kendım yazdım cunku
yapamadım yapan varsa yardımcı olabılır mı)

sayfa 107 cevapları

1 soru
a - 1-7-romen rakamıyla bir

2 soru
d - 4-romen rakamıyla iki

3 soru
b-2-3-6-romen rakamıyla altı

4 soru
b-2-3-romen rakamıyla altı

5 soru
2-3-4-6-9-romen rakamıyla iki,dört,altı

6 soru
c-12-8-romen rakamıyla beş

SAYFA 109

1. bolum:
1 = inkılap= kavramların hepsi
2= din ve vicdan hürriyeti= tekke ve zaviyelerin kapatılması.
3= çağdaşlık= kılık kıyafet, türk medeni kanunu,tevhid - i tedrisat , tekke ve
zaviyeler...
4= akılcılık ve bilimsellik= tekke ve zaviyelerin kapatılması, tevhid i tedrisat
kanunu...

2. bolum:

Eşitlik= kadınların da oy kullanması. evlenme boşanma hakkına sahip olmaları
vs.. gibi.

din ve vicdan özgürlüğü= belki örnek sayılmaz ama dinde zorlama yoktur. herkes
istediği dini seçmekte özgürdür.

çağdaşlık= günümüzde medreseler kapatılıp çağdaş eğitim veren okullar açılmıştor.
şapka, kılık kıyafet kanunu vb. kanunlar çıkarılmıştır.

her alanda aklın ve bilimin üstünlüğü= bilim adamlarının çalışmalarına önem
verilmiştir. çağdaşlaşmada akıl ve bilim ön planda tutulmuştur. vs.

sayfa 116

Cumhuriyetçilik = Demokrasinin gelmesi
Milliyetçilik = Milli birlik ve beraberlik
Halkçılık= üstünlük ortadan kalkmıstır, eŞitlik saglanmıstır.
Devletcilik= ekonomik,sosyal ve kültürel degerlerin devlet eli ile yapılması
laiklik= din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
inkılapçılık= çağdaşlaşma

Linkback: https://www.buyuknet.com/8sinif-inkilap-tarihi-calisma-kitabi-cevaplari-t43627.0.html

Etiket:
çalışma kitabı cevapları 8.sınıf  10.sınıf tarih kitabı cevapları  8.sınıf tarih çalışma kitabı ceva 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları
8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları
(Ortalama: 5 üzerinden 1.7 - 3 Oy)
3