Haçlı seferlerinin Dini, Siyasi ve Ekonomik sonuçları

tarantula90101.12.2019 - 18:43
Hristiyan Avrupalıların 11. ve 13. yüzyıllar arasında dini, siyasi ve ekonomik nedenlerle Kudüs'ü ele geçirmek, doğunun zenginliklerine ulaşmak için Müslümanlar üzerine düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir. Seferlere bu adın verilmesinde, sefere katılan askerlerin silah ve elbiselerinde Hristiyanlığın sembolü haç işaretinin bulunması etkili olmuştur.

Haçlı Seferlerinin Türk ve İslâm Dünyası Bakımından Sonuçları


1- Seferlerin başarısız olması Avrupa'da Katolik Kilisesi ve din adamlarına duyulan güveni azaltmıştır.
2- Seferler amacına ulaşamadığında Küdüs, Antakya ve İskenderiye gibi kutsal yerler müslümanların elinde kalmıştır.

Haçlı Seferlerinin Siyasal Sonuçları


1- Seferlere katılan derebeylerin bir kısmı ölmüş, bir kısmı da ordularını ve topraklarını kaybetmiştir. Bu durum derebeyliklerin zayıflamasına, kralların güçlenmesine neden olmuştur.
2- Türklerin batı yönündeki ilerleyişi bir süre durmuştur.
3- Bizans'ın siyasi ömrü uzamış, Batı Anadolu Bizans'ın eline geçmiş, bu nedenle Anadolu'nun Türkleşmesi gecikmiştir.
4- Türkler, Haçlı saldırılarına karşı İslâm dünyasını koruyarak saygınlıklarını artırmışlardır.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Sonuçları


1- Avrupa ile İslam dünyası arasında ticaret gelişmiş, Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.
2- Avrupalılar, Müslümanlardan pusula, barut, kağıt ve matbaayı öğrenmişlerdir. Bu durum, Coğrafi Keşiflere, Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlamıştır.


3- Avrupalılar, Müslümanlardan kağıt, cam, deri ve ipek işlemeciliğini öğrenmişlerdir.
4- Anadolu, Suriye ve Filistin ekonomik ve sosyal yönden büyük zarar görmüştür.

Haçlı Seferlerinin Sosyal Alandaki Sonuçları


1- Doğunun bilim ve kültürü Batı'ya taşınmıştır. Haçlılar Türk mimari ve taş işleme sanatını kendi tapınaklarında uygulamışlardır.
2- Feodalite rejiminin zayıflaması sonucunda Avrupa'da köylüler yeni haklar elde etmişler ve çiftçilerin sosyal etkinliği artmıştır.
3- Ticaret ve sanatla uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş ve önem kazanmıştır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/hacli-seferlerinin-dini-siyasi-ve-ekonomik-sonuclari-t47416.0.html

forget17.12.2019 - 21:45
Bunda Haçlı seferlerini ekleyebilirsin 1 2 3 4 ve 7 Haçlı seferlerini ekle

Etiket:
haçlı ekonomik sonuçları maddeler halinde  haçlı dini sonuçları maddeler halinde  haçlı seferlerinin kulturel sonuclari 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Haçlı seferlerinin Dini, Siyasi ve Ekonomik sonuçları
Haçlı seferlerinin Dini, Siyasi ve Ekonomik sonuçları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2