Kuranda geçen (Kız) isimleri ve anlamları

tarantula90117.11.2010 - 18:58
Çocuğunuza isim vermek çok önemli anlamlarınıda bilmek gerek.

Firdevs :1. Cennet, 2. Bostan, bahçe anlamlarına gelmektedir. Kelime aslen Farsçadır.
Havva :Esmer kyu renkli kadın anlamındadır. Havva: Hz. Adem (a.s.)’in karısı, ilk kadın.
Huri :
1. Cennet kızı.
2. Sevgili. – Edebiyatta genellikle  sevgiliye huri olarak seslenilir ve açık istiare sanatı yapılır.  Yani sevgili Huriye benzetilir. Kur’an-ı Kerim’de Vakı’a, Rahman, Tur, Duhan Surelerinde Geçmektedir.

İrem: 1. Cennet bahçesi
2. Ok ya da kurşun atılan nişan tahtası.
3. Cenk adı verilen müzik aleti ve bunu icad eden kişinin ismi.
4. Ad kavmi döneminde, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu rivayet edilir. Kur’an-ı Kerim’de Fecr Suresinde Geçmektedir.

Kevser:
1. Maddi ya da manevi çokluk, kalabalık nesil.


2. Cennette bir havuzun ırmağın ismi. 3. Kur’an-ı Kerim’de 108. sure ve en kısa sure.

Melek:
1. Rabbimizin  nurdan var ettiği varlıklar. Allah’ın emirlerine tam olarak uyan varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse. Kur’an-ı Kerim’de toplam 98 ayette be kelime geçmektedir.

Merve: Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. ayet’te geçmektedir.

Nas: Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
Nisa
 1. Kadınlar.
2. Kur’an-ı Kerim’in
4. suresi, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

Nur
1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran.
2. Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

Belinay: Cennette peygamber cicegi
Bengisu: Ebedilik,ölümsüzlük veren su
Beren: 1 Güçlü, kuvvetli 2 Akıllı
Berfin: Kardan yapılmış,tertemiz
Berra: – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
Berre: Anlamı temizleyicidir
Betül: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır
Büşra: Mutluluk getiren haber
Buğlem: Cenneti müjdeleyen melek
Burak: Hz Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği binek
Zahide: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınan
Zambak : Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi
Zarafet : İncelik, güzellik
Zehra : Beyaz ve parlak yüzlü olan
Zekiye : Zeka sahibi, kavrayışlı
Zeliha : Züleyha, su perisi
Zennan : Kadınlar
Zennur : Zinnur, nurlu, ışıklı
Zeren : Anlayışlı, zeki
Zerrin : Altından yapılmış – Altın renginde – Bir cins çiçek – Fulya
Zeynep : Değerli taşlar, mücevherler
Zinnur : Nurlu, ışıklı
Zişan : Şanlı, ünlü, çok tanınmış
Ziyney : Süs, süs eşyası
Zuhal : Satürn
Zübeyde : Öz, asıl
Zühal : Dokuz gezegenden altıncısı (Satürn)
Zühre : Çiçek açan / Çoban yıldızı (Venüs)
Zülal : Berrak, saf, tatlı, soğuk su
Züleyha : Hz. Yusuf’un karısının adı
Zülfifye : Saçları çok güzel olan
Zümra : Güzel, iyi ahlaklı – Zeki, bilgili kadın
Zümrüt : Yeşil renkli bir değerli taş

Linkback: https://www.buyuknet.com/kuranda-gecen-kiz-isimleri-ve-anlamlari-t31855.0.html

tarantula90101.07.2012 - 16:01

Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları A


ACAR : Cesur, becerikli

ACER: HZİsmail'in annesi

AFRA: Ayin 13Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar) Daha güzel, çok güzel, en güzel Erkek ve kadın adı

AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden , alanALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1 Hükümdar veya kumandan asası 2 İşaret olarak yere dikilen çubuk 3 Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu 4 Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı 5 Sonra gelen

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır Kirlerden arındırılmış, masum manasında


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B


BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

BEREN: 1 Güçlü, kuvvetli 2 Akıllı

BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

BERRA: (Ar) - Doğru sözlü, hayır işleyen kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C


CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D


DALAN: (Tür) Er 1 Biçim, şekil 2 İnce, narin, zarif

DALYA: (Tür) Ka - Yıldız çiçeği

DİDAR: (Fars) Ka 1 Yüz, çehre 2 Görme, görüşme 3 Görüş kuvveti 4 Açık meydanda

DİREM: (Fars) Er 1 Akça, para 2 Gümüş para

DUHA: (Ar) 1 Kuşluk vakti 2 Kur'an-ı Kerim'de 93 surenin ismi -Kız ve erkek adı olarak kullanılır


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E


EBRAR: (Ar) Er 1 Hayır sahipleri 2 İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz Ebu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin

ECHER: (Ar) Ka 1 Son derece güzel kadın 2 Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü

ECİR: (Ar) Er 1 Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey 2 Sevap 3 Aziz sevgili

ECRİN: ALLAH'IN hediyesi anlamını taşımaktadır

EFGAN: (Fars) Er - Figan, ağlayıp inleme, feryat

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

ELYESA: (Ar) Er - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

EMİN: (Ar) Er 1 Korkusuz kimse 2 Emniyette olan 3 İnanan, güvenen 4 İnanılır, güvenilir 5 Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen 6 Emanet olarak idare edilen dairelerin başı - 7 (Hz Muhammed (sas) ve Cebrail'in adı

EMİR: (Ar) Er 1 Bir kavmin, bir şehrin başı 2 Büyük bir hanedana mensup kimse 3 Peygamberimizin soyundan gelen 4 Kumandan 5 Abbasi devletinde başkomutan 6 Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi

EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş

ENER: (Tür) Er - En yiğit, en kahraman kişi

ENSAR: (Ar) Er 1 Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular 2 Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek

ERÇİN: (Fars) - Merdiven, basamak - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar) Er 1 Çok güzel genç 2 Son derece cesur ve yiğit adam

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah'a tesim olmak anlamında canımdeğerlendirebilirsin(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir

EYÜB: (Ar) Er 1 Sabırlı 2 Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir Kur'an'da adı geçen peygamberlerden Güzel sabır sahibi Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur

EZGÜ: (Tür) - Makam, hava - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

EZRA: (Ar) Ka 1 Pek fasih, sözü düzgün adam 2 Beyaz kulaklı siyah at

EZRAK: (Ar) - Mavi gözlü Gök rengi saf ve temiz su - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F


FERMA: (Fars) 1 Emreden, buyuran 2 Amir - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

FÜSUN: (Ar) Ka - Büyü sihir Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G


GİZEM: (Tür) Ka - Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime

GONCA: (Fars) Ka 1 Henüz açılmamış gül, tomurcuk 2 Sevgilinin ağzı

GÖĞEM: (Tür) - Halk dilinde yeşile çalan mor - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

GÜRHAN: (Tür) Er 1 Hanlar hanı 2 Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür) Er 1 Bol kan Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H


HÜMA: (Ar) Er 1 Devlet kuşu 2 Saadet, mutluluk


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ


İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür) Er - Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan

İREM: (Ar) 1 Cennet bahçesi 2 Ok veya kurşun atılan nişan tahtası 3 Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4 Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K


KAAN: (Tür) Er 1 Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim 2 Hakan, hükümdar

kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür) Ka 1 Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti 2 Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet

KARİN: (Ar) Erl Yakın 2 Nail olan 3 Hısım komşu 4 Mabeynci

KATRE: (Ar) Ka 1 Damla Damlayan şey

KAYHAN: (Tür) Er - Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

KAYRAL: (Tür) Er - Kayrılan, himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: (Tür) Er - İyice kor rengine gelen ay

KORÇAN: (Tür) Er - Ateşli, canlı, hareketli

KÜBRA: (Ar) Ka 1 Büyük olan (Ekber'in müennesi) 2 Hadicetü'l-Kübra: Hz Peygamberin ilk hanımı

KUMRU: (Fars) Ka - Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş
Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M


MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir

MERİH: (Ar) Er - Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri, sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: (Fars) Ka - Ayın ilk günleri


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N


NİSA: Kuranı kerimin 4 suresi anlamı kadın


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O


OGÜN: (Tür) - Anımsanan belirli bir günde doğan - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OĞUZ: (Tür) Er 1 Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı 2 Genç, sağlam, güçlü 3 Anlayışı kıt, bön 4 Köylü Tosun 5Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

ORHUN: (Tür) Er 1 Orta Asya'da bir ırmak 2 Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı 3 Yüksek, yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür) 1 Kutsal, mübarek 2 Beğenilen, güzel yer Alçak yer, ova - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OZGAN: (Tür) Er - Öne geçen, kazanan, başarılı


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R


RANA:Güzel göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S


SARA: (İbr) Ka 1 Prenses 2 (Fars) Hz İbrahim'in hanımı 3 Halis, katkısız, temiz

SARE: Saf temiz

SARP: (Tür) Er 1 Çetin, sert, şiddetli 2 Dik, çıkılması ve geçilmesi zor

SARPER: (Tür) Er - Sert, güçlü erkek

SEDEF: (Ar) Ka 1 Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu 2 Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya

SEDEN: (Tür) Ka - Uyanık, tetikte, gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars) Ka - Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür) - Sel gibi coşkun, taşkın kimse - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELİKA: (Ar) - Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELVA: (Ar) Ka 1 Bal 2 Büyük bıldırcın Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş 3 (İsp) Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA: (Ar) Ka 1 İşitme, duyma Musiki dinleme 2 Gökyüzü 3 Felek

SENA: (Ar) 1 Övgü ile ilgili 2 Şimşek parıltısı 3Şükretme

SERTAÇ: (Fars) Er - Baştacı, çok sevilen, sayılan

SERTAP: (Tür) Er - İnatçı, direngen

SEVDE: (Ar) Ka Siyah, esmer, esmer güzeli Mü'minlerin annelerinden birisi Hz sevde

SEVİL: (Tür) Ka - Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar) - Hicri takvime göre yılın 10 ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ŞEYMA: (Ar) 1 Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar 2 Hz Peygamber'in süt kardeşi

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi

SEZER: (Tür) - Duyar, hisseder, anlar - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SORGUN: (Tür) Er 1 Bir tür söğüt ağacı 2 Sıtkı, sert 3 Çok uzun ve güzel saç

SOYHAN: (Tür) Ka - Han soyundan gelen

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür) Ka - Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi Zambaksuresinin 3 ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T


TAHIRE: Hz Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U


UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y


YAREN: Dost,arkadaş

YIGIT: Güçlü, cesur


Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z


ZEHRA: En yaygın ismidir Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar) 1 Şanlı, şerefli 2 Canlı 3 Bir tür lale Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın


Etiket:
kız isimleri ve anlamları  kuranda geçen kız isimleri 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Kuranda geçen (Kız) isimleri ve anlamları
Kuranda geçen (Kız) isimleri ve anlamları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2