Allahın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) ve Türkçe Anlamları

Eşref19.10.2010 - 21:08
ALLAH ın 99 İsmi

1

"Allah"

O kendinden baska hiç bir ilah bulunmayan tek : AllaH

2

"er-Rahman"

Esirgeyicibütün mahlukatina rahmetiyle muamele eden(dünyada).

3

"er-Rahîm"

Bagislayicisevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette).

4

"el-Melik"

Mülkün sahibimülk ve saltanat devaml olan.

5

"el-Kuddüs"

Her türlü eksiklik ve ayplardan münezzeh olan.

6

"el-Selam"

Her çesit afet ve kederlerden emin olan.

7

"el-Mü'min"

Kullarina emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan kullarina yaptigi va'dinde sadik.

8

"el-Müheymin"

Saltanat hakkinda diledigi gibi tasarruf eden her seyi gözetip koruyan.

9

"el-Aziz"

Izzet sahibi malup edilmesi imkansz olan her eye galip olan.

10

"el-Cebbar"

Azamet ve kudret sahibi istedigini mutlak yapan diledigine muktedir olan.


11

"el-Mütekebbir"

Ululuk sahibiher seyde ve her hadisede büyüklügünü gösteren.

12

"el-Halk"

Her seyin varligin ve geçirecegi halleri takdir eden yaratan yoktan vareden büyüklükte esi olmayan.

13

"el-Bari"

Her seyin aza ve organlarini birbirine uygun yaratan.

14

"el-Musavvir"

Tasvir eden  her seye bir sekil ve hususiyet veren.

15

"el-Gaffar"

Kullarinin günahini örten magfireti çokgünahlar bagislayici.

16

"el-Kahhar"

Her seyeher istedigini yapacak surette galip ve hakim olan.

17

"el-Vehhab"

Çok fazla ihsan eden çesit çesit nimetleri daima bagislayan.

18

"el-Rezzak"

Bütün mahlukatin rizkini veren ve ihtiyacini karsilayan.

19

"el-Fettah"

Her türlü müskülleri açan ve kolaylastiran darliktan kurtaran.

20

"el-Alîm"

Her seyi en ince noktasina kadar bilen ilmi ebedi ve ezeli olan.

21

"el-Kabd"

Diledigine darlik veren sikan daraltan.

22

"el-Bast"

Diledigine bolluk veren açan genisleten.

23

"el-Hafd"

Yukaridan asaya indiren alçaltan dereceleri düsüren.

24

"el-Rafi"

Yukari kaldiran yükselten dereceleri yükselten.

25

''el-Mu'iz"

izzet veren aziz kilan.

26

"el-Muzill"

Zillete düsüren hor ve hakir eden.

27

"el-Semi"

Her seyi isiten kullarinin niyazini kabul eden.

28

"el-Basir"

Her seyi gören.

29

"el-Hakem"

Hikmet sahibi olan yaptigi her iste hikmeti gözeten hükmeden.

30

"el-Adl"

Son derece adaletli olan.

31

"el-Latif"

En ince islerin bütün inceliklerini bilenlütuf ve ihsan sahibi olan.

32

"el-Habir"

Herseyin iç yüzünden gizli taraflarindan haberi olan.

33

"el-Halim"

Yumusak davranan hilmi çok olan.

34

"el-Azim"

Pek azametli olan yüce.

35

"el-Gafur"

Çok bagislayan magfireti çok.

36

"el-ekûr"

Kendini rizasi için yapilan amelleri daha ziyadesi ile karlayan.

37

"el-Aliyy"

Çok yüce.

38

"el-Kebir"

Pek büyük.

39

"el-Hafîz"

Yapilan isleri bütün tafsilatyla hifzeden her seyi afet ve belâdan koruyan.

40

"el-Mukit"

Bilen tayin eden. Her yaradilmisin rizkini veren.

41

"el-Hasîb"

Herkesin hayat boyunca yaptiklarnin bütün teferruatyla hesabini iyi bilen. Mahlukatina kafi olan.

42

"el-Celîl"
Azamet  ululuk sahibi olan.

43

"el-Kerîm"

Çok ikram edici

44

"el-Rakîb"

Bütün varliklar ve bütün isler murakabesi altinda bulunan.

45

"el-Mucîb"

Kendine yalvaranlarin isteklerini veren dualarn kabul eden.

46

" el-Vasi' "

Lütfu bol olan tüm niteliklerinde sonsuzluk derecesinde genis olan.

47

"el-Hakîm"

Emirleri kelam ve bütün ileri hikmetli hikmet sahibi olan.

48

"el-Vedûd"

Kullarini en fazla seven sevilmeye en layik olan.

49

"el-Mecîd"

San serefi çok üstün olan.

50

"el-Ba'is"

Ölüleri dirilten  kabirlerden çikaran.

51

"el-ehîd"

Her zaman ve her yerde hazir ve nazir olan.

52

"el-Hakk"

Vacib'ul vücud olanvarligi hiç degismeden duran.

53

"el-Vekil"

Tevekkül sahiplerinin isini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

54

"el-Kaviyy"

Pek kuvvetli.

55

"el-Metin"

Pek güçlü.

56

"el-Veliyy"

Mu'min kullarnin dostu.

57

"el-Hamîd"

Ancak kendine hamd edilenbütün varligin diliyle övülen.

58

"el-Muhsi"

Sonsuza kadar da olsa herseyin sayisini bilen.

59

"el-Mubdi"

Mahlukati maddesiz ve örneksiz olarak bastan yaratan.

60

"el-Mui'd"

Yaradilmislari yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61

"el-Muhyi"

ihya eden dirilten can bagislayansaglik veren.

62

"el-Mumit"

Canli mahlukatin ölümünü yaratan öldüren.

63

"el-Hayy"

Diri tam ve mükemmel manasyla hayat sahibi

64

"el-Kayyum"

Yarattiklarnin isini çeviren her isleneni bilen evveli olmayan.

65

"el-Vacid"

istedini istedigi vakit bulan.

66

"el-Macid"

Kadri ve an büyük kerem ve hosgörüsü bol.

67

"el-Vahid"

Tek. Zat'inda sifatlarnda isimlerinde ef'alinde orta ve benzeri olmayan.

68

"el-Samed"

Her seyin muhtaç oldugu fakat hiç bireye muhtaç olmayan.

69

"el-Kâdir"

stedigini istedigi gibi yaratmaya muktedir olan.

70

"el-Muktedir"

Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde diledigi gibi tasarruf eden.

71

"el-Mukaddim"

istedigini öne getiren öne alan.

72

"el-Muahhir"

istedigini geri koyan arkaya birakan.

73

"el-Evvel"

Her seyden önce var olan.

74

"el-Ahir"

Her sey helak olduktan sonra geri kalan.

75

"el-Zahir"

Varligi sayisiz delillerle açik olan.

76

"el-Batin"

Akillarin idrak edemeyecegi yüceligi gizli olan.

77

"el-Vâli"

Evreni ve evrendeki bütün olaylar tek basina idare eden.

78

"el-Müteâlî"

Aklin mümkün gördügü her seyden her halden pek yüce olan.

79

"el-Berr"

Kullarna iyilik ve ihsan nimetleri bol olan.

80

"el-Tevvâb"

Tevbeleri kabul edip günahlari bagislayan.

81

"el-Muntakîm"

Günahkarlara adaletiyle hakettikleri cezayi veren.

82

"el-Afuvv"

Affeden magfiret eden.

83

"el-Rauf"

Merhamet edici pek sefkatli.

84

"Mâlik'ül-Mülk"

Mülkün ebedi-ezeli sahibi.

85

"Zülcelâli ve'l ikrâm"

Hem azamet sahibi hem fazl u kerem sahibi.

86

"el-Muksit"

Hükümleri ve ileri yerli yerinde olan.

87

" el-Cami' "

istedigini istedigi zaman istedigi yerde toplayan.

88

"el-Ganiyy"

Çok zengin hiç bireye muhtaç olmayan.

89

"el-Muni"

Diledigine zenginlik veren müstagni kilan.

90

" el-Mani' "

Baz seylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen engelleyen.

91

"el-Darr"

Keder ve zarar verecek seyleri yaratan hüsrana ugratan.

92

" el-Nafi' "

Hayir ve menfaat verecek eyleri yaratan faydalandran.

93

"el-Nur"

Alemleri nurlandiran diledigine nur veren nur olan.

94

"el-Hadî"

Hidayete kavusturan kulunu hayirla muvaffak kilan.

95

" el-Bedi' "

Örneksiz misalsiz ve hayret verici alemler yaratan.

96

"el-Bakî"

Varlinin sonu bulunmayan ebedi olan.

97

"el-Varis"

Varligi devam eden servetlerin hakiki sahibi.

98

"el-Resîd"

Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akibetine ulastiran.

99

"es-Sabûr"

Çok sabirli olan isyankarlardan acele intikam almayan...

Celle Celâlühu

Linkback: https://www.buyuknet.com/allahin-99-ismi-esmaul-husna-ve-turkce-anlamlari-t31618.0.html

Etiket:
allahın 99 ismi ve anlamları kısaca  allahın 99 ismi sırasıyla  allahın 99 ismi arapça 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Allahın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) ve Türkçe Anlamları
Allahın 99 ismi (Esma-ül Hüsna) ve Türkçe Anlamları
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2