Sadullah Paşanın Hayatı

Tanzimat devri devlet adamı ve şâir. 1838?de Erzurum?da doğdu. Babası çeşitli illerde vâlilik yapmış Esad Muhlis Paşadır. İyi bir tahsil gören Sadullah Paşa, babasının kontrolünde özel hocalardan Arapça, Farsça, Fıkıh, Akaid, Tabiiyye, Kimyâ ve Fransızca dersleri aldı.

1853?te ilk memuriyetine başlayarak, mâliye Vâridat Kaleminde vazifelendirildi. Üç sene kadar burada çalıştıktan sonra, Bâbıâli Tercüme Odasına geçti. Kısa zamanda memuriyette derecesi yükseldi ve sırasıyla Mesahib Kalemine (1866), Şûrâ-yı Devlet Maârif Dâiresi Başmuavinliğine (1868) ve ardından da Başkitâbetine (1870) geldi. Dîvân-ı Hümâyun Tercümanlığına (1871), Dîvân-ı Hümâyun Amedliğine ve Defter-i Hâkânî Nezâretine (1874), Temyiz Mahkemesi Reisliğine (1876), Ticâret Nezâretine ve Sultan Murâd?ın tahta geçmesiyle de Mâbeyn Başkâtipliğine (1876) tâyin edildi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamânında, Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere Filibe?ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazîfesini tamamladıktan sonra Berlin?e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin?deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883?te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891?de Viyana?da intihar etti. Cenâzesi İstanbul?a getirilerek Sultan Mahmud Hanın türbesinin bahçesine gömüldü.

Sadullah Paşa, devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere, Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları, Charlottenbourg Sarayı, Paris Ekspozisyonu, Cevdet Paşaya Mektup, bilinen eserleridir. Berlin Mektupları, Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir.

Linkback: https://www.buyuknet.com/sadullah-pasanin-hayati-t22356.0.html

Sadullah Paşanın Hayatı ve tarihteki önemi


Tanzimat devri devlet adamı ve şâir. 1838?de Erzurum?da doğdu. Babası çeşitli illerde vâlilik yapmış Esad Muhlis Paşadır. İyi bir tahsil gören Sadullah Paşa, babasının kontrolünde özel hocalardan Arapça, Farsça, Fıkıh, Akaid, Tabiiyye, Kimyâ ve Fransızca dersleri aldı.

1853?te ilk memuriyetine başlayarak, mâliye Vâridat Kaleminde vazifelendirildi. Üç sene kadar burada çalıştıktan sonra, Bâbıâli Tercüme Odasına geçti. Kısa zamanda memuriyette derecesi yükseldi ve sırasıyla Mesahib Kalemine (1866), Şûrâ-yı Devlet Maârif Dâiresi Başmuavinliğine (1868) ve ardından da Başkitâbetine (1870) geldi. Dîvân-ı Hümâyun Tercümanlığına (1871), Dîvân-ı Hümâyun Amedliğine ve Defter-i Hâkânî Nezâretine (1874), Temyiz Mahkemesi Reisliğine (1876), Ticâret Nezâretine ve Sultan Murâd?ın tahta geçmesiyle de Mâbeyn Başkâtipliğine (1876) tâyin edildi.
Sultan İkinci Abdülhamid Han zamânında, Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere Filibe?ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazîfesini tamamladıktan sonra Berlin?e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin?deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883?te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891?de Viyana?da intihar etti. Cenâzesi İstanbul?a getirilerek Sultan Mahmud Hanın türbesinin bahçesine gömüldü.

Sadullah Paşa, devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere, Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları, Charlottenbourg Sarayı, Paris Ekspozisyonu, Cevdet Paşaya Mektup, bilinen eserleridir. Berlin Mektupları, Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir Sadullah Paşa 1838 Erzurum doğumlu Osmanlı devlet adamı. İyi bir eğitim gören Sadullah Paşa babasının kontrolünde özel hocalardan Arapça Farsça Fıkıh Akaid Tabiiyye Kimya ve Fransızca dersleri aldı.

1853’te ilk memuriyetine başlayarak mâliye Vâridat Kaleminde görevlendirildi. Üç sene kadar burada çalıştıktan sonra Bâbıâli Tercüme Odasına geçti. Kısa zamanda memuriyette derecesi yükseldi ve sırasıyla Mesahib Kalemine (1866) Şûrâ-yı Devlet Maârif Dâiresi Başmuavinliğine (1868) ve ardından da Başkitâbetine (1870) geldi. Dîvân-ı Hümâyun Tercümanlığına (1871) Dîvân-ı Hümâyun Amedliğine ve Defter-i Hâkânî Nezâretine (1874) Temyiz Mahkemesi Reisliğine (1876) Ticâret Nezâretine ve Sultan Murâd’ın tahta geçmesiyle de Mâbeyn Başkâtipliğine (1876) tâyin edildi.

Sultan İkinci Abdülhamidzamânında Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere Filibe’ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazîfesini tamamladıktan sonra Berlin’e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin’deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883’te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891’de Viyana’da intihar etti. Cenâzesi İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmud Hanın türbesinin bahçesine gömüldü.

Sadullah Paşa devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır. Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları Charlottenbourg Sarayı Paris Ekspozisyonu Cevdet Paşaya Mektup bilinen eserleridir. Berlin Mektupları Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir.

Edebi kişiliği

Edebiyat çalışmalarını birinci plana almayıp bunu bir amatör gibi sürdüren Sadullah Paşa 1838 yılında Erzurum''da doğdu. Babası Esat Muhlis Paşa İkinci Mahmut döneminin ünlü vezirlerindendi. Sadullah Paşa öğrenimini İstanbul''da «Darülmaarif» adlı bir okulda yaptı. İyi bir tahsil gören Sadullah Paşa babasının kontrolünde de özel hocalardan Arapça Farsça Fıkıh Akaid Tabiiyye Kimya ve Fransızca dersleri aldı.

Babıâli Tercüme Odası''na memur adayı olarak girdi. «Divan-ı Hümayun Tercümanlığı» görevi ile hayata atıldı. Maarif Müsteşarlığı yaptı. Beşinci Murat''ın kısa süren padişahlığı sırasında Mabeyn Başkâtibi oldu. Beşinci Murat''tan sonra tahta geçen Sultan İkinci Abdülhamit Han zamanında Bulgaristan Meselesini yerinde incelemek üzere Filibe’ye gönderilen komisyona başkanlık yaptı. Bu vazifesini tamamladıktan sonra Berlin’e elçi olarak gönderildi. Buradayken Ayestefanos Antlaşması ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. Berlin’deki başarılı çalışmalarından dolayı vezirlik rütbesi verildi (1881). 1883’te Viyana Büyükelçiliğine tayin edildi. 1891’de Viyana’da (Sefarethanenin hamam odasında hava gazı borusunu ağzına almak suretiyle) intihar etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek İkinci Mahmut Türbesi bitişiğindeki küçük mezarlığa gömüldü.

Sadullah Paşa edebiyat alanında bir amatör olarak çalışmış ama bu kadar çabalarıyla bile yeni Türk edebiyatının oluşmasında oldukça yararı dokunmuş bir kimsedir. Yeni Türk edebiyatı batıya yönelir ve ondan örneklenirken bu hususta en verimli alanlardan biri de oradan şiir çevirileri yapmaktı. Bu ortamda Tanzimat döneminde batıdan Türkçe''ye ilk şiir çevirisi yapanlardan biri de Sadullah Paşa olmuştur. Onun «Ondokuzuncu Asır» adlı ünlü manzumesi -belki edebi değerinden başka çağdaş uygarlığı tanıtmak istemesi bakımından çok değerli bir belge karakteri taşır. "Lamartine" den çevirdiği çok tanınmış «Göl» manzumesi de yeni şiir zevkinin belirli bir örneğini teşkil eder. Sadullah Paşa''nın siyasi ve kişisel anılarıyla gezi notları niteliğindeki kimi yazıları da Tanzimat''la birlikte kendini göstermeye başlayan yeni edebi nesrin üzerinde durulmaya değer örnekleridir.


Eserleri

Sadullah Paşa devlet adamlığı yanında edebiyatla da uğraşmıştır. Fakat yazdıklarının pek çoğu ele geçmemiştir. Yazdıklarının içinde en önemlisi On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere Türklerin de ayak uydurması gerektiğini savunmaktadır.

Sadullah Paşa''nın cilt teşkil edecek büyük bir eseri ya da tüm yazılarını bir araya toplayan bir kitabı yoktur. Ancak onun acıklı yaş.... ve trajik sonunu dile getiren -başkası tarafından hazırlanmış- bir eser bulunmaktadır. Bu kitabın adı: Sadullah Paşa -yahut- Mezardan Nidâ''dır. Kitap Paşa''nın yakınlarından Mehmet Galip Bey tarafından düzenlenmiş İkinci Meşrutiyet''ten sonra basılmıştır.

Sadullah Paşanın batı dillerinden yaptığı tercümelerin en meşhuru Göl adlı eseridir. Berlin Mektupları Charlottenbourg Sarayı Paris Ekspozisyonu Cevdet Paşaya Mektup bilinen eserleridir. Berlin Mektupları Tanzimat devri seyahat edebiyatının ilk örnekleridir. Tanzimat döneminin pozitivist ve materyalist anlayışı savunan ilk şairi oldu. Fazla eser vermemiş olan Sadullah Paşa yayımladığı birkaç makale ve çeviri içinde en çok Lamartin''den Göl şiiri çevirisi ve Ondokuzuncu Asır adlı şiiriyle tanınmıştır.

"Ondokuzuncu Asır" adlı manzumesinde Sadullah Paşa iki zihniyeti mukayese eder. Ona göre skolâstik dönemin yanlış eksik ve olumsuzluklarına karşılık yeni çağda insanın aklı ve iradesiyle gerçekleştirdiği hızlı ve baş döndürücü bir gelişme söz konusudur. İnsanın idrak kabiliyeti bu çağda en üst seviyeye ulaşmış gerçekleşmesi imkansız sanılan pek çok şey de bu asırda gerçekleştirilmiştir. Eski dönemlere ait bütün bilgiler temelinden sarsılmış kâinat yeniden keşfedilmiş ilim ve irfan deneyci tavrıyla batıl inançları temelinden yıkmıştır.

Sadullah Paşa’nın hayatı hakkında bilgi..

Sadullah Paşa, Tanzimat döneminin devlet büyüklerinden ve önemli şairlerinden biridir. 1838 yılında Erzurum ilinde dünyaya gelmiştir. Babası olan Esad Muhlis ülkenin farklı yerlerinde valilik görevlerinde bulunmuştur. Esad Muhlis’in gayretleri ile özel hocalardan Fransızca, Arapça, Fıkıh, Farsça, Akait, Tabiye, Kimya dersleri alarak iyi bir öğrenim görmüştür. İlk olarak 1853 yılında memur hayatına başlangıç yapan Sadullah Paşa, mliye Vridat Kaleminde göreve başlangıç adımını atmış oldu. 3 yıl süre ile maliye varidat kaleminde çalışan Sadullah Paşa daha sonra Bbıli Tercüme Odasında hayatını devam etmeye başladı. Başarısı ve gayreti ile memuriyet hayatında rütbe atladı ve ardından sırasıyla Mesahib Kalemine (1866 yılı), Ş»r-yı Devlet Marif Diresi Başmuavinliğine (1868 yılı) ve sonra da Başkitbetine (1870 yılı) geldi. D®vn-ı Hümyun Tercümanlığına (1871 yılı), D®vn-ı Hümyun Amedliğine ve Defter-i Hkn® Nezretine (1874 yılı), Temyiz Mahkemesi Reisliğine (1876), Ticret Nezretine ve Sultan Murd’ın tahta geçmesiyle de Mbeyn Başktipliğine (1876 yılı) tyin edildi. Sultan İkinci Abdülhamid Han başta oldu dönemde, Bulgaristan sorunu ile ilgilenmek ve incelemek üzere Filibe’ye gönderilen komisyonun başkanlığını da yaptı. Komisyon başkanlığı görevinden de alnının akı ile ayrılan Sadullah Paşa daha sonra Berlin’e elçi olarak gönderilmiştir. Ayastefanos Antlaşması ile Berlin Kongresine ikinci murahhas olarak katıldı. 1881 yılında Burada da yapmış olduğu başarılı işlerden ötürü vezirlik rütbesine ile ödüllendirildi. Ve iki yıl sonra yani 1883 yılında da viyana büyükelçiliğine atandı. Sadullah Paşa 1891 yılında Viyana şehrinde intihar etti. Naaşı İstanbul’a getirilen Sadullah Paşa Sultan Mahmud Han’ın türbesine gömüldü.
Sadullah Paşa hayatı hakkında, devlet adamlığı ve ileri gelenlerinin diğer tarafında edebiyat ile de yakından ilgilenmiştir. Ancak yazılarının bir çoğu bilinmemektedir. Sadullah Paşa’nın en önemli eseri 19. On dokuzuncu Asır manzumesidir. Bu manzumede batının ilerlediği müspet ilimlere, Türklerin de ilgi duymasını ve benimsemesini savunmaktadır.
Sadullah Paşanın en önemli çeviri eseri Göl’dür. Sadullah Paşa’nın bilinen başlıca eserleri ise; Berlin Mektupları, Charlottenbourg Sarayı, Paris Ekspozisyonu, Cevdet Paşaya Mektup’dur. Seyahat edebiyatı ile ilgili yapılan ilk yazılar da Sadullah paşa’ya ait olan Berlin Mektupları eseridir.

 
Etiket:
Sadullah Paşanın Hayatı  sadullah paşa  sadullah paşa kimdir  sadullah paşanın eserleri 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

Evet Hayır

Sadullah Paşanın Hayatı
(Ortalama: 5 üzerinden 2.00 , 3 Oy)


Konu Hakkında Görüşün Nedir? Olumlu yada olumsuz Eleştirileriniz.


Turkiyenin baskenti neresidir. kucuk harfle yazin.:

Sadullah Paşanın Hayatı

Sadullah Paşanın Hayatı »Tanzimat devri devlet adamı ve şâir. 1838?de Erzurum?da doğdu. Babası çeşitli illerde vâlilik yapmış Esad Muhlis Paşadır. İyi bir tahsil