Reisü'ül bahr nedir?

forget -

Reisü'ül bahr nedir?
Türkiye SElçuklu devleti donanma komutanlarına verilen addır.

forget -

Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanına denir.

Cevap Yaz