Reisü'ül bahr nedir?

forget -

Reisü'ül bahr nedir?
Türkiye SElçuklu devleti donanma komutanlarına verilen addır.

Cevap Yaz