Veraset ve intikal vergisinde gerekli belgeler!

Birikim Gayrimenkul05.01.2015 - 12:59
Veraset ve intikal vergisi yükümlülerinin vergi ödemelerinden önce beyanname vermeleri gerekiyor. Peki, vergi beyannamesi nasıl verilir? Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gerekli belgeler nelerdir? İşte yanıtı...

Veraset ve intikal vergisinde gerekli belgeler!
Miras hukukuna göre mirasçıların miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine eklenmesi gereken mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011 tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de veraset ilamı alınıyor; ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine veraset ve intikal vergisi beyannamesi veriliyor; mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getiriliyor.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gerekli belgeler..
Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir.
 
- Veraset ilamı (Mirasçılık Belgesi),

- Vasiyetname, miras mukavelenamesi,

- Borç ve masraflara ait belgeler,

- Ticari bilanço ve gelir tablosu,- Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge,

- Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. Ancak, 2007 tarihinden itibaren vergi dairelerince ölenin T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yapılarak nüfus kayıt sisteminden (MERNİS) alınan vefat eden kişinin son ikametgâhını gösterir belgenin alınması mümkün bulunduğundan bu belgenin muhtarlıktan alınması gerekmemektedir. (Murisin Türkiye’deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.)

Kaynak:
http://emlakkulisi.com/veraset-ve-intikal-vergisinde-gerekli-belgeler/246176

Linkback: https://www.buyuknet.com/veraset-ve-intikal-vergisinde-gerekli-belgeler-t44023.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Veraset ve intikal vergisinde gerekli belgeler!
Veraset ve intikal vergisinde gerekli belgeler!
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2