8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Tüm Etkinlik Cevapları!

tarantula90118.12.2011 - 22:47


Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Tüm Cevapları!
Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı İle Tüm Cevaplar Elinizde...
Tek Linkte İndir!


http://hotfile.com/dl/133006777/11c91bb/8.Sinif.Fen.ve.Teknoloji.Ogretmen.Kitabi.Full.rar.html
sayfa 10
1- Hücre zarı
sitoplazma
çekirdek


2- Hücre zarı: hücreye şekil verir ve madde alışverişi sağalr.
Sitoplazma: yaşamsal olayları gerçekleştiren organelleri bulundurur.
Çekirdek: hücrenin yönetim merkezidir.


3- Çekirdektir. Kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıları bulundurur.


4- Evet. Büyüme ve üremeyi sağlamak için hücreler belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünür.


5- Canlılarda büyüme mitoz bölünme ile gerçekleşir


6- Üreme ile


Sayfa 12
Boşluğa yazın.Mitoz, tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.
Çekirdek bölünmesiyle başlayan mitoz, birbirini takip eden farklı evrelerden geçer. Mitoz, bölünmede ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreninkiyle aynıdır.


Sayfa 14
5. etkinlik
yedinci çıkışa ulaşıyor.


sayfa 15
İlk boşluğa:
Çünkü bezelyelerde mor çiçek renginin görülme olasılığı beyaz çiçek rengine göre daha fazladır


ikinci boşluğa:
oluşan çiçeklerin üçü mor biri beyaz renki olmuştur. Çaprazlanan çiçekler mor renkli olmalarına rağmen genetik yapılarında beyaz çiçeklere sahip olma özelliği de taşımaktadır


sayfa 17
8. etkinlik
1-
sağdaki ilk yaşıyıcı yazan yuvarlağa Aa
Sol alltaki yuvarlağa orak hücreli anemi hastası yazana aa
onun sağındakine aa
onun sağındakinin altına taşıyıcı yazın


huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.
sağdaki şemaya geçtik
üstteki sağlıklıya AA yazın
sağındaki aa yazan yuvarlağın yanına orak hücreli anemi hastası yazın.
onun altındaki en sağdaki yuvarlaya Aa altına da taşıyıcı yazın
onun solundaki karenin altına taşıyıcı yazın.
onun solundaki yuvarlağa Aa yazın


alttaki üç şekil kaldı. Biri kare biri yuvarlak biri de kare
Mertin altına aa orak hücreli anemi hastası yazın.
onun sağındakine Aa yazın
onun sağındaki kareye AA yazın


2-
a)
Boşluğa yazın
 I. Durum
Baba x Anne
 kk       KK
--------       --------
             ---


Kk     KK     Kk     Kk


%50 kulak memesi ayrık
%50 kulak memesiyapışık
huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır


b)
I. Durumda kulak memesinin yapışık olma olasılığı yüzde 0'dır
II.Durumda kulak memsinin yapışık olma olasılığı yüzde elli'dir.


sayfa 18
a) Hemefili, orak hücreli anemi, renk körlüğü, Down sendromu genetik hastalıklara örnek verilebilir. Genetik hastalıklar bir dölden diğerine aktarılır.


b)Genetik bir hastalıktır. Çünkü hastalık üremeyle diğer döllere aktarılabilir.


sayfa 19
Genetik hastalıkların nedenleri nelerdir? yazan yere:
Kromozom sayılarında eksiklik veya fazlalık olması yada genlerdeki değişimler.


sayfa 20
sayısı yarıya iner: Kromozom
Hücre bölünmesi sağlar: Büyüme
                                          Üreme


Üreme ayrılır:
Eşeyli Üreme
Eşeyli Üreme ile olur:
Mayoz


Sayfa 21:
a)
2n=46 kromozom sayısına sahip anne ve babanın mayoz sonucunda oluşan üreme hücrelerinin kromozom sayısı
yarıya indiği için n=23 olur.


b)
Mayoz sırasında homolog kromozomlar
yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılırr.
Kromozomlar arasında parça değişimi olur.
Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek
kutuplara doğru çekilir. Kromozom sayısı
“2n” olan ana hücreden, kromozom sayısı
“n” olan iki yavru hücre oluşur ve birinci
mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise
mitoza benzer. İkinci mayozda “n” sayıda
kromozom sayısına sahip her bir hücreden
aynı kromozom sayısına sahip iki yavru
hücre oluşur. Böylece mayoz sonunda “n”
sayıda kromozom sayısına sahip dört
hücre oluşur. Mayoz sırasında gerçekleşen
parça değişimiyle genetik çeşitlilik
ortaya çıkar. Nesiller boyunca canlıların
kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.


sayfa 36
yönü
ağırlık
doğrultular
hareket
yoğunluk
cisim
bileşke
newton
dinamometre
yerçekimi
hacim
kuvvet


huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.
Sayfa 37
3.Etkinlik
Taşın havadaki ağırlığı 1 N’dur. Bu cisim suya batırıldığında taşı bağladığımız
ipteki gerilme suyun uyguladığı kaldırma kuvveti nedeniyle 1 N’dan az olur.
Bu durumda, taş ve içerisinde su bulunan kovadan oluşan sistemin ağırlığı
1 N + 8 N = 9 N’dan az olur. Özetle, sistem sadece suyun taşa uyguladığı
kaldırma kuvveti kadar ağırlaşır.
sayfa 38
5.Etkinlik
çıkış 5.olacak
6.ETkinlik
Balonun sşağı doğru hareket etmesi için ağırlığının kaldırma kuvvetinden
büyük olması gerekir. Bunu sağlamak için balon ile havanın oluşturduğu
sistemin ortalama yoğunluğunu artırmak gerekir. Şöyle ki,
• Eğer balon ısıtmalı ise, balonun içerisindeki hava soğutulur.
• Helyum balonunda ise, balonun hacmi bir miktar küçültülür.


sayfa 39
7.Etkinlik
(sırayla)
180/36=5 Batar
32/64=0,5 Yüzer
120/60=2 Batar
16/32=0,5 Yüzer


8. Etkinlik
Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması onun yoğunluğuna bağlıdır. Cismin kütlesine veya boşluklu yapıda olmayan hacmine bağlı değildir.


sayfa 40
10. Etkinlik
Bir cismin bir sıvıda yüzmesi ya da batması o cismin kütlesine bağlı değildir. (cisme boşluklu yapı verilmemişse, hacmine de bağlı değildir)


sayfa 41
11. ETkinlik
(sırayla)
0,5 N
2 N
2,5 N
0,5 N
huzuristan.com dan alıntı yapılmıştır.


1- yeri değişen sıvının ağırlığına
2- kaldırma kuvveti, yeri değişen sıvının ağırlığı
3- cismin sudaki, kaldırma kuvveti


12. etkinlik
Hesaplanmas› gereken tek şey köprü üzerinde bulunacak suyun
ağırlığıdır. Çünkü sıvı içerisinde yüzen bir cisim kendi ağırlığına eşit sıvının yer değiştirmesini sağlar.


sayfa 42
ayakkabıda 1. numaralı durum
bıçaklı resimde 2 numaralı durum
horozda 2 numaralı durum
dozerde 1 numaralı durum
iğnede 1 numaralı durum


sayfa 43
14. Etkinlik
A)160N
B)1x1=1 m2
C)Prizmaların ağırlıkları birnirine eşit ancak yüzey alanları birbirinden farklıdır. Bu yüzden yüzey alanı küçük olan A bloğunun yere uyguladığı başınç daha büyüktür.
D)B,
E)Yere uygulanan kuvvet, blokların ağırlıklarının toplamı kadar olur. Yani 320 N'dur.
F)Bu durumda basıncı oluşturacak kuvvet 320 N olur. Bu kuvvetin yere uyguladığı basınç B bloğunun A bloğu üzerine konulması durumunda daha büyük olur.


Sayfa 45
19. ETkinlik
(sırayla)
Özkütle
Basınç
Balon
Derinlik
Ağırlık
Barometre
Molekül
Katılar
Şekline
Yoğunluk
Sıvı
Vakum
Yüzeyalanına
Newton
Genişliğine


46. ve 47 sayfanın cevapları
A bölümü


1.Y
2.Y
3.D
4.Y
5.Y
6.D


1.Bir sıvıda dibe batmış cisme bir kuvvet etki eder.Ancak bu kuvvet cismin yüzmesini sağlamaz.
2.Katı bir plastiğin yoğunluğu içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan küçük se yüzer.
4.Torricelli'dir.
5.Kaldırma kuvveti cismin sıvı içinde bulunduğu derinliğe bağlı değildir.


B bölümü


1.faktör değildir
2.küçüktür
3.demire
4.bağlı değildir
5.hacmiyle


C Bölümü
1)d
2)a
3)c
4)c
5)b
6)c
7)d
8)a
9)d
10)b


SAYFA 84


1. ETKİNLİK:
resimlerin altına sırasıyla yazın bu cümleleri


-uzayda ses duyulmaz
-ses kayıt odası olduğu için ses duyulur , sesi soğuyarak kaliteli kayıt yapılmasını sağlar
-ultrason odası, ultrason ses dalgalarıyla çalışıyor , görmemizi sağlıyor
-atık ve balıkların çıkarılmasında kullanılır. deniz dibinin haritasında çıkarılmasında
-megafon gibi aletler sesin bir doğrultuda yayılmasına yardımcı olur.
-ses en iyi katılarda iletilir ve ip yardımıyla basit bir telefon yapılabilir.


SAYFA 85


3. ETKİNLİK:
1)Dalganın derinliği:12 mm


4. ETKİNLİK:
1)....şiddetlidir.
2)....şiddetlidir.
3)...maymunun......şiddetlidir .
4)dozerin..... az şiddetlidir.


SAYFA 86


5. ETKİNLİK:


1)...incedir
2)kalındır
3)yan flütten.....kalındır.
4)kadın.... erkek
6. ETKİNLİK:
1)-ses dalgalarını toplar
2)ses dalgalarını kulak zarına iletir.
3)kulak zarı şiddetli sesle yırtılabilceği için


SAYFA 87


7. ETKİNLİK:


a) ilk başta jeneratörle 20 hertz verilir. buna göre 20 hertzde kimin duyduğunu tespit eder.daha sonra sesi arttırarak kimin ne kadar duyduğunu tespit etmiş


b)- bütün kişilere aynı ortamda teste tabir tutmalıdır...
-teste katılan kişinin bir hastalığının olmaması lazım..
- hastalıktan dolayı işitme problemine sahip olmaması gerekir...


c)Hz


d)-Selin
-Sabri
-Selin


e)ortam ve hastalık


Sayfa 88


8. ETKİNLİK:


1 => d
2 => ç
3 =>c
4 =>b
5 =>a


alıntıdır....

Linkback: https://www.buyuknet.com/8-sinif-fen-ve-teknoloji-calisma-kitabi-tum-etkinlik-cevaplari-t35372.0.html

Etiket:
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Tüm Etkinlik Cevapları! 

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Tüm Etkinlik Cevapları!
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Tüm Etkinlik Cevapları!
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2