Dil Anlatım 12. sınıf "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 cevaplarıı

tarantula90119.10.2010 - 22:11
Dil Anlatım 12. sınıf "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 CEVAPLAR

1.Bu kelime ve kelime gurupları olağan üstü varlıkla efsanevi bir dağı çağrışmaktadır.
2.İçinde olağan üstü olaylar ve varlıklar bulunan bir eserhayal gücümüze de hitap ettiğinden bizi heyecanlandırır.

4. Etkinlik
Masal Örneği:

(Kirman Bölgesi'nden bir masal)

Bir varmış bir yokmuş. Hiçler Şehri'nde bir kız vardı. Bir gün eli yaralandı. Yarası iyileşmeye başladıktan birkaç gün sonra merhem ve ilaç alıp yarasına sürmek için halasına gitti. Halası "Bende merhem yok" dedi. Onun yerine iki yumurta verdi kıza.

- Bu yumurtaları pazara götürüp sat ve parasıyla attardan merhem al dedi.

Şimdi dinleyin bakın kızacağız başından geçenleri nasıl anlatıyor: Pazara giderken yolda yumurtalarımı kaybettim. Çok üzüldüm. Elimi keseye soktum. Kesenin dibinde bir kuruş buldum. Sonra yumurtaları bulmak için o bir kuruşu bir adama verdim.


Adam bana iğneden bir minare yaptı. Minareye çıktım. Şehrin dört bir yanına baktım. Yumurtalardan birinin tavuk olup bir ihtiyarın elinde dolaştığını gördüm.
İkinci yumurta horoz olmuş bir köyde harman biçmekle meşguldü. Önce "Gidip horozu alayım" dedim. Minareden aşağıya indim. Köye gittim. Oraya varınca horozumun kendisi için çalıştığı çiftçiye:
- Horozumu ver. Ayrıca sana çalıştığı kadarının ücretini de ver dedim.
Uzun tartışmalardan sonra çeltik ekili tarlanın ürününden bana bir öküz dengi hak vermesinde anlaştık. Harman kaldırıldıktan sonra yirmi beş batman pirinç benim payıma düştü.
Pirinçleri götürmek istedim. Çuvalım yoktu. Bir pire öldürdüm. Derisinden çuval yaptım. Pirinçleri içine doldurup horozun sırtına yükledim. Yürümeye başladım.
Çok pirincim olduğu için pirinç ticareti yapmaya karar verdim. Şehirden çıktım. İki konaklık yol gittim.Bir de baktım horozun sırtı pirinç yükünden yara bere olmuş. Orada bulunanlara:
- Bu yaranın ilacı nedir? diye sordum.
- Ceviz içini kavurup horozun sırtına sürersen yarası iyileşir dediler.
Bir ceviz içini kavurdum. Yarası iyileşsin diye sırtına koydum ve yattım. Sabah uyandığımda bir de ne göreyim horozun sırtında kocaman bir ceviz ağacı bitmiş! Çocuklar ağacın etrafına toplanmışlar ceviz düşürüp yemek için ağaca taş ve kesek atıyorlar! Ağacın dalına çıktım. Ağaçta yüz eşek yükü taş ve kesek toplandığını gördüm. Bir keser bulup yer dümdüz olana kadar kesekleri parçaladım. Burasının salatalık ve karpuz ekimi için uygun olduğunu gördüm.
Bir parça salatalık ve karpuz tohumu ektim. Ertesi sabah pek çok salatalık ve karpuz bitmişti. Bir karpuz koparıp kesmeye başladım. Karpuzu keserken çakım kayboluverdi.
Belime bir hamam peştamalı bağlayıp çakımı bulmak için karpuzun içine girdim. Çok büyük ve kalabalık bir şehir gördüm orda. O şehrin çarşısına gittim. Aşçı dükkanında bir dinar verdim biraz çorba satın aldım ve içmeye başladım.
Çorba o kadar lezzetliydi ki kasesini bile yaladım. Kaseyi o kadar yaladım ki inceldi inceldi neredeyse delinecekti. Bir de baktım ki kasenin dibinde bir kıl belirdi. Kılı alıp dışarı atmak isterken kılın ardından bir deve yuları çıktı. Yuları çektim. Arkasından yedi katar deve geldi. Develerin hepsi tam teçhizatlıydı.
Birbiri ardı sıra geldiler. Çakım da en arkadaki devenin kuyruğuna bağlanmıştı.
Masalımız burada bitti ama serçecik daha evine gitmedi.

Sedef Bacı İNCELEME sorularının Cevapları

1.Masallar olay örgüsükişilerzaman ve mekan unsurlarından oluşturduğu bir yapıya sahiptir.masallardaki olaylarkişiler ve mekanlar olağanüstü niteliklere sahiptir ve çoğu zaman hayali bir özellik göstermektedir.zaman ise belirsiz bir dilimdir.masallarda iyi-kötühaklı-haksız gibi zıtların birlikteliği ve çatışması söz konusudur.halk masalları anonim bir özellik gösterir ve kuşaktan kuşağa sözlü gelenekle aktarılır.

2: olay örgüsü
-padişahın karısının ölmesi
-padişahın kara vezirin kızıyla evlnmesi
-kara vezirin kızının padişahın kızına kara sürmesi
-kara vezirin kızının üç şehzadeyi kuşa çevirmesi
-padişaahın kızının kardeşlerini bulmaya gitmesi ve onlarla buluşup dağların ötesinde bir yere uçması
-padişahın kızının iyileşmesi ve rüya görmesi
-bir padişah oğlunun sedef kızı görüp saraya götürmesi
-sedef kızın öldürülmek istenmesi
-üç şehzadenn insana dönüşmesi
-sedef kızın padişahın oğluyla evlenmesi
masaldaki bu olay örgüsümasalın yapısını oluşturan temel unsurdur.

5. Etkinlik

Sedef Bacıda Bulunan özellikler Sırasıyla:

- Sedef Kız ve üç kardeşinin Saraydan gitmesi

- ...................................

- ...................................

- Kara Vezirin kızının sedef ve kardeşlerini dinlemesi

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- Sedef Kız ve üç kardeşinin zarar görmesi

- Sedef Kız'ın kardeşlerini aramaya gitmesi.

- ...................................

- Sedef Kız'ın kardeşlerini aramaya gitmesi

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- Sedef Kız'ın Rüyası

- Sedef Kız'ın ve üç kardeşinin büyüsünün bozulması.

- Sedef Kız ve üç kardeşinin eski hallerine dönmesi.

- ...................................

- ...................................

- Sedef Kız'ın idamını önlemek için kardeşlerinin gelmesi

- ...................................

- ...................................

- Sedef Kız'a konuşmadan ayrık otuyla elbise ördürülmesi.

- Sedef Kız'ın örgüyü tamamlaması.

- Sedef Kız'ın Padişaha herşeyi anlatması

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- Sedef Kız'ın evlenmesi.

6.ETKİNLİK
Sedef bacı adlı masalın birinci paragrafı serimdiğer parağraflar düğümson üç parağraf ise çözüm bölümüdür.
Bu bölümler tema etrafında olay örgüsünün akışıyla birleşmektedir.

7.ETKİNLİK
"Sedef Bacı" masalındaki karşılaşmalar
-sedef bacının karaa vezirin kızıyla karşılaşması
-sedef bacının padişahın oğluylaa karşılaşması

Masallardaki karşılaşma ve çatışmalarmasalların vermek istedikleri iletiyi okuyucu veya dinleyiciye ulaştıranonun ilgisini ve dikkatlerini ayakta tutan ve masalın yapı unsurlarının birleşmesine yardımcı olan en önemli unsurdur.

8.ETKİNLİK
masaldaki kahramanlar
iyi-kötü
haklı-haksız
güzel-çirkin
yardımcı-saldırgan
korkak-cesur
dürüst-hilekar
cimri-yardım sever
bahtlı-bahtsız
şeklinde sınıflandırılır.bu ifadeler insana özgü durumları ifade etmektedir.

SORU 3: masaldaki mekanlar:saraydağdiğer sarayhas bahçe.Bu mekanlar masalda olayın geçtiği yerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

10.ETKİNLİK
Sedef bacı masalında bir varmış bir yokmuş altı ayla bir gözşafak sökerkensabah sabahakşam üstübir güngün akşam olmadano akşamkırkgün kırk gece gibi belirsiz zaman ifadeleri vardır.bu ifadeler saat ve takvimle ölçülebilen zamandan farklı olarak masalın olağan üstü durumuna katkıda bulunmaktadır.

Linkback: https://www.buyuknet.com/dil-anlatim-12-sinif-masal-konusu-sayfa-25-29-30-31-32-33-34-35-36-cevaplarii-t31636.0.html

tarantula90119.10.2010 - 22:12
SAYFA 32.
SORU4: Sedef bacı masalında herşeyi bilen vee herşeye hakim olan ilahi bakış açısına sahip bir anlatıcı bulunmaktadır

11.ETKİNLİK
Masalı istediğimiz bir yaşam biçimi ve insan ilişkisi üzerine kurduğumuzda olağan üstü unsurların kalkacağını unutmamalıyız.Bu sebeple masallar özgün halleriyle gerçeklik taşımazlar.

12.ETKİNLİK
sedef bacı masalı tekerlemeyle başlayıp yine tekerlemeyle bitmiştir.bu özellik masalların okuyucu ya da dinleyici karşısında dikkat çekmesini sağlar.

SORU5.
Sedef Bacı masalında öyküleyici beetimleyici ve olağaan üstü durumların nlatıldığı kısımlarda fantaastik yani düşsel anlatımdan yararlanılmıştır.

SORU 6:
Masalda göndergesel işlev hakimdir.


7:Masallar olağanüstükişilerzamanve mekandan oluşan bir yapıya ve belirli bir temadan etrafında birleşen brimlere sahip olmaları dolayısıyla sanat metni özelliği gösterrler.

13.ETKİNLİK
-babasının bile gözünden düşüp ocak başına aattırmış onu.(nesne ekskliği)
-ya dağ dağ dolaaşır bulurum ya da araya araya yollarında ölürüm.(özne eksikliği)
cümlelerin düzeltilmiş halleri:
-bu iftirababasının bile gözünden düşüp ocak baaşına attırmış onu.
-ya dağ dağ dolaşır bulurum onları yada araya araya yollarında ölürüm

14.ETKİNLİK
sedef bacı metnimiz akıcı-duru-açık ve yalındır

15.ETKİNLİK
İSİM-devepirepadişahtelekçamgöl
SIFAT-on parmakyağlı kaaradeğme sarayüç kuşbahtı kaara kızüvey ana
ZAMİR-böyleelerionlarsenobizbu
ZARF-araya arayao gündöne döneortalık kararıncasütten aksudan pak

ANLAMA VE YORUMLAMA
1.masllar özellikle çocuk eğitiminde onlaara ahlaki değerleri kazandırmada kullanılabilecek önemli bir araçtır.
2.çocukların hayal dünyasının zenginli masallardaki olağaan üstü durumlaar ve kişilerin varlığıonların masallara ilgi duymalaarına ve hayal dünyasında güzel bir yolculuk yaapmalarına sebep olduğu için tüm dünyadaki çocuklaar masalları sevmektedir

16.ETKİNLİK
FABL - MASAL

BENZERLİKLER FARKLILIKLAR

düşsel olaylar vardır-------------olay-------------olağan üstü olaylar vardır.
insan dışındaki varlıklardır--------kişi----------------olağan üstü kişilerdir.
belirsiz zaman vardır-------------zaman----------belirsiz zaman vardır.
hayaali mekanlar vardır---------mekan----------hayaliolağan üstü mekan.
hakim anlatıcı vardır------------anlatıcı----------hakim anlatıcı vardır.

19.ETKİNLİK
(Masal)

Olağanüstü öğe kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle Sindirella Çizmeli Kedi gibi sözlü geleneğin ürünleri olan halk öykülerini kapsar. Ama sözlü gelenekle ilişkisi olmayan edebi yönü ağır basan bazı eserler de bu türün içinde yer alır. Halk masalları 4 temel grupta toplanır. Hayvan masalları olağanüstü ve gerçekçi masallar güldürücü öyküler zincirlemeli masallar.
Kaynak: .::GençMekan::. http://www.gencmekan.com/bulunan-odevler/77192-dil-anlatim-12-sinif-quotmasalquot-konusu-sayfa-25-29-30-31-32-33-34-35-36-cevaplar.html#post478514
Hayvan masalları genellikle kısa masallardır. Lafontaine masalları bu türün en güzel örnekleridir. Şeyhi’nin Har-name adlı eseri de Divan edebiyatındaki hayvan masalları türüne görmek gösterilebilir.
Olağanüstü masallarda olağan varlıkların yanı sıra cin peri dev ejderha gibi olağanüstü varlıklara da yer verilir. Gerçekçi masalların başlıca kahramanları ise padişahlar vezirler prenses ve prensesler zenginler hırsızlar ya da haydutlar gibi gerçek hayattaki kişilerdir.
Güldürücü masallar okuyan ve dinleyeni eğlendirmeyi amaçlayan masallardır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1:.......iyi-kötü ve haklı-haksız
:.......tekerleme........
:......belirsiz........
2: D...........D...........D..........Y........
3:A
4:E
5:E(ESTETİK- BASİT SÖZCÜK)
6:B


Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
Dil Anlatım 12. sınıf "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 cevaplarıı
Dil Anlatım 12. sınıf "MASAL" konusu Sayfa 25 29 30 31 32 33 34 35 36 cevaplarıı
(Ortalama: 5 üzerinden 2.5 - 2 Oy)
2