12. Sınıf Dil VE Anlatım Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24 Cevaplar

tarantula90111.10.2010 - 00:35
12. Sınıf Dil VE Anlatım Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24 Cevaplar

SAYFA 17

1."Kurt gibi acıkmakkurt gibi kocamakit itin ayağına basmazkurt puslu havayı severitle dalaşmaktansa dağı dolaşmak daha iyidir." deyim ve atasözlerinde hayvanlara yer verilmesi ahlaki değerlerin insana ait özellikler çevresinde hayvanlarla sembolleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.
2.Çünkü fabllarda düşsel olay ve kişileryardımıyla insanlara özgü davranışdeğerdüşünceve tutumlar dile getirilir.Karga İle Tilki
Bir dala konmuştu karga cenapları;
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı
Ona nağme yapmaya başladı:
“-Ooo! Karga cenaplarımerhaba!


Ne kadar güzelsinizne kadar şirinsiniz!
Gözüm kör olsun yalanım varsa.
Tüyleriniz gibiyse sesiniz
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”
Keyfinden aklı başından gitti bay karganın.
Göstermek için güzel sesini
Açınca ağzınıdüşürdü nevalesini.
Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim

Size güzel bir ders vereceğim:
Her dalkavuk bir alığın sırtından geçinir
Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.”
Karga şaşkınmahcupbiraz da geç ama
Yemin etti gayrı faka basmayacağına.


ZALİM ASLAN

Vaktiyle ormanın birindecanavar mı canavar bir aslan varmış.Çok kan dökercanını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış.O yaşadığı sürecehiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş.Bütün hayvanlar ondan nefret ederölümünü beklermiş...
Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış.Gücü kuvveti kalmamış.Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş.Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş.Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar;”Gelin hep beraberbize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasınıaz da olsa gömüş olsun böylece.”
Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış.iyice bir dövmüşler onu.Birisi boynuz vuruyordiğeri çifte atıyorbir başkası ısırıyormuş.Böylece;yaman bir öç almışlar aslandan.´


SAYFA 19

SORULARIN CEVAPLARI

1.Verilen fablın amacı bir ahlak dersi vermektir.
2.okuduğumuz fabl lar hakkında;fablda övücü sözlere kanmamak gerektiği düşüncesi aslantilkive geyiğin yaşadıkları ile somutlaştırılmıştır.
3. Aslan tilki birde geyik adlı metindeki olay örgüsü:
.tilkinin aslanın mağarasına gelmesi
.tilkinin geeyiğin yanına gitmesi
.tilki ve geyiğin aslanın yanına gitmesi
.geyiğin kaçması
.tilkinin tekrar aslanın ynına gelmesi
.tilkinin tekrar geyiğin yanına gitmesi
tilki ve geyiğin aslanın yanına gelmesi ve sonunda geyiğin ölmesi
4.verilen fablda geçen aslantilkigeyikmağaraorman gibi sözcükler somut dünyada gerçekliği olan unsurlardır.fakat bunlar yazar tarafından hayal gücünün de etkisiyle mtinde kurmaca gerçeklik haline dönüştürülmüştür. metinde olay örgüsü bu nedenle gerçeklik taşımamaktadır.
5.metinde ki kahramanlar aslantilkiçobanlar ve geyiktir.aslan gücütilki kurnazlığıgeyik de saflığı simgelemektedir.çobaanlar ise yardımcı karakterlerdir.
6.metindeki mekanlar genel olarak orman ve aslanın mağarasıdır.bu mekanlar metinde olayların geçtiği yerlerdir.fabldaki kahramanlar düşünülünçe mekanla bir birlik sağlandığu görülmektedir.
7.metinde herhangi bir zaman ifadesi bulunmamaktadır.fakat metindeki -mış lı ifadeler göz önünde bulundurulursa metinin geçmiş bir zamanda kaaleme alındığı söylenebilir.

4.ETKİNLİK-

Aslan Tilki bir de Geyik adlı Metin öyküleyici anlatım türü ile kaleme alınmıştır.
Bunun dışında yazarın "Dünyada kendini beğenmeyen mi vardır?" ifadesi taartışmacı ve metnin son paragrafı ise yazarın kişisel düşüncesi göstermesi dolayısıyla öznel anlatımada örnek olabilir.
Farklı anlaatım türlerini barındıran metin parçalarını birleştiren unsurumuz ise tema dır.

5.ETKİNLİK-
Metinde ilk dört satır serim.son paragrafa kaadar olan bölüm düğüm.son paragraf ise çözüm bölümüdür. bu bölümler anlam bakımından tema etrafında birleşerek tema yı oluştururlar.

SAYFA 20

SORU 8 -
Metinde kahramanların simgelendirdikleri durumlar -güçkurnazlıksaflık-ile hareketleri örtüşmektedir.

6.ETKİNLİK:MEŞE İLE SAZ İKİ KATIR-
meşe ile saz metninin teması görünüşe aldanmakiki katır metninin teması ise büyük başın büyük belası olur geerçeğidir.
Farklı metinlerde aynı temanın işlenmesitemaanın evrensel olduğun değişmez ahlaki değerler ve insana ait özellikler çevresinde yoğunlaştığının göstergesidir.

SAYFA 21

7. ETKİNLİK TABLO-
AKICILIK - metin akıcıdır - tilkiyi pek severmişonu da yanına çağırıp ahbaplık etmiş.
DURULUK AÇIKLIK-duru ve açıktır--tilki böyle söyleyince geyik inanıverdi.
YALINLIK-yalındır-geyiğin tüyleri diken diken olmuştu.
ÖNEMİ: verilmek istenen iletinin okuyucuya ulaşması açısından çok önemlidir.

SAYFA 22

9.Dil göndergesel işlevi ve heyecanı dile getirme işlevi ile kullanılmıştır.

8.ETKİNLİK -

İSİM:aslantilkigeyikkorkakhasretorman
ÇEŞİDİ:basitbasitbasittüremişbasitbasit
SIFAT:tatlıuzunşukuzubiryaralı
ÇEŞİDİ:türemiştüremişbasitbasitbasittüremiş
ZAMİR:bensenbizneobura
ÇEŞİDİ:basitbasitbasitbasitbasitbirleşik

AMACI:metinde kullanılması anlatımın eksiksiz olarak gerçekleşmesidir.

ANLAMA VE YORUMLAMA-
1.fabllarahlak dersi vermeyi esas alaantemaları evrensel olarak blirleyen ve kahramanlarını insan olmayan varlıklardan seçen bir tür olarak özellikle çocukların eğitimi açısından önemlidir.
2.fabl kahramanlaarının insan olması fabl ın dikkat çekici özelliği olan sembolizasyonun sebep olacağından dikkat çekiciliği azaltacaktır.
3.fabllardaçizgi film ve animasyonlar arasında insan dışındaki varlıkların kahraman olmaları yönüyle ilgili kurulabilir.fakat tema bakımından günümüzde böyle bir ilgi tam anlamıyla kurulmaz.

9.ETKİNLİK-
İstediğiniz herhangi bir temada fabl yazabilirsiniz. Fablınızı yazarken seçeceğiniz kahramanların neyi temsil ettiğine dikkat ediniz.
10.ETKİNLİK-
Fabllardan aldığınız öğütleri poster haline getirirken temaların evrensel olduğunu unutmayınız.
11.ETKİNLİK-
Fabl:
Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan küçücükkesitler hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır. Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan fabllerin toplumu eğitici; örneklendirme ile kötü davranışlardan caydırıcı özelliği ile eskiden büyükleri eğitmede de anlatıldığı sanılmaktadır.

Fabllerde soyut konular olay plânıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenir. Olaylar bizi güldürürken eğitir. İnsanlar arasında geçen iyi-kötü cesur-korkak dürüst-ikiyüzlü gözü tok-aç gözlü… vb. çatışmalar; bu niteliklerinyakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilir.Fablin de dört ögesi vardır; kişiler olay zaman yer.

Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop ve Jean de La Fontaine'dir. Ezop'un fablları İ.Ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. ABD'li James Thurber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabl yazarlarıdır.

SAYFA 23 - 24

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-

1......kişileştirme ve konuşturma.....
......BeydabaAisoposLafontaine....
2.D-D
3.D
4.D
5.C
6.A
7.D
8.D
9.A SEÇENEĞİDİR

Linkback: https://www.buyuknet.com/12-sinif-dil-ve-anlatim-fabl-konusu-sayfa-17-18-19-20-21-22-23-24-cevaplar-t22326.0.html

Etiket:

Bu bilgi size yardimci oldu mu?

EvetHayır
12. Sınıf Dil VE Anlatım Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24 Cevaplar
12. Sınıf Dil VE Anlatım Fabl Konusu Sayfa 17 18 19 20 21 22 23 24 Cevaplar
(Ortalama: 5 üzerinden 3.8 - 4 Oy)
4